254 de cursuri din domeniul Statistică

Materie sau Domeniu

Statistică254 Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Statistică

  • Imagine document Statistică în turism

    Statistică în turism

    Curs / Statistică / Facultate

    I Definitia statisticii Statistica este o stiinta care studiaza starea sau situatia anumitor fenomene social-economice, demografice, istorice, politice, geografice, etc. la un anumit moment sau revolutia lor spatio-temporala (ex: situatia bazelor de cazare intr-o anumita perioada si...

    12 pagini doc
  • Imagine document Statistică

    Statistică

    Curs / Statistică / Facultate

    - Istoria consemneaza operatii de numarare a populatiei, de masurare a terenurilor sau a altor resurse la popoarele antice, de exemplu la egipteni intre 2778-2160 i.H. si chinezi in jurul anului 2300 i.H. Această primă etapă a evoluţiei statisticii este cunoscută sub denumirea de...

    25 pagini docx
  • Imagine document Curs Statistică

    Curs Statistică

    Curs / Statistică / Facultate

    SCOPUL UNITÃtII DE CURS -Familiarizarea cursantilor cu problemele principale ale statisticii inferentiale aplicate în psihologie; -Informarea cursantilor asupra principalelor tipuri de aplicatii ale statisticii inferentiale în domeniul psihologic de cercetare; -Informarea...

    65 pagini pdf
  • Imagine document Tehnică Experimentală

    Tehnică Experimentală

    Curs / Statistică / Facultate

    Obţinerea de rezultate concludente prin experimentele care se fac în cercetarea ştiinţifică, depinde de multe condiţii pe care cercetătorii nu numai că trebuie să le cunoască foarte bine, dar şi să le aplice. În primul rând, aceste rezultate depind de o foarte bună planificare, de...

    187 pagini doc
  • Imagine document Curs SPSS

    Curs SPSS

    Curs / Statistică / Facultate

    este o variabilă aleatoare căreia i se poate stabili legea de distribuţie. dacă volumul eşantionului este suficient de mare media de sondaj urmează o distribuţie normală a cărei medie este chiar media populaţiei totale. Dispersia mediilor de sondaj în jurul mediei din populaţia...

    124 pagini pdf ppt
  • Imagine document Statistică industrială

    Statistică industrială

    Curs / Statistică / Facultate

    Programu de producer.Indicatorii. Programu de producer reprezinta sarcina planificata a intreprinderii pentru fabricarea si comercializarea productiei.Programu de producer se caracterizeaza prin 2 indicatori: *indicator calitativ *indicator cantitativ Indicatorii calitativi...

    22 pagini docx
  • Imagine document Indicatorii Statistici ce Caracterizează Rezultatele Activității Economiei Naționale

    Indicatorii Statistici ce Caracterizează Rezultatele Activității Economiei Naționale

    Curs / Statistică / Facultate

    1. Principalele agregate macroeconomice de rezultate: produsul intern brut (PIB), produsul naţional brut (PNB), venitul naţional (VN), venitul naţional brut (VNB) Calculele şi analizele macroeconomice privind starea economiei naţionale necesită informaţii statistice sintetice,...

    5 pagini doc
  • Imagine document Introducere în Studiul Statisticii

    Introducere în Studiul Statisticii

    Curs / Statistică / Facultate

    1.1. Scurt istoric al evoluţiei statisticii Statistica a apărut ca activitate practică, din necesitatea cunoaşterii, într-o formă măsurabilă, a realităţii înconjurătoare şi a evoluat de-a lungul secolelor spre statutul de ştiinţă de sine stătătoare. Deşi statisticieni de renume...

    7 pagini docx
  • Imagine document Culegerea și Sistematizarea Datelor

    Culegerea și Sistematizarea Datelor

    Curs / Statistică / Facultate

    Se numeşte populaţie (populaţie statistică, populaţie ideală, colectivitate, univers, totalitate de bază) o colecţie finită sau infinită de observaţii. În sens larg, populaţia statistică reprezintă totalitatea observaţiilor referitoare la o anumită variabilă, existente pretutindeni pe...

    29 pagini ppt
  • Imagine document Regresii multiple

    Regresii multiple

    Curs / Statistică / Facultate

    Exemplu 1 În medie ne-am aştepta ca la un nivel mai ridicat de educaţie, nivelul venitului să crească: venit = 1 + 2 educaţie + Dar în acest caz nu se tine seama de faptul că venitul depinde şi de vârstă: venit = 1 + 2 educaţie + 3 vârstă + care este un model liniar...

    38 pagini ppt
  • Imagine document Obiectul Statisticii

    Obiectul Statisticii

    Curs / Statistică / Facultate

    Observarea statistică şi prelucrarea materialelor statistice. 1. Obiectul statisticii şi apariţia ei. Noţiunile şi categoriile statisticii. 2. Observarea statistică. 3. Prelucrarea datelor statistice şi gruparea materialelor. 4. Tabelele statistice. 5. Principiile unice de...

    44 pagini doc
  • Imagine document Diversitatea indicilor inflației și importanța lor financiară și contabilă - macro și microeconomică

    Diversitatea indicilor inflației și importanța lor financiară și contabilă - macro și microeconomică

    Curs / Statistică / Facultate

    INFLAŢIA - evoluţie percepută ca diminuare a valorii banilor sau a puterii de cumpărare a monedei naţionale, dezechilibru între creşterea mai puternică a preţurilor interne sau naţionale şi creşterea preţurilor externe sau internaţionale, dezechilibru macroeconomic major de natură...

    81 pagini ppt Cuprins
  • Imagine document Sondajele și Testele Statistice

    Sondajele și Testele Statistice

    Curs / Statistică / Facultate

    1. Teste statistice În multe cazuri actul decizional se prezintă sub forma unor alternative, însoţite de formularea unor ipoteze. O ipoteză este o afirmaţie despre parametrul unei populaţii sau despre repartiţia unei caracteristici a populaţiei, afirmaţie al cărei adevăr se testează pe...

    41 pagini doc
  • Imagine document Cursuri statistică

    Cursuri statistică

    Curs / Statistică / Facultate

    1. Obiectivele unităţii de învăţare În urma parcurgerii acestei unităţi de învăţare studentul va înţelege: - cum se poate face trecerea de la etapa de culegere a datelor la cea de prelucrare propriuzisă a lor; - cum se pot transpune seturile mari de date colectate dintr-o formă...

    183 pagini doc Cuprins
  • Imagine document Noțiuni Fundamentale ale Statisticii

    Noțiuni Fundamentale ale Statisticii

    Curs / Statistică / Facultate

    Statistica cercetează aspectul cantitativ (numeric) al fenomenelor şi proceselor strict determinate în timp şi spaţiu. Statistica se întâlneşte ca disciplină ştiinţifică şi ca domeniu de activitate. Obiectul activităţii de cercetare statistică presupune acţiuni de proiectare şi...

    40 pagini pdf

Sus!