136 de cursuri din domeniul Psihopedagogie

Materie sau Domeniu

Psihopedagogie136 Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Psihopedagogie

 • Imagine document Consecințele abuzului și maltratării copilului din familie, asupra dezvoltării psihosociale

  Consecințele abuzului și maltratării copilului din familie, asupra dezvoltării psihosociale

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  I. INTRODUCERE ARGUMENT / INTRODUCERE 1. SCOPUL LUCRÃRII Scopul acestei lucrãri se doreste a fi impãrţit pe mai multe direcţii. O primã direcţie este cea teoreticã în care am cãutat şi am încercat sã acopãr toatã aria teoreticã privitoare la cauzele şi efectele maltratãrii copilului...

  87 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Comunicare Educațională

  Comunicare Educațională

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Clarificări conceptuale Atât comunicarea educaţională, cât şi cea didactică sunt forme specializate ale fenomenului extrem de complex şi dinamic al comunicării umane. În esenţă, a comunica înseamnă ,,a fi împreună cu”, ,,a împărtăşi şi a te împărtăşi”, ,,a realiza o comuniune de gând,...

  26 pagini doc
 • Imagine document Defectologie

  Defectologie

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Ce este defectologia? Defectologia este o disciplina teoretica si practica prin care se studiaza trasaturile psihofizice ale persoanelor handicapate (indiferent de tipul de handicap sau de virsta individului) si posibilitatea recuperarii, educarii sau instruirii lor. In cadrul...

  46 pagini doc
 • Imagine document Evaluarea centrată pe elev

  Evaluarea centrată pe elev

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Sunt căi de omogenizare a unor grupuri ai căror membri nu se cunosc Accelerează cunoaşterea în interiorul grupului Respectă individualitatea fiecărui membru al grupului Încurajează exprimarea opiniei personale Stimulează creativitatea Include în cadrul grupului conducătorul formal,...

  35 pagini ppt
 • Imagine document Psihopedagogia Deficienților Auditivi

  Psihopedagogia Deficienților Auditivi

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Cursul 1 Cercetări şi perspective în domeniul psihopedagogiei deficienţelor de auz Obiective: -Schiţarea principalelor trasee ştiinţifico-metodologice ale domeniului psihopedagogiei deficienţilor de auz; -Prezentarea tendinţelor actuale în domeniul recuperării persoanelor cu...

  60 pagini doc
 • Imagine document Instruirea Asistată de Calculator în Predarea Disciplinelor Tehnice

  Instruirea Asistată de Calculator în Predarea Disciplinelor Tehnice

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  PARTEA I CAPITOLUL I INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 1.1 Delimitări conceptuale Introducerea şi folosirea calculatoarelor în educaţie constituie cea mai mare victorie a integrării în învăţământ a mijloacelor tehnice similare celor utilizate înafara şcolii., şi care joacă un rol...

  21 pagini docx
 • Imagine document Psihodiagnostic

  Psihodiagnostic

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Cursul Psihodiagnostic vizează pregătirea teoretică şi metodologică a viitorilor specialişti în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei. Avînd în vedere ansamblul pregătirii metodologice, el precizează specificul elaborării şi aplicării metodelor de cercetare şi evaluare în...

  19 pagini docx
 • Imagine document Didactica domeniului

  Didactica domeniului

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Problematica obiectivelor educaţionale: definiţii şi tipologii. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale; modele de operaţionalizare. Competenţe generale şi specifice urmărite în predarea disciplinei de specialitate. Competenţele transversale. Finalităţile educaţiei se ordonează...

  25 pagini ppt
 • Imagine document Psihopedagogie Specială

  Psihopedagogie Specială

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Cursul nr. 1 OBIECTUL DE STUDIU ŞI DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE Psihopedagogia specială este ştiinţa care se ocupă de persoanele handicapate, de studiul particularităţilor psihice, de instruirea şi educaţia lor, de evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de modalităţile...

  69 pagini doc
 • Imagine document Consiliere

  Consiliere

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Clienţii sau pacienţii care recurg la tratament psihologic, de cele mai multe ori sunt persoane care „nu pot găsi surse ale îngrijirii umane în mediul lor de zi cu zi” şi prezintă o atât de mare nevoie de grijă încât sunt „dispuşi să plătească pentru atenţia devotată a unei alte fiinţe...

  239 pagini ppt
 • Imagine document Conspecte

  Conspecte

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  TEMA nr. 1 SISTEMUL DE INVATAMANT Sistemul de Invatamant - principalul subsistem al sistemului de educatie (se refera la organizarea institutionala a Invatamantullui) - reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura (responsabile de...

  95 pagini doc
 • Imagine document Modulului Psihopedagogic - Nivel I

  Modulului Psihopedagogic - Nivel I

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  I.OBIECTIVE: • Definirea noţiunilor: psihologie şcolară / educaţională, metodă; • Identificarea obiectului şi sarcinilor Psihologiei educaţionale; • Stabilirea locului pe care il ocupa Psihologia educationala in cadrul altor ştiinţe psihologice; • Evidenţierea necesetităii formaţiei...

  145 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Maria Montessori

  Maria Montessori

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  ,,DESCOPERIREA COPILULUI” - o expunere a metodei experimentale de cercetare în domeniul cunoașterii vieții copilului și a elementelor, mijloacelor și tehnicilor care provoacă schimbarea, transformarea copilului într-o personalitate umană, socială, cultă, civilizată, superioară.” ( p.28,...

  27 pagini ppt
 • Imagine document Dezvoltarea Personalității Studentului

  Dezvoltarea Personalității Studentului

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Abstract: It is well known that by entering academical environment, the educational needs of the student are the subject of intense transformations. Without a doubt, the academical teaching must adapt to the needs of these young students witch are also traversing a period of intense...

  5 pagini docx
 • Imagine document DSM5 metode

  DSM5 metode

  Curs / Psihopedagogie / Facultate

  Introducere. Procesul de revizuire. Caracteristicile generale. Modificări structurale, conceptuale şi cross-cutting Abordare dimensională Baterii de evaluare şi grade de severitate Spectru şi clusteri Perspectivele developmentale în DSM-5 Modificări la nivelul tulburărilor...

  50 pagini ppt
Sus!