53 de seminarii din domeniul Statistică

Seminarii / Statistică

 • Imagine document Sondaj anticorupție - justiție

  Sondaj anticorupție - justiție

  Seminar / Statistică / Facultate

  Tema aleasă pentru acest sondaj de opinie este corupţia în justiţie. Am ales această temă deoarece consider că este o problemă de actualitate în societatea civilă şi o problemă foarte importantă pentru toţi. Acest sondaj de opinie este efectuat pe un eşantion de 23 de persoane cu...

  13 pagini doc
 • Imagine document Probleme de statistică

  Probleme de statistică

  Seminar / Statistică / Facultate

  . De la 40 de societăţi s-au cules datele: Mediu CA mil. lei (y) Nr. angajaţi (x) Rural 23,02 23 Rural 24,5 24 Urban 28,3 26 Rural 25 25 Rural 20,63 21 Urban 29,1 33 Urban 29,5 35 Rural 26,15 26 Urban 29,8 31 Urban 26,29 34 Rural 28,4 27 Urban 27,44 37 Rural 26,17 22...

  19 pagini doc
 • Imagine document Statistică - seminar 3

  Statistică - seminar 3

  Seminar / Statistică / Facultate

  STATISTICĂ-SEMINAR 3 Aplicaţii privind indicatorii de frecvenţă, indicatorii medii şi indicatorii de variaţie 1. Gruparea statistică reprezintă o operaţie de sistematizare a datelor primare, prin care, pentru caracteristicile înregistrate, evidenţiază tipurile calitative existente în...

  39 pagini ppt
 • Imagine document Serii Cronologice

  Serii Cronologice

  Seminar / Statistică / Facultate

  Problemă rezolvată 1. Vânzările trimestriale realizate de o fabrică de jucării electronice în perioada 2002-2005 se prezintă astfel: (tabelul 8.11.) (mii bucăţi): Tabelul 8.11. Trimestrul Vânzările trimestriale în anul 2002 2003 2004 2005 0 1 2 3 4 I 10 11 14 13 II 14 16 18 16...

  9 pagini doc
 • Imagine document Temă statistică

  Temă statistică

  Seminar / Statistică / Facultate

  1. Daca variabila aleatoare Y este repartizata normal calculati: a) P(Y>0.2) b)P(0.2<Y<0.4) c)P(Y>2) 2. Lungimile unor bolturi bolturi produse intr-o fabrica pot fi considerate repartizate normal. Bolturile trebuie sa fie cuprinse intre 5.2 cm si 6.0 cm. Dintr-un esantion aleator de...

  3 pagini doc
 • Imagine document Regresia Simplă

  Regresia Simplă

  Seminar / Statistică / Facultate

  Deseori, cercetătorii din ştiinţele sociale îşi propun să identifice şi să acorde explicaţii anumitor relaţii care se stabilesc între variabile ale câmpului social. Astfel, pe baza datelor culese, se poate stabili de multe ori intensitatea şi tipul influenţei (pozitivă sau negativă)...

  10 pagini doc
 • Imagine document Exerciții de probabilitate și statistică descriptivă

  Exerciții de probabilitate și statistică descriptivă

  Seminar / Statistică / Facultate

  1. Variabila aleatoare discreta X ia valorile k 2 f1; 2; 3; 4g cu probabilitatiile P(X = k) = c=k: Sa se determine valoarea lui c si sa se calculeze probabilitatea P(1 · X · 3): 2. Sa se determine o varibila aleatoare ce caracterizeaza rezultatele aruncarii monedei de 1 Euro. Sa se...

  24 pagini pdf
 • Imagine document Corelația Statistică

  Corelația Statistică

  Seminar / Statistică / Facultate

  Problema 1 Înzestrarea muncii cu fonduri fixe, înzestrarea potenţială şi efectivă a muncii cu energie electrică şi productivitatea muncii în 10 S.C. din industria uşoară se prezintă astfel: Tabelul 1 Nr. crt. Înzestrarea medie Productivitatea medie a muncii (mld. lei) Y a muncii cu...

  17 pagini doc
 • Imagine document Controlul Statistic al Calității

  Controlul Statistic al Calității

  Seminar / Statistică / Facultate

  1. Consideraţii teoretice În cercetarea ştiinţifică, în tehnică, în producţia industrială de masă, repartiţia normală are o deosebită importanţă. În aceste domenii se întâlnesc frecvent experienţe, operaţii, fenomene sau procese care se repartizează după legea normală. Acest lucru se...

  182 pagini doc
 • Imagine document Statistică

  Statistică

  Seminar / Statistică / Facultate

  1. Valorile medii ( ) si ( ) ale celor 40 de variante : Pentru a calcula valorile medii ( ) si ( ) ale celor 40 de variante, am introdus toate cele 40 de valori intr-o baza de date Excel si am calculat cu ajutorul functiei AVERAGE valorile cerute. Am obtinut, astfel: = 9,154; = 49,95...

  14 pagini doc
 • Imagine document Modelul Arima

  Modelul Arima

  Seminar / Statistică / Facultate

  Procesul ARIMA este determinat de trei parametri: - ordinul componentei autoregresive p - ordinul de integrare d - ordinul componentei medie mobilă q Metodologia Box-Jenkins presupune parcurgerea a următoareloor etape: - identificarea procesului - estimarea parametrilor modelului...

  18 pagini doc
 • Imagine document Statistică purceluși de Guineea

  Statistică purceluși de Guineea

  Seminar / Statistică / Facultate

  Proiect statistică Setul de date folosit în acest proiect a fost luat din programul RGui→Help→ Packages→Datasets→ToothGrowth însă a fost modificat astfel încât datele să fie repartizate normal. Studiul a avut în vedere 10 purceluşi de guineea oferind informaţii legate de lungimea...

  10 pagini docx
 • Imagine document Anchete și Sondaje

  Anchete și Sondaje

  Seminar / Statistică / Facultate

  Variabila nominala IRQ8. Ce mijloace de comunicare pe internet folosiţi? 1) e-mail; 2) chat-uri; 3) retele de socializare; 4) altele. Mijloace de comunicare Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid e-mail 115 46.9 46.9 46.9 chat-uri 58 23.7 23.7 70.6 retele...

  16 pagini docx
 • Imagine document Temă finală statistică economică

  Temă finală statistică economică

  Seminar / Statistică / Facultate

  Sa se determine termenii ajustati ai seriei cronologice care exprima consumul de calorii pe locuitor in perioada 2007 – 2010. Se vor determina termenii ajustati prin metoda mediilor mobile (MMM) cu p=3 si cu p=4. PENTRU P=3 Perioada de timp, an/trim Consum de calorii (Yt) MMM P=3 An...

  8 pagini doc
 • Imagine document Aplicații regresii liniare multiple și neliniare

  Aplicații regresii liniare multiple și neliniare

  Seminar / Statistică / Facultate

  Aplicaţii regresie liniară multiplă 1. În urma prelucrării datelor privind randamentul producţiei de cereale obţinute (t/ha), cantitatea de îngrăşăminte folosită (kg/ha) şi cantitatea de precipitaţii (l/m2), s-au obţinut următoarele rezultate: Se cere: a. Să se scrie ecuaţia estimată a...

  8 pagini docx
Sus!