45 de cursuri din domeniul Limba Română

Materie sau Domeniu

Limba Română45 Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Limba Română

 • Imagine document Istoria Limbii Române

  Istoria Limbii Române

  Curs / Limba Română / Facultate

  I. Obiectul Istoriei limbii române Istoria limbii române sau Gramatica istorică, cum era numită altădată această disciplină filologiecă universitară, este unul din compartimentele principale ale istoriei limbii literare şi are ca obiect de cercetare procesul constituirii şi evoluţia...

  229 pagini pdf
 • Imagine document Limba română contemporană

  Limba română contemporană

  Curs / Limba Română / Facultate

  I. RAPORTURILE (RELAŢIILE) SINTACTICE 1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI Relaţia sintactică reprezintă un factor de coeziune, asigurînd îmbinarea unităţilor sintactice inferioare în unităţi sintactice superioare, şi anume îmbinarea părţilor de propoziţie în propoziţie şi a propoziţiilor...

  145 pagini pdf Cuprins
 • Imagine document Elemente postmoderne în O seară la operă de Mircea Cărtărescu

  Elemente postmoderne în O seară la operă de Mircea Cărtărescu

  Curs / Limba Română / Facultate

  În interiorul postmodernismului, fenomen cultural şi literar complex, Mircea Cărtărescu, poet, prozator, eseist şi critic literar, este o personalitate de referinţă. Dintre volumele sale amintim:Faruri, vitrine, fotografii...( 1980), Poeme de amor (1983), Totul (1985), Levantul (1990),...

  6 pagini doc
 • Imagine document Motivul zburătorului în literatură

  Motivul zburătorului în literatură

  Curs / Limba Română / Facultate

  1. Noţiuni generale despre mit Raporturile dintre literatură şi mit sunt de o deosebită complexitate.Relaţia mit – literatură, plasată în orizont ontologic,deschide căi de înţelegere a modalităţilor prin care omenirea „ fiinţează” şi „se manifestă” , nu în planul realităţii fizice(...

  16 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Metodologia Predarii-Invatarii-Evaluarii Compunerilor

  Metodologia Predarii-Invatarii-Evaluarii Compunerilor

  Curs / Limba Română / Facultate

  Introducere „La originea întocmirii programei se află copilul. Cunoştinţele copiilor determină programa şcolară, iar aceste cunoştinţe trebuie în primul rînd căutate în manifestările concrete ale copilului”. Ruth Charney Eu aş mai adăuga, „trebuie căutate cunoştinţele copilului atît...

  24 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Figurile Așteptării

  Figurile Așteptării

  Curs / Limba Română / Facultate

  Aşteptarea pune în relaţie prezenţa şi absenţa, relevînd raportul necesar dintre ele; rolul său este unul preponderent mediator. Nefiind niciodată neutră, aşteptarea potenţează finitudinea noastră, scoţînd în evidenţă faptul că există, aşa cum spune şi Ecleziastul, un timp anume pentru...

  4 pagini doc
 • Imagine document Cultura și Limbile Europei

  Cultura și Limbile Europei

  Curs / Limba Română / Facultate

  Cultură şi limbă În accepţiunea obişnuită, comunicarea este modul fundamental de interacţiune psiho-socială a indivizilor umani prin care se realizează transmiterea de informaţii şi se obţin modificări de comportament individual. Dacă această interacţiune antrenează indivizii unui grup...

  133 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Direcția americană-britanică - teoria actelor de vorbire

  Direcția americană-britanică - teoria actelor de vorbire

  Curs / Limba Română / Facultate

  Produs al unei directii noi in cadrul folosirii limbajului, care s-a conturat in secolul 20. Aceasta teorie a fost formulata de John Longshaw Austin(filozof britanic).Ulterior a fost dezvoltat mai ales prin intermediul sintezei critice realizate de catre un filozof american-John...

  3 pagini doc
 • Imagine document Lingvistică istorică până în secolul al XIX-lea

  Lingvistică istorică până în secolul al XIX-lea

  Curs / Limba Română / Facultate

  Antichitate, Evul Mediu, Renaştere Timp îndelungat, studiul limbajului a fost determinat de preocupări nelingvistice. Astfel, iniţial motivaţiile au fost religioase. Pentru greci şi romani, interesul pentru limbaj intra în sfera filosofiei şi a retoricii, deşi apar gramatici. În Evul...

  23 pagini doc
 • Imagine document Limba română actuală

  Limba română actuală

  Curs / Limba Română / Facultate

  În stadiul actual de evoluţie, româna : 1) este limba comună şi oficială a unui stat naţional unitar; 2) prezintă o serie de ramificaţii: I. literare (culturale) II. neliterare: - sociale şi - teritoriale Concluzie: utilizarea aceleiaşi limbi de către membrii aceleiaşi...

  42 pagini ppt
 • Imagine document Fonetică

  Fonetică

  Curs / Limba Română / Facultate

  I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Argument pentru o fonetică integrată Fonetica se constituie ca ştiinţă de sine stătătoare la începutul secolului al XX-lea, datorându-şi apariţia curentelor structuraliste. Precursorii foneticii aparţin secolului anterior, dar putem vorbi despre preocupări...

  91 pagini doc
 • Imagine document Concepte operaționale

  Concepte operaționale

  Curs / Limba Română / Facultate

  Figuri de stil Epitetul - „Partea de vorbire sau de fraza care determina, in lucrarile sau actiunile exprimate, printr-un substantiv sau verb, insusirile lor estetice, adica acelea care pun in lumina felul cum le vede sau cum le simte scriitorul si care au un rasunet in sensibilitatea...

  11 pagini docx
 • Imagine document Tautologia

  Tautologia

  Curs / Limba Română / Facultate

  Cele două erori se aseamănă prin faptul că presupun repetarea aceleiaşi noţiuni, deşi aceasta are loc în forme diferite. De aceea ele sunt fie confundate, fie asimilate aceleiaşi realităţi, lucru care nu trebuie respins cu asprime. Tautologia (grecescul tautos = „acelaşi” şi logos =...

  16 pagini doc
 • Imagine document Predicatul

  Predicatul

  Curs / Limba Română / Facultate

  A. Note definitorii - predicatul atribuie subiectului o acţiune, o stare, o caracteristică ori o însuşire; - predicatul este partea cea mai importantă a unei propoziţii; fără el este, de cele mai multe ori, imposibil să comunicăm prin cuvinte o idee; - prin predicat se realizează...

  27 pagini doc
 • Imagine document Metode de lucru în grup la limba și literatura română - aplicații

  Metode de lucru în grup la limba și literatura română - aplicații

  Curs / Limba Română / Facultate

  CAPITOLUL I. Grupurile. Felul grupurilor şi tehnici de constituire a grupurilor 1. Raportul dintre echipa de lucru şi grupul de muncă Conceptele de grup şi de echipă nu sunt sinonime. Scopul pentru care sunt constituite, structura lor şi modul de funcţionare ne permit să apreciem că,...

  85 pagini doc
Sus!