395 de cursuri din domeniul Ecologie

Materie sau Domeniu

Ecologie395 Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Ecologie

 • Imagine document Principii Generale ale Modelării și Simulării Proceselor de Epurare a Apelor

  Principii Generale ale Modelării și Simulării Proceselor de Epurare a Apelor

  Curs / Ecologie / Facultate

  CAP.1 PRINCIPII GENERALE ALE MODELĂRII ŞI SIMULĂRII PROCESELOR DE EPURARE 1.1. Aspecte generale Analiza proceselor din staţiile de epurare a apelor uzate presupune realizarea unor modele (model fizic, chimic, biologic, matematic etc.). Modelarea este acţiunea de a reflecta un...

  75 pagini pdf
 • Imagine document Poluare

  Poluare

  Curs / Ecologie / Facultate

  1. Obiectul disciplinei. Importanţa disciplinei. Noţiuni fundamentale de chimia mediului 2. Noţiuni fundamentale legate de protecţia mediului ambiant. Tipuri de poluare. Surse de poluare. Ciclul poluanţilor in mediul înconjurător. Monitoringul stării mediului ambiant si metode de...

  121 pagini ppt
 • Imagine document Subetajul fag cu rășinoase

  Subetajul fag cu rășinoase

  Curs / Ecologie / Facultate

  Răspândire. Frecvent întâlnit (în vecinătatea molidişurilor) sub formă de fâşii, pe depozite de cuvertură pe versanţi slab până la moderat înclinaţi, pe locuri aşezate la baza pantelor pe roci bazice (conglomerate poligene, calcaroase, fliş marno-gresos, calcare, gresii calcaroase) şi...

  16 pagini doc
 • Imagine document Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor

  Biotopul - Mediul Abiotic al Viețuitoarelor

  Curs / Ecologie / Facultate

  - Mediul → totalitatea factorilor cu care organismele vin în contact şi cuprinde: • mediul abiotic → sol, apă, aer, factori climatici; • mediul biotic → vieţuitoare şi produsele eliminate din procesele lor metabolice. - Biotopul: • mediul concret în care îşi duc existenţa...

  17 pagini doc
 • Imagine document Exploatări Miniere

  Exploatări Miniere

  Curs / Ecologie / Facultate

  Generalităţi Reamenajarea minieră a suprafeţelor afectate de industria minieră, trebuie privită ca parte componentă a activităţii miniere şi poate fi definită ca fiind modelarea metodică a suprafeţelor luate în folosinţă de întreprinderile miniere, luându-se în considerare interesele...

  18 pagini doc
 • Imagine document Ecologie

  Ecologie

  Curs / Ecologie / Facultate

  -Definiții I - ştiinţă de sine stătătoare a aparut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea - Primul care a subliniat existenţa principiului interacţiunii în lumea vie a fost Charles Darwin, care în lucrarea ,,Originea speciilor,, din 1859 introduce şi...

  42 pagini docx
 • Imagine document Ecologie

  Ecologie

  Curs / Ecologie / Facultate

  Pădurea se caracterizează prin următoarele aspecte (Florescu I.I., 2004): - suprafaţă mare de teren; - complexitate şi diversitate constitutivă; - rezistenţă; - vigoare, -stabilitate şi perenitate; - eficacitate ecologică, socială şi economică. - Pădurea – grupare deasă de...

  107 pagini pdf
 • Imagine document Echipamente Pentru Epurare

  Echipamente Pentru Epurare

  Curs / Ecologie / Facultate

  Principalul poluant ce caracterizează industria metalurgică este praful. Implicaţiile imense din punct de vedere biologic, social şi economic ale poluării necesită întocmirea unor programe vaste de cercetare şi de investiţii, precum şi alocarea fondurilor necesare pentru realizarea...

  22 pagini ppt
 • Imagine document Ecologie

  Ecologie

  Curs / Ecologie / Facultate

  Biotopul Biotopul (gr. bios = viata; topos = loc) reprezinta cea mai mica unitate geografica a biosferei sau a unui habitat, care poate fi delimitata si care este caracterizat prin biota sa proprie. Biotopul este arealul caracterizat printr-o uniformitate a factorilor ecologici în...

  89 pagini pdf
 • Imagine document Evaluare risc și indicatorii de caracterizare a calității apei

  Evaluare risc și indicatorii de caracterizare a calității apei

  Curs / Ecologie / Facultate

  Exerciţiul 1 pH - 6,5 Duritate - 10 grd. Germane Amoniac - 1mg/l Azotiţi - 0,8 mg/l Azotaţi - 100 mg/l Cloruri - 270 mg/l Exerciţiul 2 pH - 7,4 Duritate - 20 grd. Germane Amoniac - 0,2 mg/l Azotiţi - 0,3 mg/l Azotaţi - 60 mg/l Cloruri - 100 mg/l Fişa de inspecţie...

  19 pagini ppt
 • Imagine document Reciclarea deșeurilor

  Reciclarea deșeurilor

  Curs / Ecologie / Facultate

  „ Nimic nu se pierde , nimic nu se câştigă , totul se transformă „ ( Lavoisier ) Reciclarea deşeurilor ( prin deşeu se înţelege orice obiect care nu mai este folosit şi este aruncat sau risipit ) . Reciclarea este procesul de prelucrare a deseurilor in vederea reutilizarii lor....

  12 pagini doc
 • Imagine document Analiza riscurilor de inundații

  Analiza riscurilor de inundații

  Curs / Ecologie / Facultate

  1. Identificarea proceselor şi fenomenelor generatoare de inundaţii Inundaţiile reprezintă fenomene hidrice extreme generate de apele mari sau de viituri. Cunoaşterea genezei şi a mecanismelor de producere a viiturilor oferă posibilitatea prevenirii şi combaterii efectelor pe care le...

  12 pagini doc
 • Imagine document Combatere Biologică

  Combatere Biologică

  Curs / Ecologie / Facultate

  1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor, direct prin hrănire, sau indirect prin galerii, dejectii, etc. Pentru a înţelege mai bine aspectele apariţiei pierderilor de recoltă, vor fi...

  56 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Ecologie

  Ecologie

  Curs / Ecologie / Facultate

  Sursa - orice activitate in urma careia are loc eliminarea intr-un mediu a unui compus transportabil prin caile corespunzatoare mediului respectiv (pe calea aerului - in cazul poluarii aerului, sub actiunea curentilor de apa - in cazul poluarii apei, prin intermediul apei subterane in...

  23 pagini ppt
 • Imagine document Termodinamică

  Termodinamică

  Curs / Ecologie / Facultate

  Termodinamica si energia Temperatura: -variabila de stare fizica si termodinamica -reprezinta o marime macroscopica ce depinde numai de starea actuala si nu de modul prin care se ajunge la acasta stare. -Temperatura absoluta = se masoara in grade Kelvin (K). Reprezinta starea de...

  234 pagini doc docx ppt

Sus!