204 de cursuri din domeniul Știința Administrației

Materie sau Domeniu

Știința Administrației204 Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Știința Administrației

 • Imagine document Parlamentul României

  Parlamentul României

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Organizarea Parlamentului României Validarea mandatelor de deputat şi senator Cele două camere nou alese se întrunesc la convocarea preşedintelui României în cel mult douăzeci de zile de la alegeri. Convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului se face prin decret prezidenţial. Până la...

  6 pagini doc
 • Imagine document Deontologia funcționarului public

  Deontologia funcționarului public

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Funcţia Publică Functiunea administrativa consta in a asigura functionarea continua a serviciilor publice administrative care in totalitatea lor alcatuiesc Administratia Statului. Serviciul public este un organism administrativ cu competenta determinata cu mijloace financiare...

  26 pagini docx
 • Imagine document Drept Administrativ

  Drept Administrativ

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Noţiuni elementare în analiza fenomenului administrativ ( conceptul de societate şi sistem social, aspecte generale privind organizarea statului, noţiuni elementare privind ştiinţa administraţiei şi dreptul administrativ) I. Conceptul de societate şi sistem social 1. Conceptul de...

  120 pagini doc
 • Imagine document Documente Administrative Contemporane

  Documente Administrative Contemporane

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Statul reprezintă principala instituţie politică a societăţii, care exercită puterea suverană, asigurând organizarea şi conducerea societăţii prin prerogativa pe care o are de a elabora şi aplica dreptul, a cărui respectare o poate garanta prin forţa sa de constrângere. Puterea de stat...

  36 pagini doc
 • Imagine document Accidente de Munca

  Accidente de Munca

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Scopul principal al securitatii si sanatatii in munca il constitue activitatea de prevenire a producerii accidentelor de munca sau imbolnavirilor profesionale. Reglementarile legale in acest domeniu sunt astfel stabilite incat sa apere viata, sanatatea si integritatea corporala a celor...

  21 pagini doc
 • Imagine document Justiție ecologică, echitate

  Justiție ecologică, echitate

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Concept Recent diferite tari au inceput sa abordeze fenomenul cunoscut ca „inechitate / injustitie ecologica”, sau „rasism ecologic”. Acesti termeni sunt legati de observatiile urmatoare la nivelul diferitelor societati - membrii unor minoritati etnice sau comunitatile cu statut...

  4 pagini doc
 • Imagine document Cultură Antreprenorială

  Cultură Antreprenorială

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  1. Schimbarea în lumea contemporană Lumea a fost şi este în permanentă schimbare, schimbare care în trecut se producea destul de lent. Azi, însă, lucrurile s-au modificat radical. Lumea în ansamblul ei este semnificativ diferită de cea existentă până în urmă cu doar câţiva ani. Toate...

  102 pagini doc
 • Imagine document Suport curs - planificare strategică

  Suport curs - planificare strategică

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  1.1. Definirea şi conţinutul managementului strategic Expresia “management strategic” şi-a făcut intrarea oficială în vocabularul managementului în 1973 în cadrul “Primei Conferinţe Internaţionale asupra Managementului Strategic”, iniţiată de teoreticianul american Igor Ansoff la...

  44 pagini doc
 • Imagine document Convergență structurală

  Convergență structurală

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Deşi regionalizarea (împărţirea pe regiuni) este larg răspândită în organizarea teritorială a ţărilor europene, este imposibil să definim un concept de bază comun pentru regiunile existente. În unele ţări, cum ar fi de ex. Italia, regiunile au devenit imediat funcţionale, în alte ţări...

  310 pagini ppt
 • Imagine document Organizarea fiscală în Moldova până în secolul XIX

  Organizarea fiscală în Moldova până în secolul XIX

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  In cadrul instituţiilor statului medieval organelor fiscale le-a revenit un loc aparte, acestea asigurind funcţionarea aparatului de stat in ansamblu. In secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, odată cu intemeierea statului, s-a dezvoltat treptat de la o organizare simplă la una complexă...

  7 pagini doc
 • Imagine document Politici publice și guvernanță europeană

  Politici publice și guvernanță europeană

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  MODULUL 1 : ORIENTĂRI ACTUALE ÎN GUVERNAREA UE Scopul modulului: familiarizarea masteranzilor cu noţiunile de bază ale studierii noilor abordări procesului de guvernare la nivelul UE Obiectivele propuse: La finalul acestui modul, masteranzii trebuie să: - Să definească conceptele...

  88 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Contencios Administrativ

  Contencios Administrativ

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  SCOPUL CURSULUI Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii fenomenului administrativ în relaţia sa cu domeniul politic, economic si juridic, a gradului de reflectare a teoriilor în realităţile administraţiei publice, în structurile, mecanismele şi instituţiile...

  110 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Actul Administrativ

  Actul Administrativ

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterală şi expresă de voinţă a autorităţilor publice, realizată în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice. În acest fel este accentuat atât aspectul formal al actului, de a fi emis de autorităţi publice,...

  8 pagini doc Bibliografie
 • Imagine document Guvernanță și Politici Economice în Uniunea Europeană

  Guvernanță și Politici Economice în Uniunea Europeană

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  Partea I Principalele aspecte ale construcţiei Uniunii Europene Cap. I INTEGRAREA ECONOMICĂ INTERSTATALĂ – FAZĂ PREMERGĂTOARE A GLOBALIZĂRII. PROCESUL DEVENIRII ACTUALEI UNIUNI EUROPENE 1.Conceptul de integrare economică interstatală 2.Principalele forme ale integrării economice...

  48 pagini doc
 • Imagine document Știința Administrației

  Știința Administrației

  Curs / Știința Administrației / Facultate

  CAPITOLUL I SEPARAȚIA PUTERILOR – PRINCIPIUL FUNDAMENTAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A STATULUI DE DREPT 1.Apariția și evoluția principiului separației puterilor Separația puterilor în stat a devenit principiul fundamental al democrațiilor moderne și o garanție esențială a...

  114 pagini doc Bibliografie

Sus!