374 de cursuri din domeniul Electrotehnică

Materie sau Domeniu

Electrotehnică374 Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Electrotehnică

 • Imagine document Rețele și Instalații Electrice de Șantier

  Rețele și Instalații Electrice de Șantier

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  Instalaţiile electrice de şantier (IES) în comparaţie cu instalaţiile electrice ale unor obiective definitive au particularităţi dintre care se prezintă următoarele: -au durată de funcţionare limitată, fiind provizorii; -alimentează mulţi receptori mobili; -sunt expuse intemperiilor;...

  13 pagini doc
 • Imagine document Circuite de Curent Continuu

  Circuite de Curent Continuu

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU 1.1. Noþiuni generale Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce formeazã o cale de curent sau un ansamblu de generatoare ºi receptoare, cu legãturi conductoare între ele. Se numeºte reþea electricã, un ansamblu de circuite...

  246 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Sisteme de Transmisiuni

  Sisteme de Transmisiuni

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  Introducere LECŢIA 1 Noţiuni de bază şi definiţii Noţiuni de bază şi definiţii. Clasificarea sistemelor de telecomunicaţii. Dezvoltarea civilizaţie omeneşti reprezintă o dezvoltare continuă şi dinamică a mijloacelor de comunicare de la personale până la publice, de la cele primitive...

  190 pagini doc
 • Imagine document Introducere în drept și legislație

  Introducere în drept și legislație

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  DREPTUL SI SOCIETATEA I.Notiunea dreptului 1. Ce este dreptul? Romanii considerau ca "dreptul este arta binelui si a dreptatii"( jus est ars boni et acqui). In conceptia lui Immanuel Kant dreptul reprezinta "ansamblul conditiilor care limiteaza libertatile petru a face posibil...

  94 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Calitate și Fiabilitate

  Calitate și Fiabilitate

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  Reliability is: Probability quantitative approach Attribute (feature, capability) qualitative approach that parts, components, products or systems to fulfill their functions for which they were designed without failures with previously known operating restrictions, for a given time...

  19 pagini ppt Cuprins
 • Imagine document Aparate Electrodinamice și Ferodinamice

  Aparate Electrodinamice și Ferodinamice

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  Sunt aparate de precizie ridicată, construindu-se uzual ca aparate de laborator de clasă 0,2 şi 0,1 pentru curent alternativ şi curent continuu. Cuplul activ al dispozitivelor electrodinamice şi ferodinamice este produs de forţele electrodinamice ce se exercită între una sau mai multe...

  89 pagini doc
 • Imagine document Instalații electrice

  Instalații electrice

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT, CONDUCERE OPERATIVĂ, DISTRIBUŢIE, FURNIZARE ŞI UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE Utilizarea energiei electrice implică 4 procese: producere; transfer (transport, conducere operativă şi distribuţie); furnizare; utilizare. Sistem electroenergetic...

  83 pagini doc ppt
 • Imagine document Echipamente Electrice

  Echipamente Electrice

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  Definitie Prezentarea principalelor aparate de comutatie si a rolului acestora in dirijarea fluxului de energie de la sursa la utilizator (exemplificare cu scheme electrice reprezentative) Aparat de comutatie Sistem electric sau electromecanic cu ajutorul caruia se stabileste sau se...

  440 pagini ppt
 • Imagine document Grafică asistată pe calculator

  Grafică asistată pe calculator

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  OBIECTIVE Cursul îşi propune să prezinte şi să conducă la însuşirea de către studenţi a principalelor elemente de proiectare asistată de calculator şi utilizarea programului AutoCAD. Cursul are elemente practice care contribuie la fixarea notiunilor mai bine. Acest curs îşi propune...

  90 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Linear algebra, analytic and diferential geometry

  Linear algebra, analytic and diferential geometry

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  1 Introduction to systems of linear equations Basic terminology Methods of solving linear systems 2 Linear equations Recall that in two dimensions a line in the rectangular xOy−coordinate system can be represented by an equation of the form ax + by = c (a and b not both 0) and...

  374 pagini pdf
 • Imagine document Energie. Economie.Ecologie

  Energie. Economie.Ecologie

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  Consideraţii generale Fizicianul francez J.V. Poncelet, încă din anul 1826, a stabilit şi introdus pentru prima dată termenul de energie, care provine din cuvântul din limba greacă – energeia, ce înseamnă mişcare, în sensul puterii care determină mişcarea. De fapt, noţiunea de energie...

  45 pagini doc
 • Imagine document Mașina de Curent Continuu

  Mașina de Curent Continuu

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  1. MAŞINA DE CURENT CONTINUU 1.1. Construcţia şi domeniul de aplicare Maşina de curent continuu se construieşte pentru puteri nominale începând cu ordinul zecilor de waţi până la puteri de ordinul miilor de kilowaţi, într-o gamă largă de turaţii, cu tensiunea nominală până la...

  33 pagini pdf
 • Imagine document Electrotehnică

  Electrotehnică

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Importanţa studierii câmpului electromagnetic Evoluţia societăţii moderne nu poate fi concepută fără utilizarea pe scară largă a energiei electromagnetice în toate ramurile economiei, în sectorul social, cultural şi în cel casnic. Dealtfel, producţia şi...

  52 pagini doc
 • Imagine document Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice

  Modelarea și Simularea Acționărilor Electrice

  Curs / Electrotehnică / Facultate

  I. Modelarea şi simularea sistemelor I.1. Modelarea sistemelor Prin conceptul de sistem se înţelege un obiect fizic sau o colecţie de obiecte fizice care interacţionează şi ale cărui (căror) proprietăţi intenţionăm să le studiem. O serie din aceste proprietăţi pot fi investigate...

  117 pagini pdf
 • Imagine document Electrotehnică

Sus!