253 de cursuri pentru Facultate din domeniul Statistică

Materie sau Domeniu

Statistică253 Economie2607 Management2102 Drept1684 Contabilitate1315 Marketing1088 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Statistică / Facultate

 • Imagine document Statistică în turism

  Statistică în turism

  Curs / Statistică / Facultate

  I Definitia statisticii Statistica este o stiinta care studiaza starea sau situatia anumitor fenomene social-economice, demografice, istorice, politice, geografice, etc. la un anumit moment sau revolutia lor spatio-temporala (ex: situatia bazelor de cazare intr-o anumita perioada si...

  12 pagini doc
 • Imagine document Statistică

  Statistică

  Curs / Statistică / Facultate

  - Istoria consemneaza operatii de numarare a populatiei, de masurare a terenurilor sau a altor resurse la popoarele antice, de exemplu la egipteni intre 2778-2160 i.H. si chinezi in jurul anului 2300 i.H. Această primă etapă a evoluţiei statisticii este cunoscută sub denumirea de...

  25 pagini docx
 • Imagine document Curs Statistică

  Curs Statistică

  Curs / Statistică / Facultate

  SCOPUL UNITÃtII DE CURS -Familiarizarea cursantilor cu problemele principale ale statisticii inferentiale aplicate în psihologie; -Informarea cursantilor asupra principalelor tipuri de aplicatii ale statisticii inferentiale în domeniul psihologic de cercetare; -Informarea...

  65 pagini pdf
 • Imagine document Tehnică Experimentală

  Tehnică Experimentală

  Curs / Statistică / Facultate

  Obţinerea de rezultate concludente prin experimentele care se fac în cercetarea ştiinţifică, depinde de multe condiţii pe care cercetătorii nu numai că trebuie să le cunoască foarte bine, dar şi să le aplice. În primul rând, aceste rezultate depind de o foarte bună planificare, de...

  187 pagini doc
 • Imagine document Curs SPSS

  Curs SPSS

  Curs / Statistică / Facultate

  este o variabilă aleatoare căreia i se poate stabili legea de distribuţie. dacă volumul eşantionului este suficient de mare media de sondaj urmează o distribuţie normală a cărei medie este chiar media populaţiei totale. Dispersia mediilor de sondaj în jurul mediei din populaţia...

  124 pagini pdf ppt
 • Imagine document Statistică industrială

  Statistică industrială

  Curs / Statistică / Facultate

  Programu de producer.Indicatorii. Programu de producer reprezinta sarcina planificata a intreprinderii pentru fabricarea si comercializarea productiei.Programu de producer se caracterizeaza prin 2 indicatori: *indicator calitativ *indicator cantitativ Indicatorii calitativi...

  22 pagini docx
 • Imagine document Indicatorii Statistici ce Caracterizează Rezultatele Activității Economiei Naționale

  Indicatorii Statistici ce Caracterizează Rezultatele Activității Economiei Naționale

  Curs / Statistică / Facultate

  1. Principalele agregate macroeconomice de rezultate: produsul intern brut (PIB), produsul naţional brut (PNB), venitul naţional (VN), venitul naţional brut (VNB) Calculele şi analizele macroeconomice privind starea economiei naţionale necesită informaţii statistice sintetice,...

  5 pagini doc
 • Imagine document Introducere în Studiul Statisticii

  Introducere în Studiul Statisticii

  Curs / Statistică / Facultate

  1.1. Scurt istoric al evoluţiei statisticii Statistica a apărut ca activitate practică, din necesitatea cunoaşterii, într-o formă măsurabilă, a realităţii înconjurătoare şi a evoluat de-a lungul secolelor spre statutul de ştiinţă de sine stătătoare. Deşi statisticieni de renume...

  7 pagini docx
 • Imagine document Culegerea și Sistematizarea Datelor

  Culegerea și Sistematizarea Datelor

  Curs / Statistică / Facultate

  Se numeşte populaţie (populaţie statistică, populaţie ideală, colectivitate, univers, totalitate de bază) o colecţie finită sau infinită de observaţii. În sens larg, populaţia statistică reprezintă totalitatea observaţiilor referitoare la o anumită variabilă, existente pretutindeni pe...

  29 pagini ppt
 • Imagine document Regresii multiple

  Regresii multiple

  Curs / Statistică / Facultate

  Exemplu 1 În medie ne-am aştepta ca la un nivel mai ridicat de educaţie, nivelul venitului să crească: venit = 1 + 2 educaţie + Dar în acest caz nu se tine seama de faptul că venitul depinde şi de vârstă: venit = 1 + 2 educaţie + 3 vârstă + care este un model liniar...

  38 pagini ppt
 • Imagine document Obiectul Statisticii

  Obiectul Statisticii

  Curs / Statistică / Facultate

  Observarea statistică şi prelucrarea materialelor statistice. 1. Obiectul statisticii şi apariţia ei. Noţiunile şi categoriile statisticii. 2. Observarea statistică. 3. Prelucrarea datelor statistice şi gruparea materialelor. 4. Tabelele statistice. 5. Principiile unice de...

  44 pagini doc
 • Imagine document Diversitatea indicilor inflației și importanța lor financiară și contabilă - macro și microeconomică

  Diversitatea indicilor inflației și importanța lor financiară și contabilă - macro și microeconomică

  Curs / Statistică / Facultate

  INFLAŢIA - evoluţie percepută ca diminuare a valorii banilor sau a puterii de cumpărare a monedei naţionale, dezechilibru între creşterea mai puternică a preţurilor interne sau naţionale şi creşterea preţurilor externe sau internaţionale, dezechilibru macroeconomic major de natură...

  81 pagini ppt Cuprins
 • Imagine document Sondajele și Testele Statistice

  Sondajele și Testele Statistice

  Curs / Statistică / Facultate

  1. Teste statistice În multe cazuri actul decizional se prezintă sub forma unor alternative, însoţite de formularea unor ipoteze. O ipoteză este o afirmaţie despre parametrul unei populaţii sau despre repartiţia unei caracteristici a populaţiei, afirmaţie al cărei adevăr se testează pe...

  41 pagini doc
 • Imagine document Cursuri statistică

  Cursuri statistică

  Curs / Statistică / Facultate

  1. Obiectivele unităţii de învăţare În urma parcurgerii acestei unităţi de învăţare studentul va înţelege: - cum se poate face trecerea de la etapa de culegere a datelor la cea de prelucrare propriuzisă a lor; - cum se pot transpune seturile mari de date colectate dintr-o formă...

  183 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Noțiuni Fundamentale ale Statisticii

  Noțiuni Fundamentale ale Statisticii

  Curs / Statistică / Facultate

  Statistica cercetează aspectul cantitativ (numeric) al fenomenelor şi proceselor strict determinate în timp şi spaţiu. Statistica se întâlneşte ca disciplină ştiinţifică şi ca domeniu de activitate. Obiectul activităţii de cercetare statistică presupune acţiuni de proiectare şi...

  40 pagini pdf

Sus!