280 de cursuri din domeniul Automatică

Materie sau Domeniu

Automatică280 Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Automatică

 • Imagine document Procesarea optică utilizată în automatizare

  Procesarea optică utilizată în automatizare

  Curs / Automatică / Facultate

  Capitolul 10 Procesarea optica utilizata in automatizare 10.1 Introducere Sistemele moderne de automatizare sunt adaptate in general la cadente de productie ridicate unde ochiul uman nu este capabil sa le urmareasca si sa detecteze erorile in miscarile secventiale ale pieselor. In...

  36 pagini doc
 • Imagine document Algoritmul ANTS de Optimizare Discretă

  Algoritmul ANTS de Optimizare Discretă

  Curs / Automatică / Facultate

  Un algoritm relativ nou, utilizat în domeniul optimizărilor discrete este inspirat din viaţa insectelor. Algoritmul se bazează pe capacitatea acestora de a acţiona în ansamblu pentru îndeplinirea unei sarcini, fiecare individ nefiind capabil să atingă singur acest obiectiv. Acest proces...

  15 pagini doc
 • Imagine document Compresia Datelor

  Compresia Datelor

  Curs / Automatică / Facultate

  1. INTRODUCERE Un sistem de compresie este alcatuit dintr-un bloc de codare (codor) şi un bloc de decodare (decodor). Codorul formeaza cuvantul de cod pe baza distributiilor de probabilitate asignate si a datelor emise de sursa, iar decodorul reconstruieste datele iniţiale pe baza...

  266 pagini doc
 • Imagine document Managementul Proiectelor

  Managementul Proiectelor

  Curs / Automatică / Facultate

  1. INTRODUCERE 1.1 PROIECTE - DEFINIÞII În general, orice activitate dintr-o instituþie sau companie poate fi numitã proiect dacã are caracteristici unice nerepetitive (diferite faþã de activitãþile curente) ºi nivele de importanþã în organizaþia unde are loc. Orice activitate de...

  58 pagini pdf
 • Imagine document Tehnici avansate de diagnoză și decizie

  Tehnici avansate de diagnoză și decizie

  Curs / Automatică / Facultate

  1. DEFECTE ÎN SISTEMELE DINAMICE Răspândirea largă şi în domenii diverse a sistemelor automate de conducere se datorează, în primul rând, performanţelor tehnice ale acestora, performanţe ce sunt din unele puncte de vedere net superioare celor dezvoltate de operatorul uman. Treptat,...

  47 pagini pdf
 • Imagine document Matlab

  Matlab

  Curs / Automatică / Facultate

  Tema 0 INTRODUCERE ÎN MATLAB 0.1. Interfaţa grafică – tipică aplicaţiilor Windows Fereastra delucru în modul linie de comandă Fereastra de vizualizare a variabilelor de lucru Fereastra de afişare a comenzilor din modul linie de comandă Fereastra de afişare a conţinutului directorului...

  35 pagini pdf
 • Imagine document Regulatoare Automate Analogice. Legi de Reglare

  Regulatoare Automate Analogice. Legi de Reglare

  Curs / Automatică / Facultate

  A. PROIECTAREA SISTEMELOR AUTOMATE LINIARE Proiectarea sistemelor automate necesită în practică mai multe etape iterative de modelare, proiectare, simulare, testare şi implementare. Proiectarea depinde de mai mulţi factori dintre care unul important este determinat de faptul că...

  16 pagini doc
 • Imagine document TSA

  TSA

  Curs / Automatică / Facultate

  METODA OPERATIONALA LAPLACE Acest capitol este axat in principal pe analiza de tip intrare-ie.ire (I-E) a sistemelor liniare continue (netede) cu ajutorul formalismului opera.ional Laplace. In plus, sunt abordate .i analizate unele caracteristici structurale ale sistemelor din...

  99 pagini pdf
 • Imagine document Sisteme de Conducere a Proceselor

  Sisteme de Conducere a Proceselor

  Curs / Automatică / Facultate

  1. Introducere în automatizarea proceselor Automatizarea unui proces tehnologic înseamnă dotarea instalaţiilor cu mijloace tehnice necesare şi folosirea optimă a acestor mijloace pentru efectuarea automată a operaţiilor legate de conducerea procesului tehnologic. Principalele operaţii...

  109 pagini pdf
 • Imagine document Mecatronică și robotică

  Mecatronică și robotică

  Curs / Automatică / Facultate

  Contextul specific domeniului automatizarii in mod classic urmareste inlocuirea muncii sau a activitatilor factorului uman. In prezent, problema este extinsa la nivelul automatizarii generale care urmareste crearea de sisteme artificiale capabile sa modifice configuratia unui mediu...

  36 pagini doc pdf
 • Imagine document USO - Automatică

  USO - Automatică

  Curs / Automatică / Facultate

  Dobandirea/aprofundarea unor notiuni teoretice (c) 2. Dobandirea/aprofundarea unor abilitati practice (l) 3. Familiarizarea cu noi concepte (c+l) 4. Cresterea gradului de intelegere a functionarii unui SO (c+l) 5. Imbunatatirea abilitatilor de configurare/utilizare a unui SO (c+l)...

  591 pagini pdf
 • Imagine document Sisteme de Programe pentru Timp Real

  Sisteme de Programe pentru Timp Real

  Curs / Automatică / Facultate

  Aplicarea algoritmilor genetici asupra unei populatii de programe Indivizii = nu gene cu dim fixe ci programe Op genetici: crossover (2 parinti) reproducere (1 parinte) mutatie duplicare gene stergere gene Programele = arbori sintactici max(x * x, x + 3 * y) Noduri interne =...

  57 pagini ppt
 • Imagine document Traductoare de Mărimi Electrice - Dispozitive de Măsurat Electromecanice

  Traductoare de Mărimi Electrice - Dispozitive de Măsurat Electromecanice

  Curs / Automatică / Facultate

  Structură, dependenţe intrare-ieşire Dispozitivele de măsurat electromecanice (DMEM) sunt elementul constructiv esenţial al oricărui aparat electric de măsurat. Constructiv un DMEM este compus dintr-un echipament fix şi altul mobil, ultimul putând executa faţă de primul doar deplasări...

  10 pagini doc
 • Imagine document Fizică

  Fizică

  Curs / Automatică / Facultate

  Cursul nr. 1 INTRODUCERE Numărul de ore: CURS: 3; LABORATOR: 2. Modul de evaluare a cunostinţelor se desfăsoară conform normelor aprobate de Senatul Universităţii Politehnica Bucuresti si sunt stipulate în Regulamentul Studiilor universitare de licenţă publicat pe site-ul UPB....

  173 pagini pdf zip
 • Imagine document Sisteme de calcul moderne

  Sisteme de calcul moderne

  Curs / Automatică / Facultate

  Obiectivele cursului Introducerea conceptelor de bază în știința calculatoarelor Învățarea studentului să utilizeze calculatorul într-un mod sistematic Expunerea noțiunilor de bază privind sistemul de operare, programele utilitare și de birotică Introducerea unor topici importante...

  34 pagini ppt Cuprins

Sus!