304 de cursuri din domeniul Pedagogie

Materie sau Domeniu

Pedagogie304 Economie2611 Management2106 Drept1687 Contabilitate1321 Marketing1092 Medicină958 Finanțe938 Calculatoare828 Psihologie757

Forma de invatamant

Cursuri / Pedagogie

 • Imagine document Abilitare pe Curriculum

  Abilitare pe Curriculum

  Curs / Pedagogie / Facultate

  I. Curriculum: proiect, proces, produs Proiectarea globală Obiectivele temei urmăresc: • cunoaşterea conceptelor din domeniul curriculumului; • utilizarea şi aplicarea documentelor curriculare naţionale (plan de învăţământ, programă şcolară); • proiectarea curriculară la diferite...

  107 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Instruire diferențiată - metode și procedee

  Instruire diferențiată - metode și procedee

  Curs / Pedagogie / Facultate

  TEMA 1 INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ – METODE, TEHNICI ŞI RESURSE I. Instruirea diferenţiată, de la teorie la practică Raţiunile pentru care instruirea trebuie să se realizeze diferenţiat au resorturi în genetica umană şi în psihologie. Fiecare individ este unic, prin genotipul moştenit...

  63 pagini docx
 • Imagine document Stiluri de Conducere

  Stiluri de Conducere

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Stilul de conducere este modul concret de jucare a unui rol, deci de transpunere efectivă în plan comportamental a exigenţelor ce derivă din statutul de conducător. (Zlate, 2004: p. 97) O problemă ce poate fi abordată în legătură cu stilurile de conducere o constituie tipologiile...

  8 pagini doc
 • Imagine document Managementul Clasei de Elevi

  Managementul Clasei de Elevi

  Curs / Pedagogie / Facultate

  TEMA 1. Implicaţii ale managementul în educaţie 1.1.Managementul - fenomenul conducerii ştiinţifice Având ca scop limitarea empirismului în conducere, managementul ştiinţific, raţional ne conduce la ideea profesionalizării, a căutării de modalităţi şi instrumente în măsură să traducă...

  48 pagini doc
 • Imagine document Metodica instruirii

  Metodica instruirii

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Delimitări conceptuale Metodologia didactică se referă la ansamblul metodelor şi procedeelor utilizate în procesul de învăţământ şi constituie un subiect extrem de abordat în teoria şi practica instruirii datorită faptului că indică căile de dobândire a cunoaşterii. Raportată la cadrul...

  25 pagini docx
 • Imagine document Proiectarea și managementul proiectelor educaționale

  Proiectarea și managementul proiectelor educaționale

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Sens larg Tot ceea ce vizează societatea educaţională ca ansamblu articulat de relaţii si structuri. Sens restrans Condiţiile de deşfăşurare a educaţiei individuale şi colective. Nevoi educaţionale Distanta dintre nivelul de formare la un moment dat a unui individ, grup sau...

  115 pagini ppt pptx
 • Imagine document Programa de caracterizare a elevului

  Programa de caracterizare a elevului

  Curs / Pedagogie / Facultate

  1 Produsul 1.1.1 Caracteristici generice ale produselor Se consideră produs orice bun material, un serviciu, sau o combinaţie a acestora, care satisface o nevoie sau o dorinţă. Produsul se poate manifesta sub următoarele forme: produs tangibil (material – o piesă materială sau un...

  158 pagini doc
 • Imagine document Curicula și proiectarea curiculară

  Curicula și proiectarea curiculară

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Reforma curriculară declanşată la nivelul sistemului educaţional a stârnit în lumea educatorilor şi/sau formatorilor numeroase incertitudini şi inadvertenţe. Pentru a le elimina recurgem la bibliografia de specialitate şi mai ales la lucrările unor autori care au pus bazele conceptului...

  45 pagini pptx
 • Imagine document Proiectarea didactică

  Proiectarea didactică

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Conceptul de proiectare didactică are sensul de activitate didactică desfăşurată cu scop de prefigurare, anticipare, predeterminare sau de prognoză a activităţii ce urmează să se desfăşoare cu elevii. După M., Momanu „Proiectarea didactică este procesul de anticipare a obiectivelor,...

  46 pagini pptx
 • Imagine document Poligoane Regulate

  Poligoane Regulate

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Nume, prenume: Data: Şcoala: Clasa: Disciplina: Unitatea de învățare: Subiectul lecției: Durata de desfăşurare a lecţiei: Competenţe generale: Competenţe specifice: Obiective operaționale(Oo) : - Cognitive Ganea Ștefania 11.06.2014 Școala Centrală, București a VII-a A...

  5 pagini pdf
 • Imagine document Noțiuni generale despre psihopedagogie și aprofundări

  Noțiuni generale despre psihopedagogie și aprofundări

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Notiuni generale despre Psihopedagogie si aprofundari Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 1. Componentele curriculumului şcolar: - curriculum naţional pag 4 - trunchi comun pag 4 - planuri cadru, pag 7 - arii curriculare pag 8 - discipline pag 9 -...

  100 pagini docx
 • Imagine document Evaluare în Procesul Didactic

  Evaluare în Procesul Didactic

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Teoreticienii definesc evaluarea scolara evidentiinu-i notele specifice. Asfel, Ion T Radu apreciind ca trasaturi specifice investigarea cu scopul fundamentarii deciziilor, emiterea unor judecati de valoare, efectul anticipativ si uneori retroactiv, o defineste ca “activitatea prin care...

  18 pagini doc
 • Imagine document Model de proiectare curriculara centrat pe competențe

  Model de proiectare curriculara centrat pe competențe

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Competenta este un ansamblu integrat de cunostinte, deprinderi si atitudini care permit subiectului, in fata unei categorii de situatii, de a se adapta, de a rezolva probleme si de a realiza proiecte. (C.Delory - 2002). Competenta este o caracteristica individuala sau colectiva atasata...

  30 pagini pptx
 • Imagine document Pedagogie

  Pedagogie

  Curs / Pedagogie / Facultate

  1. PEDAGOGIA – ŞTIINŢĂ FUNDAMENTALĂ A EDUCAŢIEI 1.1. Obiectul de studiu al pedagogiei 1.2. Sistemul ştiinţelor educaţiei 1.3. Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe 1.4. Cercetarea pedagogică 1.1. Obiectul de studiu al pedagogiei Din punct de vedere etimologic, termenul pedagogie,...

  72 pagini doc
 • Imagine document Relațiile interpesonale

  Relațiile interpesonale

  Curs / Pedagogie / Facultate

  Tipuri de relaţii: - Dependenţă - Implicare pozitivă - Disfuncţionalitate - Funcţionalitate medie - Furie - Neimplicare Wubbels a identificat două dimensiuni definitorii ale interacțiunilor actorilor educaționali: - Profesor autoritar; - Elev supus; Dominanță vs supunere - Profesor...

  25 pagini pdf

Sus!