94 de seminarii din domeniul Pedagogie

Forma de invatamant

Seminarii / Pedagogie

 • Imagine document Fundamente ale Pedagogiei - Teoria și Metodologia Curriculumului

  Fundamente ale Pedagogiei - Teoria și Metodologia Curriculumului

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Pedagogia - ştiinţă a educaţiei 1. Delimitări conceptuale şi problematica specifică domeniului Să ne reamintim: - Pedagogie provine din paidos (gr. copil) şi agoge (a conduce). - Termenul de pedagogie a început să desemneze ştiinţa educaţiei începând cu sec. al XIX-lea, datorită...

  46 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Principalele Strategii de Evaluare

  Principalele Strategii de Evaluare

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  PRINCIPALELE STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare reprezinta modalitatile sau tipurile specifice de integrare a operatiilor de masurare-apreciere-decizie in activitatea didactica educativa,integrare realizabila la diferite intervale de timp(scurt,mediu,lung) si in sensul...

  13 pagini docx
 • Imagine document Pedagogia ca Știință

  Pedagogia ca Știință

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Cuvinte cheie: Ştiinţă – (din latină seienţia) – sferă de activitate umană, care are menirea de a elabora şi sistematiza teoretic cunoştinţele obiective despre realitate. Pedagogia este ştiinţa care studiază legile educaţiei tinerei generaţii în special. Ea studiază însă şi legile...

  13 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Strategia Didactică

  Strategia Didactică

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Strategia didactică- 4 ore 1. Definire şi caracterizare a strategiei și tacticii didactice 2. Tipologia strategiei didactice. Structura strategiei didactice 3.Conceptele de: tehnologie, , metodologie, metodă, procedeu,.Caracteristici ale metodelor de învăţămînt. 4.Taxonomia...

  33 pagini docx
 • Imagine document Pedagogie - învățarea experiențială

  Pedagogie - învățarea experiențială

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Teoria învăţării experienţiale oferă o viziune fundamental diferită asupra procesului de învăţare faţă de teoriile behavioriste sau teoriile mai implicite ale învăţării (bazate pe o epistemologie idealistă) care accentuează rolul metodelor tradiţionale. Învăţarea experienţială a fost...

  55 pagini doc
 • Imagine document Conținuturile Educației

  Conținuturile Educației

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Cuvinte cheie: Finalitate – tendinţă sau orientare a cuiva sau a ceva spre un anumit scop; Conţinut – totalitatea notelor esenţiale ale unei noţiuni, determinată în raport cu sfera acesteia, comprehisiune. Metodologie – totalitatea metodelor de cercetare folosite într-o ştiinţă;...

  26 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Pregătirea medico-militară pentru Cursanții Catedrei Militare

  Pregătirea medico-militară pentru Cursanții Catedrei Militare

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  TEMA 1-7 1. Igiena personală şi socială a militarilor. Profilaxia bolilor infecţioase. 2. Mijloacele medicale de protecţie individuală a militarilor şi regulile de folosire a lor. 3. Primul ajutor medical în caz de rănire şi hemoragii. 4. Primul ajutor medical în caz de fracturi,...

  18 pagini doc
 • Imagine document Componentele Educației

  Componentele Educației

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Într-o definiţie foarte concisă, intelectul – de la care derivă denumirea acestei laturi a educaţiei – este capacitatea omului de a gândi, de a avea o activitate raţională, de a opera cu noţiuni. Educaţia intelectuală este o componentă de bază prin care se asigură asimilarea (însuşirea)...

  30 pagini doc
 • Imagine document Seminarii Pedagogie

  Seminarii Pedagogie

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  TEST FOLOSIND ITEMI DIFERITI 1. Notează in tabelul de mai jos, starea de agregare, la temperatura camerei pentru: Dioxid de carbon Nisip Oxigen Mercur Alcool Calcar 12 puncte 2. Completează, in spatiul punctat din schema de mai jos, denumirea transformării de...

  9 pagini doc
 • Imagine document Proiect de prevenție - timiditatea

  Proiect de prevenție - timiditatea

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  1. Motivaţia proiectului La ce e bună timiditatea- Timidul, ceva mai tăcut, cu mult mai puțin agresiv decât expansivul, căutătorul de noutăți, s-a dovedit a fi sensibil la asumarea de riscuri, dar și la posibilitatea recompensei și asta ne-ar putea sugera că tocmai de la cel sfios ne...

  9 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Comunicarea eficientă și formarea gândirii economice

  Comunicarea eficientă și formarea gândirii economice

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Procesul instructiv-educativ – reţea de interacţiuni reciproce: Profesor – elevi Elevi – elevi Rolul determinant al profesorului – capacitatea de relaţionare Relaţionarea – influenţare reciprocă animator evaluator moderator observator organizator prezenţa spiritului de...

  28 pagini pptx
 • Imagine document Teme Portofoliu TMC

  Teme Portofoliu TMC

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  TEME PORTOFOLIU Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia Curriculumului A. TEME OBLIGATORII Tema 1: Completați următorul table pentru a realiza o analiză comparativă între cele 3 forme ale educației: formal, nonformală și informal. Orice comparație se realizează pornind de la...

  13 pagini doc
 • Imagine document Jocul Didactic

  Jocul Didactic

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Jocul didactic se defineşte ca fiind ansamblul de acţiuni şi operaţii, care împreună cu buna dispoziţie şi bucuria pe care le stârneşte, urmăreşte un set de obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a elevului. E. Claparede ,, Principala trebuinţă a copilului este...

  25 pagini ppt
 • Imagine document Albert Bandura

  Albert Bandura

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  TEORIA SOCIAL-COGNITIVĂ Teoria sa social cognitivă, numită şi teoria învăţării sociale, reliefează relaţiile reciproce între comportament, cauze interne şi factori de mediu. Obiective - Să compenseze abordarea limitată a psihologiei de tip comportamentalist, reliefând importanţa...

  3 pagini doc
 • Imagine document Impactul TIC în procesul educațional - Stagnare sau progres școlar

  Impactul TIC în procesul educațional - Stagnare sau progres școlar

  Seminar / Pedagogie / Facultate

  Impactul TIC în procesul educațional - stagnare sau progres școlar Trăim în era informaţiei, iar prezenţa calculatorului şi a tehnologiilor informaționale în viaţa noastră este deja un lucru firesc. Oricine are un PC, mai mult sau mai puţin performant, iar interesul pentru tehnologiile...

  3 pagini docx
Sus!