23 de seminarii din domeniul Drept Civil

Forma de invatamant

Seminarii / Drept Civil

 • Imagine document Drept Administrativ

  Drept Administrativ

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  A.Conceptul de administratie publica Acea activitate care consta, in principal, in organizarea si asigurarea executarii, dar si in executarea nemijlocita a prevedereilor Constitutiei, ale tuturor actelor normative si ale celorlalte acte juridice emise de autoritatile statului de drept....

  53 pagini doc
 • Imagine document Dreptul Comerțului Internațional

  Dreptul Comerțului Internațional

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care reglementează relaţiile comerciale internaţionale. Raporturile juridice ale comerţului internaţional se stabilesc între state, persoane...

  87 pagini doc
 • Imagine document Teste grilă drept civil

  Teste grilă drept civil

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  TESTE GRILA-DREPT CIVIL 1) Legile intră în vigoare: a) la data adoptării; b) la data publicării în Monitorul Oficial; c) la data promulgării. 2)Ce principii guvernează aplicarea legii în timp? a) principiul neretroactivităţii; b) principiul aplicării imediate a legii noi; c)...

  10 pagini doc
 • Imagine document Teste grilă seminar

  Teste grilă seminar

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  1.Stipulaţia pentru altul: a)constituie o excepţie aparentă de la relativitate; b)este un act bilateral prin care promitentul se obligă să efectueze o prestaţie în favoarea terţului beneficiar – care participă la încheierea actului prin reprezentare; c)este un act bilateral la care...

  3 pagini doc
 • Imagine document Spețe - executarea silită a creanțelor bancare

  Spețe - executarea silită a creanțelor bancare

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Contracte de imprumut. Contract de ipoteca incheiat pentru garantare unui singur imprumut. Principiul specializarii ipotecii Cod civil, art. 1645, art. 1652 "Chiar daca este adevarat ca, potrivit art. 1652 C civil, nu este necesara obtinerea unui titlu executoriu separat, de catre...

  8 pagini doc
 • Imagine document Spețe drept civil

  Spețe drept civil

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  1. Bazandu-se pe promisiunea avansarii intr-un post mai bine platit, A incheie doua contracte de vanzare cumparare avand ca obiect un apartament si un autoturism. Dupa incheierea contractelor, A afla ca postul promis a fost ocupat de altcineva. Neavand resursele necesare pentru plata...

  4 pagini docx
 • Imagine document Obiectul Raportulu Juridic Civil

  Obiectul Raportulu Juridic Civil

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Prin obiect al RJC intelegem actiunile la care sunt indreptatite sau de care sunt tinute subiectele RJC (obiectul TJC reprezinta conduita partilor in cadrul unuir RJC). Obiectul ca element al RJC nu poate fi confundat cu continutul RJC intrucat continutul are in vedere drepturile si...

  4 pagini docx
 • Imagine document Aspecte noi privind obligațiile civile - transmiterea și transformarea obligațiilor în actuala lege civilă

  Aspecte noi privind obligațiile civile - transmiterea și transformarea obligațiilor în actuala lege civilă

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Aspecte noi privind obligațiile civile: transmiterea și transformarea obligațiilor în actuala lege civilă Capitolul I Sensurile cuvântului obligație Termenul de obligație are mai multe sensuri. Astfel, prin obligație se înțelege raportul juridic civil intemeiul căruia una dintre...

  15 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Avantajele și Inconveniențele unor Forme de Testament

  Avantajele și Inconveniențele unor Forme de Testament

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Testamentul, ca act juridic prin care se exprimă ultima voinţă a testatorului se supune condiţiilor generale de formă care afectează validitatea lui (forma scrisă şi forma actului separat). Totodată, legea permite testatorului să aleagă, în funcţiei de împrejurimi între mai multe feluri...

  7 pagini docx
 • Imagine document Grile Drept Civil

  Grile Drept Civil

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a) persoana fizică [X] b) persoana juridică [X] c) statul 2. Răspunderea pentru fapta proprie constituie: [X] a) regula în materia răspunderii civile b) excepţia în domeniul răspunderii civile [X] c) forma răspunderii civile...

  35 pagini doc
 • Imagine document Drept Civil

  Drept Civil

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  1. X, Y şi Z au dobândit printr-un act autentic de vânzare-cumpărare două imobile cu câte patru apartamente fiecare. Proprietarii au cumpărat aceste imobile, fără ca vreunul dintre ele să fie determinat ca aparţinând unuia sau altuia dintre proprietari, ci toţi îşi exercitau dreptul de...

  41 pagini doc
 • Imagine document Reprezentarea și procura

  Reprezentarea și procura

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Noţiunea şi importanţa reprezentării. Reprezentarea este un procedeu de tehnică juridică prin care o persoană, numită reprezentant, incheie acte juridice cu terţii in numele şi in contul unei alte persoane, numită reprezentat, avand drept consecinţă producerea directă in persoana...

  9 pagini docx
 • Imagine document Raportul Juridic a Dreptului Civil

  Raportul Juridic a Dreptului Civil

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Raportul juridic, indiferent de natura sa, este o relaţie socială reglementată de norma juridică. Cu alte cuvinte, relaţia nu poate deveni raport juridic fără existenţa unei norme juridice care să o reglementeze, deoarece există relaţii sociale, cum ar fi cele de prietenie, de...

  8 pagini docx
 • Imagine document Sarcinile de bază și structura organizatorică a protecției civile în Republica Moldova

  Sarcinile de bază și structura organizatorică a protecției civile în Republica Moldova

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse pe scara întregului stat pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor,...

  13 pagini ppt
 • Imagine document Drept civil

  Drept civil

  Seminar / Drept Civil / Facultate

  Actul juridic civil = este o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, constand in nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic civil. (ex: contractul de vanzare) Contractul de vanzare este un act juridic civil deoarece: - Ambele parti isi exprima...

  16 pagini docx
 • 1(current)
 • 2
 • »
Sus!