139 de laboratoare din domeniul Automatică

Forma de invatamant

Laboratoare / Automatică

 • Imagine document Ingineria reglării automate

  Ingineria reglării automate

  Laborator / Automatică / Facultate

  1. SCOPUL LUCRĂRII a) analiza şi interpretarea erorilor staţionare de urmărire şi de reglare; b) studiul influenţei componentelor P, I şi D ale algoritmilor de reglare asupra erorilor staţionare c) interpretarea caracteristicii externe. 2. CONSIDERAŢII TEORETICE Structura unui...

  13 pagini pdf
 • Imagine document Diagnoză

  Diagnoză

  Laborator / Automatică / Facultate

  1. 1.1. Modelarea sistemului Sistemul cu doua rezervoare este un sistem bine cunoscut, utilizat in multe aplicatii ingineresti. In mediul universitar este utilizat atat in cadrul disciplinelor care au ca obiect- modelarea proceselor cat si in cazul celor care fac obiectul tehnicilor de...

  53 pagini doc bmp cpp exe txt bgi dat m bak mat
 • Imagine document Laborator POO

  Laborator POO

  Laborator / Automatică / Facultate

  #include <iostream.h> #define d 100 class complex { private: int re, im; public: void setval(int real, int imaginar) { re=real; im=imaginar; } int getval(char c) { if(c=='r') return re; else if(c=='i') return im; } }; int main() { int x1, x2, i=0; char c; complex...

  1 pagini cpp h exe txt
 • Imagine document Automatizarea proceselor din industria chimică

  Automatizarea proceselor din industria chimică

  Laborator / Automatică / Facultate

  Pentru a preveni accidentele în laboratorul de chimie, se vor respecta următoarele reguli generale de tehnica securităţii muncii: Intrarea în laboratorul de chimie se face abia după terminarea pauzei. Este interzis alergatul în laborator. Persoanele cu părul lung şi-l vor strânge la...

  30 pagini docx
 • Imagine document Exploatarea Montarea Ajustarea și Repararea Utilajului Electrotehnic

  Exploatarea Montarea Ajustarea și Repararea Utilajului Electrotehnic

  Laborator / Automatică / Facultate

  TEMA: DESERVIREA TEHNICA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT.CONTROLUL APARATELOR DE MASURAT Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele luminotehnice (lămpi şi corpuri de iluminat), arhitecturale (pereţi, tavan) şi tehnologice (puncte de lucru, destinaţie,...

  18 pagini docx
 • Imagine document Identificarea Sistemelor

  Identificarea Sistemelor

  Laborator / Automatică / Facultate

  STUDIUL PROPRIETĂŢILOR STATISTICE ALE ZGOMOTULUI ALB 1. Date de identificare Nume/Prenume Semnătura Intocmit Verificat Data elaborării/verificării 2. Scopul lucrării Scopul identificării experimentale a sistemelor este construirea modelelor matematice ale sistemelor dinamice...

  18 pagini doc bmp db m fig asv
 • Imagine document Procesorare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2X (TMS320C26)

  Procesorare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2X (TMS320C26)

  Laborator / Automatică / Facultate

  Procesorare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2x (TMS320C26) Familia TMS320 de procesoare numerice de semnale (16 sau 32 biţi) combină într-un singur cip flexibilitatea specifică controlerelor de mare viteză cu puterea de calcul a unui procesor. TMS320 este un acronim pentru...

  6 pagini doc
 • Imagine document Modelare și Indentificare

  Modelare și Indentificare

  Laborator / Automatică / Facultate

  Scopul lucrării: de făcut cunoştinţă cu interfaţa grafică pachetului System Identification Toolbox de studiat modalităţi de estimarea modelului obiectului pe baza datelor de intrare şi ieşire introduse. Mersul lucrării: 1. Pentru încărcarea interfeţei grafice System Identification...

  24 pagini doc
 • Imagine document Procesoare Numerice de Semnal

  Procesoare Numerice de Semnal

  Laborator / Automatică / Facultate

  1. PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL: Def: Sisteme de calcul programabile de tip “single chip” destinate prelucrarii complexe a semnalelor digitale. Deşi se numesc procesoare, ele înglobează într-un singur circuit integrat, principalele subsisteme componente ale unui sistem de calcul...

  31 pagini doc docx
 • Imagine document Proiectarea interfețelor utilizator

  Proiectarea interfețelor utilizator

  Laborator / Automatică / Facultate

  Componente Swing JButton JCheckBox JFrame JLabel JScrollBar JScrollPane JTextArea JTextField JColorChooser JFileChooser JDialog JProgressBar JSlider JInternalFrame Layout Managers BorderLayout BoxLayout CardLayout FlowLayout GridBagLayout GridLayout GroupLayout...

  8 pagini doc txt
 • Imagine document Automatică și calculatoare

  Automatică și calculatoare

  Laborator / Automatică / Facultate

  1. Introducere Un test "benchmark" se presupune a fi o metoda standard de masurare a performantelor unui sistem de calcul pentru a putea fi comparat cu un altul. Simpla evaluare a unor parametri simpli (de exemplu viteza în MIPS sau MFLOPS) este, adeseori, nerelevanta. Pentru orice...

  110 pagini pdf
 • Imagine document Prelucrare Semnal ADSP

  Prelucrare Semnal ADSP

  Laborator / Automatică / Facultate

  Material didactic: Calculator “gazdă” PC AT cu sistem de operare MSDOS/ WINDOWS 3.11/ WINDOWS 9x şi cu mediu de dezvoltare de aplicaţii pentru microprocesoare ADSP 2181, interconectat prin cablu serial cu un sistem de dezvoltare “ţintă” cu microprocesor de semnal ADSP 2181 EZKIT LITE,...

  6 pagini doc
 • Imagine document Prelucrarea informației

  Prelucrarea informației

  Laborator / Automatică / Facultate

  MATLAB in 2 ore Help – apare o lista lunga de comenzi Help nume_comanda – cum se foloseste o chestie si ce face Ex: help fft (fast fourier transform) Exit – se iese din mediul matlab Rand(n) – genereaza o matrice nxn cu elemente aleatoare. Un element al unei matrici se poate...

  23 pagini pdf
 • Imagine document Sisteme de Numerație

  Sisteme de Numerație

  Laborator / Automatică / Facultate

  Elementele electronice care stau la baza construcţiei calculatoarelor au un număr finit de stări stabile. Notându-se cu b numărul stărilor, informaţiile se pot reprezenta ca numere scrise în baza b. În funcţie de anumite convenţii, o informaţie care de fapt este un număr scris într-o...

  8 pagini doc
 • Imagine document Studiul funcțiilor booleene

  Studiul funcțiilor booleene

  Laborator / Automatică / Facultate

  Se urmareste identificarea si studierea unor functii logice implementate in cadrul unei structuri combinationale. Functiile asociate iesirilor sistemului se definesc in forma generica astfel: Qi=f(A,B,C,D), i=1,2,3, (A este MSB, Q1 este MSB) Corespondenta intrare/iesire este data in...

  3 pagini pdf
Sus!