550 de documente pentru Master

Documente / Master

 • Imagine document Informatica pentru afaceri

  Informatica pentru afaceri

  Proiect / Calculatoare / Master

  APLICATIE MICROSOFT EXCEL 1.1. PARTE CONCEPTUALA 1.1.1. DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT Problema de rezolvat este reprezentata de evidentierea portofoliului pentru fiecare agent de asigurare in parte in cadrul SC Astra Asigurari SA Iasi. Compania ASTRA Asigurari a intrat pe piața...

  32 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Programe de acțiune pentru mediu la nivelul UE

  Programe de acțiune pentru mediu la nivelul UE

  Referat / Drept / Master

  CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE 1. Concepte și noțiuni definitorii privind Curtea de Conturi a Uniunii Europene Uniunea Europeană este organismul internațional cu cea mai mare rezonanță în ultima vreme în spațiul românesc. Vremurile în care...

  22 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document The global financial crisis of 2008

  The global financial crisis of 2008

  Proiect / Engleză / Master

  Introduction “A crisis is an opportunity riding a dangerous wind.” Chinese Proverb The Financial Crisis of 2008 stands as an enduring testament to the intricate interplay of financial markets, regulatory frameworks, and economic forces in the modern globalized economy. This event,...

  13 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Izvoarele dreptului administrativ european - Izvoarele secundare

  Izvoarele dreptului administrativ european - Izvoarele secundare

  Referat / Administrație Publică / Master

  Ierarhia legislației secundare Ierarhia legislației secundare — actele legislative, actele delegate și actele de punere în aplicare — este stabilită la articolele 289, 290 și 291 din TFUE. Sunt definite ca acte legislative actele juridice adoptate printr-o procedură legislativă,...

  6 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Sensors used in optical applications

  Sensors used in optical applications

  Disertație / Fizică / Master

  Chapter 1: Introduction The rapid development of electronic devices used for measurement in the last 30 years has led to a replacement of classic measuring instruments with optical sensors in human activities. This was possible due to the increase in the degree of accuracy and optical...

  78 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Evaluarea calității produsului pastă de tomate utilizând diagrama cauze - efect Ishikawa

  Evaluarea calității produsului pastă de tomate utilizând diagrama cauze - efect Ishikawa

  Proiect / Alte domenii / Master

  Introducere Pătlăgelele roșiitomatele sau roșiile (Solanumlycopersicum, fig.1) sunt planteerbacee, anuale (în zonele cu climat temperat) sau perene (în zonele cu climat tropical) care fac parte din familia Solanaceae,originare din Lumea Nouă mai precis din sudul Americii de Nordși...

  25 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Pârghii -Tipuri de contracții musculare

  Pârghii -Tipuri de contracții musculare

  Eseu / Educație Fizică / Master

  Contracția musculară reprezintă strângerea, scurtarea sau prelungirea mușchilor în momentul în care prestăm o activitate fizică. Această activitate aduce modificări asupra musculaturii în funcție de tipul activității practicate. Astfel, în funcție de lucrul mecanic efectuat, observăm...

  6 pagini pdf Bibliografie
 • Imagine document Utilizarea sistemelor fotovoltaice pentru alimentarea cu energie a orașului Piatra Olt

  Utilizarea sistemelor fotovoltaice pentru alimentarea cu energie a orașului Piatra Olt

  Disertație / Instalații / Master

  Cap. I. TEHNOLOGIA FOTOVOLTAICA 1. Introducere Celulele fotovoltaice (PV-photovoltaic) sau solare, cum sunt adesea denumite, sunt dispozitive semiconductoare care convertesc energia solară în electricitate de curent continuu (DC). Termenul „foto” provine de la cuvântul din limba...

  53 pagini doc
 • Imagine document Concepția modernă despre moarte în raport cu învățătura ortodoxă

  Concepția modernă despre moarte în raport cu învățătura ortodoxă

  Disertație / Religie / Master

  INTRODUCERE În urmă cu aproximativ 20-30 de ani au apărut voci care au afirmat cu tărie că omul și civilizația umană parcurg o perioadă de criză din cauza faptului că viziunea despre viață a lumii moderne își închide ciclul istoric prin intermediul unei faze plină de transformări....

  110 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document biomateriale.

  biomateriale.

  Proiect / Știința Materialelor / Master

  Partea I. Să se studieze un proces metalurgic a cărei performanță este o funcție liniară. Se cere să se stabilească pe baza datelor experimentale, ecuația de regresie (modelul matematic) și să se precizeze dacă acesta concordă cu datele experimentale. În acest scop s-a organizat un...

  8 pagini pdf
 • Imagine document Studiu de caz - Maytag - Takeover Strategies

  Studiu de caz - Maytag - Takeover Strategies

  Documentație / Finanțe / Master

  What were the main rationales for a takeover from Maytag's point of view? Maytag found itself at a crossroads, compelled to explore a takeover due to a confluence of challenges impacting its business vitality. The underlying drivers of this imperative move stemmed from a downturn in...

  6 pagini pdf
 • Imagine document Fuziune prin absorbție

  Fuziune prin absorbție

  Referat / Contabilitate / Master

  Societatea A: - Numele complet: TehnoSoft Solutions S.R.L. - Sediul: Județul Cluj, Cluj-Napoca, Strada Tehnologiei, nr. 10 - Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu numărul J12/1234/2005 - Cod de Identificare Fiscală: 12345678 - Atribut fiscal:...

  8 pagini pdf
 • Imagine document Evoluția turismului românesc după 1990 din perspectiva relației incoming-outgoing

  Evoluția turismului românesc după 1990 din perspectiva relației incoming-outgoing

  Disertație / Turism / Master

  INTRODUCERE Prin lucrarea Evoluția turismului românesc după 1990, din perspectiva relației incoming-outgoing mi-am propus să analizez evoluția fenomenului turistic din România în perioada postdecembristă din perspectiva intrărilor și ieșirilor turistice, întrucât spațiul românesc...

  73 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Răspunderea juridică în administrația publică locala si centrala - Concept, principii

  Răspunderea juridică în administrația publică locala si centrala - Concept, principii

  Referat / Administrație Publică / Master

  CAPITOLUL I NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ I. Caracteristici generale ale administrației publice Administrația publică are ca obiect realizarea valorilor politice care exprimă interesele generale ale societății organizate în stat și care sunt formulate în legi de...

  29 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Construcții masive

  Construcții masive

  Curs / Construcții / Master

  CURS 1 INTRODUCERE CURSUL ISI PROPUNE MODELAREA SI SIMULAREA COMPORTARII MASIVELOR DE PAMANT SATURATE CU APA DE TIPUL BARAJE, RAMBLEE, CANALE IN RAMBLEU SI DEBLEU, HALDE. SE VOR FORMULA ECUATIILE DE ECHILIBRU PENTRU MEDII POROASE SATURATE CU APA TINAND SEAMA DE INTERACTIUNEA DINTRE...

  143 pagini pdf

Sus!