33 de laboratoare pentru Facultate din domeniul Statistică

Laboratoare / Statistică / Facultate

 • Imagine document Laborator 4 - Calitate și Fiabilitate

  Laborator 4 - Calitate și Fiabilitate

  Laborator / Statistică / Facultate

  Valori masurate n1 n2 x χ 2ν,α/2 χ 2ν,1-α/2 σx20 Zα/2 μ0 tν,α/2 nr ctr n1 n2 16 16 0,005050505 2 y σy20 zα/2 tν,α/2 3 #DIV/0! 4.1.2 Testul de egalitate cu dispersia σ02 0 Sx2 0 4.1.3 Testul de egalitate cu media µ0 a)Populatia cu dispersia cunoscuta b)Populatie cu...

  1 pagini xls
 • Imagine document Laboratoare statistică

  Laboratoare statistică

  Laborator / Statistică / Facultate

  Data de nastere : 22 21,010 21,029 21,034 21,065 21,081 21,091 21,107 21,128 21,149 21,170 21,201 21,201 21,265 21,277 21,328 21,397 21,439 21,461 21,490 21,513 21,513 21,570 21,600 21,608 21,686 21,703 21,711 21,715 21,717 21,744 21,747 21,764 21,815 21,852 21,932 21,933 21,974...

  6 pagini xls
 • Imagine document Lucrare practică 1 - statistică

  Lucrare practică 1 - statistică

  Laborator / Statistică / Facultate

  1. Să se prezinte sub formă tabelară datele primare, cu indicarea sursei. Tabel nr. 1: Debitul Investiţiilor Directe Externe, 2006 (miliarde Euro) Nr. Crt. Tara Intrări Ieşiri 1 Belgia 57 50 2850 26 21 2 Cehia 5 1 5 -26 -28 3 Danemarca 6 7 42 -25 -22 4 Germania 34 63 2142 3 34...

  18 pagini doc
 • Imagine document Corelații și Regresii

  Corelații și Regresii

  Laborator / Statistică / Facultate

  - Calcularea coeficientului de corelaţie Pearson - Calcularea covarianţei - Reprezentarea grafică a corelaţiei dintre două variabile cantitative - Efectuarea regresiei liniare Cunostiinte necesare: - noţiunea de dreaptǎ de regresie, coeficient de corelaţie, coeficient de...

  11 pagini doc
 • Imagine document Metoda regresiei și metoda ajustării

  Metoda regresiei și metoda ajustării

  Laborator / Statistică / Facultate

  1. METODA AJUSTARII In prima parte a acestui proiect mi-am propus ca, pe baza unor date statistice, sa aplic metoda ajustarii in vederea calcularii ajustarilor ce permit realizarea previziunilor statistice. Pentru aceasta am folosit doua metode de ajustare si anume metoda modificarii...

  9 pagini doc
 • Imagine document Prețurile Reglementate în România

  Prețurile Reglementate în România

  Laborator / Statistică / Facultate

  Abstract-The paper presents a shape recognition method used in order to identify the deviation from an imposed geometrical shape in the case of white products. This is the image binary binarization method. For white products recognition a case study was carried out within the company...

  10 pagini doc
 • Imagine document Econometrie

  Econometrie

  Laborator / Statistică / Facultate

  Pentru datele tabelului ce urmează se cere: 1. Să se estimeze modelul dependenţei Consumului (y, mln. u.m.) de Venitul Real (x, mln. u.m.) utilizând MCMMP; 2. Să se depisteze autocorelaţia erorilor cu pragul de semnificaţie α=0.05; 3. Dacă există autocorelaţia erorilor să se...

  44 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Modelul Multifactorial

  Modelul Multifactorial

  Laborator / Statistică / Facultate

  Se cunosc urmatoarele date privind agregatul monetar M1 în funcţie de mijloacele băneşti în circulaţie (martie 2007_august 2009) în Republica Moldova: Tab 1 Rezolvare: a) Bazindu-ne pe datele problemei construim modelul econometric de forma: y=f(x)+u Unde: y=valorile reale ale...

  13 pagini doc
 • Imagine document Metoda de sezonalizare

  Metoda de sezonalizare

  Laborator / Statistică / Facultate

  Analiza unei serii cronologice trebuie sa înceapă cu depistarea sezonalitaţii. Dacă o componentă sezonieră există, ea trebuie întii izolată ca să putem analiza alte caracteristici ale seriei. Sectiunea 1. Detectarea sezonalitatii 1. Reprezentarea grafică si examinarea tabelului...

  8 pagini doc
 • Imagine document Statistică

  Statistică

  Laborator / Statistică / Facultate

  Aplicaţie: O societate de exploatare minieră, în urma prospectării unui zăcământ metalifer neomogen, doreşte să obţină o estimaţie a conţinutului mediu real în substanţă utilă. Excavaţiile făcute au relevat următoarea situaţie: Conţinut în substanţă utilă % Număr de probe 48 52 15...

  1 pagini doc exe txt pas
 • Imagine document Filtre de netezire în analiza tehnică

  Filtre de netezire în analiza tehnică

  Laborator / Statistică / Facultate

  Problema 1. Filtre de netezire in analiza tehnica si previziune Date:curs BRD din 10 martie 2009 pana in 20 aprilie 2010, fisier curs brd, variabila cbrd a). Pentru evidentierea tendintei, calculati mediile mobile asimetrice MMA(10), MMA(21)(conform , cu p=10 respectiv p=21....

  11 pagini doc
 • Imagine document Laboratoare Econometrie

  Laboratoare Econometrie

  Laborator / Statistică / Facultate

  Lucrare de laborator nr.2 Tema: Heteroscedasticitatea Numele prenumele FB- Se cunosc următoarele date privind privind venitul mediu (X) şi cheltuielile medii efectuate de un eşantion 30 de familii cu procurarea mărfurilor alimentare (Y): Tabelul 1 Nr.obs X Y 1 124 55 2 129 70 3...

  10 pagini doc
 • Imagine document Aplicații sondaj simplu aleator

  Aplicații sondaj simplu aleator

  Laborator / Statistică / Facultate

  1. O companie producatoare de software specializat a creat trei programe pentru a facilita studentilor aprofundarea stiintelor economice.Pentru testarea eficacitatii acestor programe,au fost alcatuite trei grupuri de studenti,fiecare grup fiind instruit cu ajutorul cate unuia din...

  23 pagini doc
 • Imagine document Modelul linear de regresie simplă

  Modelul linear de regresie simplă

  Laborator / Statistică / Facultate

  Se cunosc următoarele date privind capacitatea de cazare turistică în funcţiune (mii locuri-zile) şi numărul de înnoptări în structurile de primire turistică (mii) în perioada 1989-2002: Tab. 1 Anul Capacitate de cazare turistica în funcţiune (mii locuri-zile) Numărul de...

  10 pagini doc
 • Imagine document Regresia simplă

  Regresia simplă

  Laborator / Statistică / Facultate

  Econometria este utilizata pentru Estimarea relatiilor economice Testarea teoriilor economice Evaluarea si implementarea politicilor Previziune Care este efectul educatiei asupra veniturilor? Cum influenteaza programele educationale productivitatea? Cum vor evolua preturile...

  51 pagini ppt
Sus!