149 de referate pentru Facultate din domeniul Matematică

Materie sau Domeniu

Matematică149 Economie7768 Drept4653 Management3796 Marketing3604 Finanțe2301 Geografie1817 Industria Alimentară1713 Turism1618 Contabilitate1559

Forma de invatamant

Referate / Matematică / Facultate

 • Imagine document Metoda scorurilor

  Metoda scorurilor

  Referat / Matematică / Facultate

  Metoda scorurilor Scorul (metoda scoring) reprezintă o metodă bazată pe analiza discriminantă; cu această metodă, frecvent, se operează în mediul extern al întreprinderii, de regulă în bănci. Funcţia „scor” reprezintă o funcţie construită pe baza unui număr de rate (de exemplu, ultima...

  11 pagini doc
 • Imagine document Statistică - mărimi relative de structură. corelația

  Statistică - mărimi relative de structură. corelația

  Referat / Matematică / Facultate

  I. Aplicații 1. Populația ocupată (mii persoane) pe sectoare de activitate în România, în anii 2008 și 2011, era urmatoarea: Sectorul de activitate 2008 2011 Industrie 2030 1817 Construcții 474 340 Agricultură și silvicultură 3124 2008 Alte ramuri 2804 1708 Total 8432 5873 Să se...

  11 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Influența venitului total și a numărului mediu de salariați asupra cifrei de afaceri nete

  Influența venitului total și a numărului mediu de salariați asupra cifrei de afaceri nete

  Referat / Matematică / Facultate

  1.Problematica analizată,descrierea datelor şi sursa datelor Prin acest proiect ne propunem să rezolvăm o problemă de decizie, a unui manager. El trebuie să decidă dacă este rentabil să investească într-o firmă din domeniul construcţiilor. Pentru a putea lua această decizie, ca măsură...

  14 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Funcția Mobius - inversiunea lui Mobius

  Funcția Mobius - inversiunea lui Mobius

  Referat / Matematică / Facultate

  În acest referat, vom da o aplicatie a multimilor partial ordonate la probleme de numãrare. Tipul problemei pe care o vom considera, implicã o sumare dupã o multime partial ordonatã, a cãrei inversiune dã formula de numãrare. Urmãtoarea problemã este din aceastã categorie. Problema...

  14 pagini pdf
 • Imagine document Repartiții Clasice ale Variabilelor Aleatoare

  Repartiții Clasice ale Variabilelor Aleatoare

  Referat / Matematică / Facultate

  Una din noțiunile fundamentale ale teoriei probabilităților este cea de variabilă aleatoare. Aceasta joacă un rol similar în teoria probabilităților ca și variabila din cadrul analizei matematice sau din altă parte a matematicii. Variabila aleatoare este o mărime care „poate lua valori...

  7 pagini doc
 • Imagine document Modele de Gestiune a Stocurilor

  Modele de Gestiune a Stocurilor

  Referat / Matematică / Facultate

  În cadrul proceselor economice, teoria stocurilor a apărut din necesitatea asigurării unei aprovizionări ritmice și cu cheltuieli minime a stocurilor de materii prime și materiale în procesul de producție sau a stocurilor de produse finite și bunuri de larg consum în activitatea de...

  6 pagini doc
 • Imagine document Aplicația integralei duble

  Aplicația integralei duble

  Referat / Matematică / Facultate

  CAPITOLUL I. NOŢIUNII FUNDAMENTALE PRIVIND INTEGRALA DEFINITĂ. 1.1. Conceptul de integrală definită. 1.1.1. Definiţia şi proprietăţi. Fie segmental . Se numeşte diviziune a segmentului o familie finită de puncte din astfel încît . Segmentele se numeşte segmente parţiale ale acestei...

  23 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Regresie liniară multiplă

  Regresie liniară multiplă

  Referat / Matematică / Facultate

  Regresia liniară multiplă A. Noţiuni teoretice Regresia liniară, prin metoda celor mai mici pătrate, este metoda de modelare cea mai des utilizată. Ea este intâlnită sub denumirea de “regresie”, “regresie liniară“, “regresie multiplă” sau “cele mai mici pătrate” atunci când se...

  13 pagini pdf
 • Imagine document Matrici și Determinanți

  Matrici și Determinanți

  Referat / Matematică / Facultate

  1. MATRICI 1.1. Despre matrici Definiţie. Se numeşte matrice cu m linii şi n coloane (sau de tip ) un tablou cu m linii şi n coloane ale cărui elemente sunt numere complexe. Uneori această matrice se notează şi unde şi Pentru elementul , indicele i arată linia pe care se află...

  13 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Transformata Laplace

  Transformata Laplace

  Referat / Matematică / Facultate

  1.Introducere Fie astfel încât are sens integrala improprie cu parametru (1) Definiţie. Dacă are sens egalitatea (1), F se numeşte transformata Laplace a lui f şi se notează şi Funcţiile f pentru care există transformata Laplace se numesc funcţii original (sau simplu, original),...

  8 pagini doc Cuprins
 • Imagine document The correlation between consumption behavior, employment rate and the investment rate

  The correlation between consumption behavior, employment rate and the investment rate

  Referat / Matematică / Facultate

  INTRODUCTION The regression analysis is a statistical forecasting model which its main purpose is to describe and to assess the relationship between a given variable called a dependent variable, and one or more independent variables. The regression analysis is used to predict the...

  10 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document The correlation between household with very low work intensity, employment rate and tertiary educational attainment

  The correlation between household with very low work intensity, employment rate and tertiary educational attainment

  Referat / Matematică / Facultate

  INTRODUCTION The regression analysis is a statistical instrument used for finding out the relationship between variables. The types of regression models are Simple and Multiple. The simple one defines between two variables which one is the dependent one and the other is the regressor....

  11 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Convoluția semnelor

  Convoluția semnelor

  Referat / Matematică / Facultate

  Produsul de convoluţie a două semnale, şi , este o funcţie x(t) definită prin: (3.57) Convoluţia se mai notează sau . Proprietăţile produsului de convoluţie 1. Comutativitatea: (3.58) 2. Transformata Fourier a produsului de convoluţie: (3.59) Prin transformata Fourier...

  12 pagini doc
 • Imagine document Metodă de Determinare a Optimului în Programarea Stochastică Tranzitivă

  Metodă de Determinare a Optimului în Programarea Stochastică Tranzitivă

  Referat / Matematică / Facultate

  Abstract. Present paper describes an optimal solution determination method for iteration non stationary discrete stochastic optimisation problems, where every new found value is better then its precedent. The method is a part of the simulation methods in stochastic optimisation and...

  5 pagini doc Bibliografie
 • Imagine document Tehnici și metode de generare a partițiilor unui numar natural

  Tehnici și metode de generare a partițiilor unui numar natural

  Referat / Matematică / Facultate

  Există mai multe tehnici și metode pentru a genera partițiile unui număr natural: 1. Metoda recursivă pentru generarea partițiilor unui număr natural implică utilizarea recursivității pentru a genera toate posibilitățile de a împărți un număr natural n în mai multe sume. Pentru n=4: În...

  4 pagini docx
Sus!