50 de referate pentru Facultate din domeniul Creștinism

Materie sau Domeniu

Creștinism50 Economie7769 Drept4654 Management3797 Marketing3604 Finanțe2302 Geografie1817 Industria Alimentară1713 Turism1618 Contabilitate1559

Forma de invatamant

Tipuri documente

Referate / Creștinism / Facultate

 • Imagine document Doctrina Trinitară la Sfântul Augustin

  Doctrina Trinitară la Sfântul Augustin

  Referat / Creștinism / Facultate

  INTRODUCERE Păstrând întâietatea pentru Sfântul Pavel, Apostolul Neamurilor şi figura centrală din extinsa arie a creştinismului, Sfântul Augustin, asociat cu Sfântul Toma d’Aquino, sunt cei doi titani ai gândirii creştine ce au exercitat o influenţă covârşitoare în aproape toate...

  20 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Importanța Sfintei Treimi în Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului

  Importanța Sfintei Treimi în Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului

  Referat / Creștinism / Facultate

  INTRODUCRE În Palestina Sfântă, unde au petrecut proorocii V.T., vestitori ai naşterii şi a lucrării mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu întrupat şi unde Însuşi Logosul a binevoit să se întrupeze din Fecioara Maria şi Spiritul Sfânt, au apărut scriitori şi Părinţi Bisericeşti de talia...

  19 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Filocalia din istoria isihasmului românesc

  Filocalia din istoria isihasmului românesc

  Referat / Creștinism / Facultate

  Despre Paisie s-a scris foarte mult şi în ruseşte şi în româneşte. Dar credem că o latură, asupra căreia ar trebui să se insiste mai mult, ar fi încadrarea lucrării duhovniceşti şi organizatorice a lui în ambianţa româ¬nească în care a trăit, arătîndu-se, pe lîngă ceea ce a dat el...

  5 pagini doc
 • Imagine document Diaconul Coresi - rolul tipăriturilor sale în cultura românească

  Diaconul Coresi - rolul tipăriturilor sale în cultura românească

  Referat / Creștinism / Facultate

  Capitolul I: INRODUCERE Am purces la efectuarea acestei lucrări de licenţă în urma cercetării vieţii şi activităţii diaconului Coresi; şi constatând că există numai prezentări fragmentare şi foarte puţine ediţii complete cu referire la Sfinţia Sa diaconul Coredi, am hotărât că sub...

  80 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Sfânta Liturghie - istoric, rânduială, explicare

  Sfânta Liturghie - istoric, rânduială, explicare

  Referat / Creștinism / Facultate

  Sfântul Simeon al Tesalonicului spunea despre Sf. Liturghie că: “este o încununare a slujbelor serviciului divin public deaorece în cadrul ei ni se oferă posibilitatea împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos”. Rânduiala sfântă în cursul căreia se săvârşeşte jertfa Noului...

  7 pagini doc
 • Imagine document Căsătoriile mixte în lumina învățăturii și practicii ortodoxe

  Căsătoriile mixte în lumina învățăturii și practicii ortodoxe

  Referat / Creștinism / Facultate

  I. INTRODUCERE Problema căsătoriilor mixte, adică a căsătoriilor dintre persoane aparţinând unor religii sau confesiuni creştine diferite, a constituit şi constituie şi azi una din cele mai dificile probleme în relaţiile interreligioase şi interconfesionale creştine. Problema a fost...

  15 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Misiunea Bisericii în Mediul Educațional

  Misiunea Bisericii în Mediul Educațional

  Referat / Creștinism / Facultate

  INTRODUCERE Teologia Ortodoxă foloseşte cu precauţii şi rezerve terminologia care s-a impus în creştinismul occidental, în secolele trecute. Concepută ca o acţiune extraordinară, ,,misiunea” a însemnat propagarea evangheliei în ţările necreştine, în slujba căreia s-au organizat...

  28 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Liturghia în Teologia lui pseudo-dionisie Areopagitul

  Liturghia în Teologia lui pseudo-dionisie Areopagitul

  Referat / Creștinism / Facultate

  Tratatul Despre numirile dumnezeiești, ca și cele două tratate despre ierarhii, încep cu cuvintele: „Prezbiterul Dionisie către împreună-prezbiterul Timotei” , Timotei fiind considerat a fi unul și același cu însuși destinatarul celor două epistole pauline (I Timotei, II Timotei). Cele...

  13 pagini docx
 • Imagine document Pâinea și Vinul Simbol Complex al Creștinismului

  Pâinea și Vinul Simbol Complex al Creștinismului

  Referat / Creștinism / Facultate

  Nu stiu dacă alt simbol a avut un impact mai mare in crestinism decât cel al euharistiei. Poate doar crucea sau botezul Botezul este un act unic în viată, crucea prin suprasolicitare pare a se fi demonetizat. Însă Pâinea si Vinul , prin repetarea periodică si prin actul pregătitor al...

  5 pagini doc
 • Imagine document Piața Maritală

  Piața Maritală

  Referat / Creștinism / Facultate

  Alegerea partenerului este un moment deosebit pentru evoluţia ulterioară a cuplului.Din punct de vedere istoric putem observa că trecerea de la societatea tradiţională la cea modernă in ce priveşte alegerea partenerului a parcurs un drum la METAMORFOZEI ceea ce a schimbat criteriile...

  6 pagini docx
 • Imagine document Simbolistica numelor

  Simbolistica numelor

  Referat / Creștinism / Facultate

  Cu totii purtam nume pe care le primim, de obicei la nastere.Dar putini stiu care este, in realitate, semnificatia numelor pe care le purtam. Noi avem doar exemple de nume ce vin din vremuri indepartate. Ceea ce nu stim insa e faptul ca acele nume erau, de cele mai multe ori, porecle,...

  11 pagini doc
 • Imagine document Ipostaze sociale ale căsătoriei

  Ipostaze sociale ale căsătoriei

  Referat / Creștinism / Facultate

  Monogamie — formă de căsătorie în care un bărbat are o singură soţie, iar femeia un singur bărbat. Poligamie — formă de căsătorie apărută odată cu sclavia patriarhală, întîlnită şi astăzi la unele popoare, în care un bărbat are dreptul să se căsătorească în acelaşi timp cu mai multe...

  9 pagini doc
 • Imagine document Omul - preot săvârșitor al liturghiei cosmice

  Omul - preot săvârșitor al liturghiei cosmice

  Referat / Creștinism / Facultate

  În perspectivă ortodoxă, Dumnezeu a creat lumea dintr-un motiv şi cu un scop. Acest scop dă sens şi valoare lumii . Motivul creaţiei, după Sfinţii Părinţi este bunătatea lui Dumnezeu, şi nu o necesitate internă sau externă a Acestuia. Iar scopul creaţiei este părtăşia şi a altor fiinţe...

  6 pagini doc
 • Imagine document Modul de Viață și Comportamentul Creștin

  Modul de Viață și Comportamentul Creștin

  Referat / Creștinism / Facultate

  I. Fundamentul biblic al eticii creştine A fi creştin este o vocaţie, o chemare personală şi adâncă să fi o persoană specială, care are o misiune şi un scop unic în viaţă. Ca şi Avraam şi ucenicii lui Isus, creştinul percepe chemarea ca fiind o poruncă. Avraam a lăsat casa tatălui său,...

  52 pagini doc
 • Imagine document Moștenirea Brâncovenească

  Moștenirea Brâncovenească

  Referat / Creștinism / Facultate

  I. Constantin Brâncoveanu, un domn providenţial (1688-1714) Sărbătorirea a 300 de ani de la mucenicia „Sfinţilor Brâncoveni” reprezintă pentru noi un moment răscolitor în istoria naţională şi un privilegiu de a readuce în lumină chipul măreţ al domnitorului Constantin Brâncoveanu, una...

  13 pagini doc
Sus!