25 de referate pentru Facultate din domeniul Logică

Materie sau Domeniu

Logică25 Economie7768 Drept4653 Management3796 Marketing3604 Finanțe2301 Geografie1817 Industria Alimentară1713 Turism1618 Contabilitate1559

Forma de invatamant

Referate / Logică / Facultate

 • Imagine document Cumpărarea mărfurilor

  Cumpărarea mărfurilor

  Referat / Logică / Facultate

  Abordarea moderna a cumpararii In trecut aprovizionarea era considerata ca fiind o arie secundara,un ansamblu de activitati necesare,generatoare de cheltuieli.Treptat aceasta si-a scimbat semnificatia dobandind in prezent un nou statut in cadrul organizatiei, fiind considerata un...

  23 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Fiabilitatea sistemelor - statistica defectărilor - calculul indicatorilor de fiabilitate

  Fiabilitatea sistemelor - statistica defectărilor - calculul indicatorilor de fiabilitate

  Referat / Logică / Facultate

  Calitatea produselor si serviciilor este indicatorul de baza al unei industrii sau economii. Fiabilitatea fiind alaturi de alti de indicatori o componenta a calitatii, trebuie sa fie în atentia tuturor factorilor care determina bunul mers al societatii. Desi ca notiune este foarte...

  17 pagini doc
 • Imagine document Logică juridică -

  Logică juridică -

  Referat / Logică / Facultate

  Ideea de juridic conoteaza lege, norma, regula, instructiune s.a.m.d. Ideea de logica conoteaza aceleasi elemente, cu dubla precizare ca, pe de o parte, în primul caz avem de-a face cu un proces istoric de autoreglare a societatii omenesti, în al doilea caz cu un proces relativ...

  10 pagini doc
 • Imagine document Logica Juridică

  Logica Juridică

  Referat / Logică / Facultate

  Termenul de “logică” sau “logic” trimite de obicei la gândirea corectă, cu deosebire, la regulile gândirii corecte. Rezonanţa conotativă asociată este cea de rigoare, precizie, claritate, respect necondiţionat pentru adevăr. Procesul complex al gândirii logice efective, apoi, al...

  5 pagini doc
 • Imagine document Distribuție versus logistică - tendințe mondiale

  Distribuție versus logistică - tendințe mondiale

  Referat / Logică / Facultate

  1.Introducere Scopul lucrării este de a arata ca logistica comerciala tinde sa i-a locul distribuţiei. Motivaţia alegerii si întocmirii acestei lucrări, este tocmai aceasta tendinţa de transformare pe plan mondial a distribuţiei intr-o simpla livrare, si punerea accentului pe...

  17 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Logistica - sursă de competitivitate

  Logistica - sursă de competitivitate

  Referat / Logică / Facultate

  Într-o economie caracterizată prin creşterea tot mai accentuată a concurenţei, competitivitatea devine o condiţie “sine qua non” pentru existenţa firmelor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii. Obţinerea competitivităţii de către o întreprindere presupune respingerea...

  8 pagini doc
 • Imagine document Relația gândire-limbaj-memorie-atenție în structura SPU

  Relația gândire-limbaj-memorie-atenție în structura SPU

  Referat / Logică / Facultate

  În cadrul S.P.U., interacţiunea tuturor elementelor sale componente este o condiţie obligatorie fără de care activitatea umană, adaptarea la mediu, crearea de valori, etc. nici nu ar fi posibile. Îngemănarea celor trei fenomene (gândire – limbaj – memorie) reiese mai întâi din...

  7 pagini doc
 • Imagine document Niccolo Machiavelli - Profil Biografic

  Niccolo Machiavelli - Profil Biografic

  Referat / Logică / Facultate

  În acest paragraf voi prezenta principalele date biografice, ce ţin de viaţa şi activitatea lui Machiavelli, neignorînd nici unele aspecte ale vieţii personale a acestuia sau scoaterea în relief a unor trăsături de caracter. N. Machiavelli s-a născut la 3 mai 1469, la Florenţa, într-o...

  14 pagini doc
 • Imagine document Silogismul judiciar în concepția lui Mircea I Manolescu

  Silogismul judiciar în concepția lui Mircea I Manolescu

  Referat / Logică / Facultate

  Definirea termenului ‘silogism’ In opinia lui Aristotel, silogismul reprezinta ‘o vorbire in care, daca ceva a fost dat altceva decat datul urmeaza cu necesitate din ceea ce a fost dat’. Silogismul este o forma de rationament. Dupa cum se stie logica studiaza si alte forme de...

  10 pagini doc
 • Imagine document Procedee de Conceptualizare

  Procedee de Conceptualizare

  Referat / Logică / Facultate

  Se stie ca dreptul, in masura in care este conceput ca o totalitate de norme, reclama un grad de tipizare relativ ridicat. Pornind de la aceasta premisa, putem afirma ca procedeele de logica juridica sunt indispensabile in opera de construire a reglementarilor juridice. In acest...

  12 pagini docx
 • Imagine document Funcțiile limbajului și particularitățile lor în universul juridic

  Funcțiile limbajului și particularitățile lor în universul juridic

  Referat / Logică / Facultate

  Există o mulţime de puncte de vedere cu privire la funcţiile limbajului. Diversitatea lor derivă din perspectiva (concepţia) asupra limbajului. Evident, plecând de la un statut acreditat limbajului în general, sau unui anumit tip de limbaj, se va ajunge şi la un anumit rol al acestuia....

  6 pagini docx Bibliografie
 • Imagine document Etapele Logice Necesare pentru Materializarea Afacerii Agroturistice

  Etapele Logice Necesare pentru Materializarea Afacerii Agroturistice

  Referat / Logică / Facultate

  Proiectarea corectă a unei afaceri este o premiă esenţială pentru succesul acesteia. Important este modul în care managerul abordează afacerea, felul în care înţelege să o conducă, principiile şi valo¬rile pe care le alege şi care se reflectă în practică. Experienţa arată că viziunea pe...

  18 pagini doc
 • Imagine document Evaluarea Nivelului de Deservire Logistică

  Evaluarea Nivelului de Deservire Logistică

  Referat / Logică / Facultate

  Introducere Orice companie, care se preucupă de dezvoltarea de succes a sa, se oritentează în ptimul rînd la nevoile consumatorilor, realizează monitoringul cererii consumatorilor. Baza cererii pentru orice produs reprezintă utilitatea acestuia, care este definită de consumatori şi...

  15 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Istoria Logicii Juridice în România

  Istoria Logicii Juridice în România

  Referat / Logică / Facultate

  Introducere Utilitatea deosebită a logicii juridice în formarea viitorului jurist, indiferent de domeniul în care acesta va activa, derivă din faptul că logica juridică este ştiinţa care studiază regulile specifice gândirii juridice corecte, care guvernează procesul elaborării,...

  11 pagini doc Cuprins
 • Imagine document Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană

  Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană

  Referat / Logică / Facultate

  Introducere ,, Cel mai mare orator este succesul ” În Republica Moldova trebuie de dezvoltat infrastructura eficientă de economie pe piață și în unitățile de alimentație publică, precum și să asigure condiții de facilitare a comerțului și serviciilor de logistică și marketing. În...

  22 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • 1(current)
 • 2
 • »
Sus!