46 de laboratoare pentru Facultate din domeniul Matematică

Laboratoare / Matematică / Facultate

 • Imagine document MatCad Laborator 3

  MatCad Laborator 3

  Laborator / Matematică / Facultate

  Indicaţii: În general, metoda condensării pivotale pentru calculul unui determinant de ordinul n: Dn = constă în a forma determinantul: Dn – 1 = şi a aplica formula: . Problema 1 Să se întocmească un program MathCAD care să calculeze valoarea determinantului de ordinul trei prin...

  6 pagini doc
 • Imagine document MatCad Laborator 4

  MatCad Laborator 4

  Laborator / Matematică / Facultate

  Rezolvarea sistemelor utilizând blocul GIVEN Problema 1 Să se realizeze programele Mathcad pentru rezolvarea următoarelor sisteme de ecuaţii utilizând blocul Given: a) (x - 1) / 2 – y = 5 b) (x + 1)(y -1) = (x - 1)(y + 3) x + (1-y) / 4 = 6 (x + 2)(y - 2) = (x - 1)(y + 1) c) (x - 2)...

  8 pagini doc
 • Imagine document MatCad Laborator 5

  MatCad Laborator 5

  Laborator / Matematică / Facultate

  Rezolvarea sistemelor de ecuaţii folosind definiţia matricei inverse Problema 1 Să se rezolve sistemul: 2x1 + x2 +3x3 = 2 3x1 + 3x2 +2x3 = 11 x1 + 2x2 + x3 = 5 folosind definiţia metricei inverse. Fiind dat sistemul de ecuaţii scris sub formă matriceală A X = B, se deduce soluţia X...

  9 pagini doc
 • Imagine document MatCad Laborator 6

  MatCad Laborator 6

  Laborator / Matematică / Facultate

  I. Pentru polinoame Fie P(x) = a0 +a1x +a2x2 +…+anxn şi x0 o valoare reală fixată. Avem: formula lui Taylor: formula lui Mac Laurin: Problema 1 Să se dezvolte polinomul P(x) = x4 + x3 + x2 + x +1 după puterile lui x-1. Se aplică formula lui Taylor cu x0 = 1. (Obs. ) P’(x) = 4x3...

  7 pagini doc
 • Imagine document Laboratoare MathCad

  Laboratoare MathCad

  Laborator / Matematică / Facultate

  Problema interpolării: Se dă un interval [a, b] care conţine n valori distincte x1 , xn, numite noduri. Se cunosc, din procese experimentale, valorile unei funcţii f : [a, b] R în nodurile x1 , xn, adică se cunosc numerele yi = f(xi), i = 1, n. În acest caz funcţia f este dată de...

  30 pagini doc
 • Imagine document Probleme de programare liniară

  Probleme de programare liniară

  Laborator / Matematică / Facultate

  1. Metoda grafică de rezolvare a problemei de programare liniară Observăm că dreapta atinge max în punctul A(-4;0) Deci Valoarea max Sarcina 2. Demonstrați că numărul a este limita șirului numeric cu preciziile:  = 0,01 și  = 0,001. După definiție: a) Deci pentru limita...

  9 pagini doc
 • Imagine document Probabilitate și statistică

  Probabilitate și statistică

  Laborator / Matematică / Facultate

  Sarcina 1.1 Se efectuează un experiment după Schema lui Bernulli. Probabilitatea de producere a unui eveniment A în fiecare din cele n experimente independente este egală cu p. Găsiţi cel mai probabil număr de succese de producere a evenimentului A în n experimente. Calculaţi...

  11 pagini doc
 • Imagine document Aplicații geometrie descriptivă

  Aplicații geometrie descriptivă

  Laborator / Matematică / Facultate

  Fie dreapta oarecare (D) (d,d',d") definită de punctele A şi B. Să se construiască proiecţiile dreptei (D) şi proiecţiile urmelor sale; să se determine traseul dreptei (D). Fie dreapta oarecare (D) (d,d',d") definită de punctele A şi B. Să se construiască proiecţiile dreptei (D) şi...

  16 pagini doc
 • Imagine document Metoda rețelei de pătrate mari

  Metoda rețelei de pătrate mari

  Laborator / Matematică / Facultate

  A. Tema lucrarii Se prezinta o retea de patrate, cu latura de 200 m, in care determinarea punctelor s-a efectuat prin metoda drumuirii de nivelment geometric in circuit plecand de pe punctul de cota cunoscuta H1. Elementele masurate pe teren sunt inregistrate in tabelul 1. B. Datele...

  38 pagini doc
 • Imagine document Matematică discretă

  Matematică discretă

  Laborator / Matematică / Facultate

  Lucrarea de laborator Nr. 1 Tema:Pastrarea grafurilor in memoria calculatorului Scopul lucrarii: Studierea metodelor de definire a unui graf:matrice de incidenta, matrice de adiacenta,liste. Elaborarea unor procedure de introducere, extragere si transformare a diferitelor forme de...

  28 pagini doc docx cpp
 • Imagine document Aproximarea Funcțiilor cu Polinoame de Interpolare

  Aproximarea Funcțiilor cu Polinoame de Interpolare

  Laborator / Matematică / Facultate

  I. Scopul lucrării Studiul unor algoritmi de aproximare a funcţiilor continue cu polinomul algebric de interpolare şi implementarea acestora într-un limbaj de programare de nivel înalt. II. Prezentarea teoretică a lucrării Avînd o funcţie f definită pe un anumit domeniu se cere de a...

  12 pagini doc
 • Imagine document Algoritmi Genetici

  Algoritmi Genetici

  Laborator / Matematică / Facultate

  [2] Algoritmii genetici sunt tehnici adaptive de căutare euristică, bazate pe principiile geneticii si le selecţiei naturale, enunţate de Darwin (supravieţuieste cel mai bine adaptat). Mecanismul este similar procesului biologic al evoluţiei. Acest proces posedă o trăsătură prin care...

  8 pagini docx
 • Imagine document Probleme Rezolvate prin Metode Aritmetice

  Probleme Rezolvate prin Metode Aritmetice

  Laborator / Matematică / Facultate

  Problema 1. (metoda grafică) Enunț Dacă se așază câte un elev într-o bancă rămân 14 elevi in picioare. Daca asezam cate 2 elevi intr-o banca rămân 3 bănci libere. Câți elevi si câte bănci sunt ? Rezolvare Scriem datele problemei : 1elev.…………1banca……...14elevi...

  6 pagini doc
 • Imagine document Test Kolmogorov-Smirnov

  Test Kolmogorov-Smirnov

  Laborator / Matematică / Facultate

  Testul KOLMOGOROV-SMIRNOV : [ K ] = PCritica = 0,05 Verificarea Normalitatii unei distributii cu programele : Mathcad 15 si IBM SPSS Statistics 19 NIVEL DE INCREDERE : ( 1 - α ) = PDe Incredere = 0,95 t 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,00 ∞ 2,576 2,326 2,170 2,064...

  5 pagini pdf xmcd
 • Imagine document Laboratoare Metode Numerice

  Laboratoare Metode Numerice

  Laborator / Matematică / Facultate

  MET BISEC POL #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <math.h> double valpol(int n,double A[10],double x) { int i; double b; b=A[n]; for(i=n-1;i>=0;i--) b=A[i]+x*b; return b; } main() { int n; double A[10]; double i,ls,ld,er,xm,*r; printf("neroarea:");...

  9 pagini doc cpp c
Sus!