29 de laboratoare pentru Facultate din domeniul Geografie

Laboratoare / Geografie / Facultate

 • Imagine document Prioritizarea Speciilor

  Prioritizarea Speciilor

  Laborator / Geografie / Facultate

  INTRODUCERE Conservarea biodiversităţii necesită o serie de decizii complexe. Indiferent daca ne place sau nu, de multe ori deciziile noastre pentru protejarea speciilor sunt determinate de fondurile disponibile. Cu un buget limitat, precum şi o multitudine de habitate din care putem...

  10 pagini pdf
 • Imagine document Patrimoniu Cultural Imobil - Arheologia

  Patrimoniu Cultural Imobil - Arheologia

  Laborator / Geografie / Facultate

  Patrimoniul Cultural Imobil cuprinde bunuri ce tin do domeniul iimobiliar(cetati,palate, castele monumente, case memoriale, muzee, etc) si reprezinta o parte a unei mosteniri care este intr-o continua crestere prin aparitia de noi obiective. Obiectivele cuprin de asemenea ansambluri de...

  11 pagini doc
 • Imagine document Descrierea Tuturor Formelor de Relief din România

  Descrierea Tuturor Formelor de Relief din România

  Laborator / Geografie / Facultate

  Grupa Nordica (Carpatii Maramuresului si Bucovinei) 1. POPULATIA a. Densitatea prezinta in general valori mici (0-50 loc/ ), dar apar si densitati mijlocii (50-150 loc/ ) in depresiunea Maramuresului b. Structura nationala majoritatea o reprezinta romanii, alaturi de care apar ca...

  50 pagini doc
 • Imagine document Bazinul Hidrografic

  Bazinul Hidrografic

  Laborator / Geografie / Facultate

  BAZINUL HIDROGRAFIC (B.H.) ŞI REŢEAUA HIDROGRAFICĂ (R.H.) Elementele definitorii ale bazinului hidrografic Bazinul hidrografic, bazinul de recepţie sau bazinul colector, al unei reţele hidrografice, reprezintă suprafaţa teritoriului de pe care apele rezultate din precipitaţii şi...

  111 pagini doc
 • Imagine document Meteorologie

  Meteorologie

  Laborator / Geografie / Facultate

  La suprafaţa solului se produc cele mai multe schimburi de energie şi de materie atât cu straturile inferioare ale atmosferei cât şi cu orizonturile de sol mai profunde. Ea joacă rolul de suprafaţă activă de care depind în mare măsură valoarea şi regimul principalelor elemente...

  26 pagini doc
 • Imagine document Orizonturi de Sol

  Orizonturi de Sol

  Laborator / Geografie / Facultate

  Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic legat, prin proprietăţile sale fizice, chimice şi mineralogice, prin caracterele morfologice, prin felul şi numărul de organisme prezente...

  6 pagini pdf
 • Imagine document Planuri și Hărți Topografice

  Planuri și Hărți Topografice

  Laborator / Geografie / Facultate

  Studiul,proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de constructii hidrotehnice presupune existenta unei documentatii topografice complete in care,ponderea cea mai mare il constituie hartile si planurile la diferite scari. Aceasta trebuie sa fie de data recenta sis a redea cu...

  18 pagini doc
 • Imagine document Energetică mondială

  Energetică mondială

  Laborator / Geografie / Facultate

  1-Scopul lucrarii: -De-a completa cunostintele studentilor cu amplasarea resurselor energetice pe glob. -De-a conoaste principalele state furnizoare de energie. 2-Sursele de informare: -Harta energetica a lumii. -Indrumar ‘’Statele lumii’’(2008-2010). -Manual’’Geografia umana si...

  7 pagini doc
 • Imagine document Fișe minerale și roci

  Fișe minerale și roci

  Laborator / Geografie / Facultate

  Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.1 Minerale Denumire: Amfibol Clasa mineralelor: clasa inosilicatilor Proprietati fizice Duritatea: 5- 6 Clivajul: perfect Spartura: nu are Proprietati optice Culoarea mineralelor: neagra Culoarea urmei: verde deschus Luciul mineralelor:...

  31 pagini pdf
 • Imagine document Glosar GFG

  Glosar GFG

  Laborator / Geografie / Facultate

  Glosar • abisală (zonă) - este o zonă a domeniului acvatic cu adâncimi mari caracterizată prin presiune mare, temperaturi constante, salinitate mare și lipsa luminei; plantele lipsesc iar fauna are adaptări specifice; • abraziune - este un proces de eroziune a rocilor neprotejate de...

  5 pagini docx
 • Imagine document Metode de Cercetare în Hidrologie

  Metode de Cercetare în Hidrologie

  Laborator / Geografie / Facultate

  Lucrarea practică nr. 1 Metode de cercetare în hidrologie: În cercetarea hidrologică sunt utilizate diferit metode, multe dintre ele fiind folosite și de alte științe ale naturii.Dintre cele specifice hidrologiei se remarcă: a) Metoda observației staționare b) Metoda observației...

  14 pagini doc
 • Imagine document Meteorologie Anul I

  Meteorologie Anul I

  Laborator / Geografie / Facultate

  Lucrarea practică nr. 1 Stația meteorologică Stația meteorologică este locul în care se execută observațiile meteorologice, ales înconjurătoare. Aceasta impune amplasarea pe teren deschis și tipic pentru regiunea în care funcționează.Densitatea rețelei de stații este mai mare în...

  9 pagini docx
 • Imagine document Măsurarea umezelii aerului (meteorologie seminar)

  Măsurarea umezelii aerului (meteorologie seminar)

  Laborator / Geografie / Facultate

  Definire: Umezeala aerului reprezinta caracteristica aerului de a contine vapori de apa. Este o însuşire importantă a aerului atât din punct de vedere meteorologic cât şi Bioclimatic. Gradul de umiditate are o mare importanţă din punct de vedre meteorologic, deoarece vaporii de apă...

  17 pagini ppt Bibliografie
 • Imagine document Podișul Moldovei

  Podișul Moldovei

  Laborator / Geografie / Facultate

  Limite - N: Ucraina; - E: Valea Prutului; - S: Campia Romana; - V: Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei; Populatia Istoria locuirii. Podişul Moldovei reprezintă una din regiunile geografice a cărei populare s-a realizat încă din cele mai vechi timpuri istorice. Urmele de...

  11 pagini docx
 • Imagine document Geografia Mării Negre

  Geografia Mării Negre

  Laborator / Geografie / Facultate

  Scopul: Deprinderea datelor și tehnicilor de analiză a rezultatelor din sondarea austică, trasarea curbelor batimetrice, întocmirea hărții batimetrice și diagnoza formelor de relief într-o zonă costieră. Etapele: 1. Trasarea liniei de bază între două repre care reprezintă extremele...

  16 pagini docx
 • 1(current)
 • 2
 • »
Sus!