27 de atestate pentru Liceu din domeniul Religie

Atestate / Religie / Liceu

 • Imagine document Tainele Bisericii

  Tainele Bisericii

  Atestat / Religie / Liceu

  INTRODUCERE Creştinismul nu este o ideologie, un sistem de idei la care putem sau nu să aderăm, ci viaţă, viaţa cea adevărată în comuniune cu izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o datorită păcatului originar. Prin întruparea, moartea, învierea şi înălţarea Sa la cer...

  37 pagini doc Bibliografie
 • Imagine document Invățătura Ortodoxă despre parusie - Combaterea adventiștilor

  Invățătura Ortodoxă despre parusie - Combaterea adventiștilor

  Atestat / Religie / Liceu

  1.Introducere Venirea lui Iisus Hristos în lume marchează o împlinire a profeţiilor, aşezând promisiunile Vechiului Testament şi istoria antică într-o nouă perspectivă. “După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci, În zilele...

  35 pagini doc Bibliografie
 • Imagine document Decalogul în expunere Catehetică

  Decalogul în expunere Catehetică

  Atestat / Religie / Liceu

  Hristos Mântuitorul nostru prin pilda şi lucrările Sale de propovăduitor, precum şi prin porunca de-a învăţa toate neamurile (Matei 28, 18), a îndemnat pe Sfinţi Apostoli şi pe urmaşii acestora (preoţia creştină) să-şi împlinească cu prisosinţă conştincioasă această misiune....

  42 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Dogma Sfintei Treimi

  Dogma Sfintei Treimi

  Atestat / Religie / Liceu

  Dumnezeu în sine este un mister. Despre existenţa lui în sine nu se poate spune nimic.Dupa descoperirea făcută în Sfânta Scriptură şi mai ales prin glasul autorizat al lui Dumnezeu Fiul, Calea, Adevărul, şi viaţa, Adevărul Absolut şi fiinţa inegalabilă, ce nu poate fi cuprinsă de mintea...

  29 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Importanța Vechiului Testament ca izvor al Omileticii

  Importanța Vechiului Testament ca izvor al Omileticii

  Atestat / Religie / Liceu

  Introducere Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu face parte integrantă din îndatoririle de seamă ale slujitorului altarului creştin. Am putea spune că ea este cea mai mare, dacă ţinem seama că Mântuitorul Iisus Hristos, după învierea sa din morţi, la întâlnirea cu sfinţii săi ucenici,...

  36 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Întruparea lui Iisus Hristos culme a revelației

  Întruparea lui Iisus Hristos culme a revelației

  Atestat / Religie / Liceu

  Este cunoscut faptul că Sfântul Atanasie cel Mare a avut o contribuţie semnificativă la întemeierea hristologiei. Această afirmaţie devine şi mai evidentă atunci când discursul hristologic este focalizat pe Taina Întrupării. Înainte de a dezvolta analiza asupra acesteia, Sfântul Părinte...

  44 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Omul chip al lui Dumnezeu și coroană a creației

  Omul chip al lui Dumnezeu și coroană a creației

  Atestat / Religie / Liceu

  Omul este cea mai de seamă dintre creeaturile lui Dumnezeu, şi a fost creeat dupa facerea lumii materiale. Lumea materială este ambianţa dorită de Dumnezeu pentru om, iar omul este fiinţa superioară din lumea materială destinat să o umanizeze şi să-i dea sens. Alcătuit din trup material...

  32 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Păcatul strămoșesc

  Păcatul strămoșesc

  Atestat / Religie / Liceu

  Crearea lumii este o problemă care a preocupat omenirea din totdeauna. După învăţătura creştină, Dumnezeu a creat lumea din nimic, pentru că însuşi verbul „a crea” înseamnă a aduce din nefiinţă la existenţă Această învăţătură, întemeiată pe Revelaţie, îşi are temeiul atât în Noul...

  32 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Propovăduirea Apostolică

  Propovăduirea Apostolică

  Atestat / Religie / Liceu

  „Datu-Mi-s-a toata puterea in cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând învaţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Cu aceste cuvinte Mântuitorul le transmite Sfinţilor Săi Apostoli misiunea şi puterea de a propovădui o misiune nobilă, grea...

  49 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Sfântul Apostol Pavel - Apostolul Neamurilor

  Sfântul Apostol Pavel - Apostolul Neamurilor

  Atestat / Religie / Liceu

  ,, Pavele, gura Domnului şi temeiul învăţăturilor, oarecând prigonitor al lui Iisus Mântuitorul, iar acum şi pe scaunul apostolilor întâi-şezător ai fost, fericite. Pentru aceasta cele negrăite ai văzut, înţelepte, până la al treilea cer ridicându-te, şi ai strigat: Veniţi cu mine şi de...

  37 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Tainele speciale în expunere catehetică

  Tainele speciale în expunere catehetică

  Atestat / Religie / Liceu

  Efectele sau roadele jertfei de pe cruce a Mântuitorului sunt roade in mod simplu, dar cuprinzător în Troparul Sfinţilor Părinţi: „Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul legilor cu scump sângele Tău, pe cruce pironindu-Te şi cu suliţa împungându-Te; nemurire ai izvorât oamenilor,...

  32 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Fundamentul hristologic și pnevmatologic al Bisericii

  Fundamentul hristologic și pnevmatologic al Bisericii

  Atestat / Religie / Liceu

  Răspunzând Simon Petru a zis: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis:[ ] <Eu îți zic ție, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui.> (Matei 16, 16-18). Mărturia lui Petru și răspunsul lui...

  19 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Eshatologia creștină

  Eshatologia creștină

  Atestat / Religie / Liceu

  Introducere Biserica Ortodoxă ne invață că moartea este despărțirea sufletului de trup. Sfânta Scriptură (Biblia) arată că atunci când „omul merge la lăcațsul său de veci”, trupul trebuie „să se întorcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a dat” (...

  21 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Judecata obștească și cea universală

  Judecata obștească și cea universală

  Atestat / Religie / Liceu

  CAP. 1. INTRODUCERE Lumea aceasta nu va dura la infinit în forma care se află acum. Va veni o vreme când se va sfârși această lume și va începe alta, în care și cerul și pământul se vor înnoi și neamul omenesc care va exista la ora aceea, va fi transformat, va fi transfigurat. Din...

  21 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Unirea ipostatică și consecințele ei dogmatice

  Unirea ipostatică și consecințele ei dogmatice

  Atestat / Religie / Liceu

  Argument Teologia, sau învățătura despre Dumnezeu poate progresa în veci. Ea va putea aduce veșnic ceva nou, dar rămânând aceeași, întrucât taina nașterii Fiului din Tatăl, taina iubirii Tatălui față de Fiul și a Fiului față de Tatăl, deci și a cunoașterii de către noi a Fiului și a...

  29 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • 1(current)
 • 2
 • »
Sus!