86 de atestate pentru Liceu din domeniul Contabilitate

Atestate / Contabilitate / Liceu

 • Imagine document Contabilitatea furnizorilor - Studiu de caz la SC Teramob SRL

  Contabilitatea furnizorilor - Studiu de caz la SC Teramob SRL

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  “Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe bază de credit comercial şi cambial” este o temă ce prezintă interes pentru specialiştii din domeniul contabil. Ea este organizată în scopul evidenţierii obligaţiilor (datoriilor) unei întreprinderi asupra terţilor. Pentru a-şi realiza...

  45 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată

  Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  Taxa pe valoarea adăugată (prescurtat TVA) este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. TVA este un impozit încasat în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu...

  48 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea veniturilor

  Contabilitatea veniturilor

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  ARGUMENT Veniturile reprezintã afluxuri globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul perioadei de gestiune, sub formã de majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propnu, cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor...

  25 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea amortizărilor

  Contabilitatea amortizărilor

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  IAS 16 „ Imobilizări corporale” defineşte amortizarea ca fiind alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durata de viaţă utilă. Amortizarea poate fi analizată din trei puncte de vedere: contabil,economic şi financiar. Din punct de vedere contabil,...

  21 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Calculația costurilor

  Calculația costurilor

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  Contabilitatea este definită în teoria şi practica contabilă ca fiind o disciplină ştiinţifica cu caracter economico-social, care se ocupa cu stabilirea normelor de calcul şi înregistrarea metodică şi ordonată a operaţiunilor economico-financiare, privind mijloacele economice, procesele...

  27 pagini pptx Cuprins
 • Imagine document Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

  Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  ARGUMENT Orice activitate economico-financiară, indiferent de natura sa, ocazionează diverse consumuri de muncă trecută, unde se încadrează, cu pondere relativ însemnată și cele care privesc valorile de natură stocabilă. De altfel, stocurile și producția în curs de execuție reprezintă o...

  18 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea încasărilor și plăților cu numerar la SC LIMIR MOB SRL 2017

  Contabilitatea încasărilor și plăților cu numerar la SC LIMIR MOB SRL 2017

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  INTRODUCERE-ARGUMENT Lucrarea ,,Contabilitatea încasărilor și plăților cu numerar’’ abordează din punct de vedere practic și teoretic modul în care se înregistrează în contabilitate operațiunile de încasări și plăți a unei firme. În acesastă lucrare sunt evidențiate fluxurile de...

  37 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea imobilizărilor necorporale

  Contabilitatea imobilizărilor necorporale

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  ARGUMENT În activitatea agenților economici, imobilizările denumite și active imobilizate, ocupă un loc deosebit de important, constituind baza și mijloacele de acțiune ale întreprinderii, suportul tehnico-material și financiar, care susțin activitatea, în mod durabil, pe o perioadă mai...

  48 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Tehnician în activitați economice

  Tehnician în activitați economice

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  ARGUMENT Am ales ca tema de studiu pentru lucrarea mea de atestat tema ”INDICATORI DE GESTIUNE” deoarece mie personal mi se pare o tema foarte interesanta de dezbătut, dat fiind faptul ca în ziua de azi în domeniul afacerilor, în care mi-aș dori să profesez în viitor, avem mare nevoie...

  21 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea activelor

  Contabilitatea activelor

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  Argument ,,Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, științifice și practice sunt fără sfărșit atât în ceea ce privește cuprinderea fenomenelor economice cât și modului în care ele sunt sistematizate, prelucrate și prezentate, astfel că despre ea niciodată nu poți să pretinzi...

  64 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea conturilor în afara bilanțului

  Contabilitatea conturilor în afara bilanțului

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  ARGUMENT Instituțiile publice pot fi finanțate pentru cheltuielile curente și de capital aferente acesteia astfel: integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul fondurilor speciale, după caz; din venituri proprii și subvenții acordate de...

  26 pagini doc docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Situațiile financiare anuale

  Situațiile financiare anuale

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  Argument Profesioniștii contabili utilizează numeroase tehnici și metode cu rolul de da prezenta cat mai multe informatii despre situatia economica a unei entitatii in vederea orientarii decidentilor spre luarea deciziilor cat mai corecte si cu cat mai putine riscuri. Cercetarea în...

  27 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Atestat Contabilitate

  Atestat Contabilitate

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  Argument: O analiză amănunțită a situațiilor financiare ne arată poziția în care se află o firmă pe piață, și în cazul firmelor cotate la bursă analiza este foarte importantă pentru potențialii investitori. În elaborarea acestui proiect am încercat să folosesc cât mai multe din...

  21 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea salarizării personalului

  Contabilitatea salarizării personalului

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  ARGUMENT Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea. evaluarea, cunoașterea, gestiunea și contro lul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice", în...

  152 pagini pdf Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind stocurile la SC URBIS SRL

  Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind stocurile la SC URBIS SRL

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  ARGUMENT Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor necesare și pertinente în procesul de luare a deciziilor economice. Contabilitatea permite cunoașterea periodică a situației unității economice-sociale vis-a- vis...

  23 pagini pdf Cuprins Bibliografie
Sus!