39 de laboratoare din domeniul Chimie Organică

Forma de invatamant

Laboratoare / Chimie Organică

 • Imagine document Distilarea Etanolului

  Distilarea Etanolului

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  C 1.1 Descrierea procesului In principiu, un proces de fermentare alcoolica produce in mare parte etanol plus mici cantitati de produsi secundari: metanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, 3-metil-1-butanol, 2-pentanol, acid acetic, si dioxid de carbon. Fig. C 1.1 Etanol si apa...

  26 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Biochimie

  Biochimie

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  LUCRAREA NR. 1 GLUCIDE. REACŢII CARACTERISTICE DE IDENTIFICARE 1.Consideraţii generale Glucidele sunt substanţe cu funcţiuni mixte, care conţin în molecula lor grupări carbonilice şi grupări hidroxilice. Ele sunt polihidroxialdehide sau polihidroxicetone. Sub aspectul compoziţiei, cu...

  89 pagini doc
 • Imagine document Petrochimie - Prepararea Stirenului prin Dehidrogenarea Etilbenzenului

  Petrochimie - Prepararea Stirenului prin Dehidrogenarea Etilbenzenului

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  Consideratii generale privind dehidrogenarea etilbenzenului Reactia de dehidrogenare a etilbenzenului este realizata la temperaturi de 600-700° C, in faza vapori si in prezenta de vapori de apa, pe catalizatori metalici ( oxid de zinc sau oxid de fier ). C_6 H_5 –〖 C〗_2 H_5 C_6 H_5 –...

  6 pagini docx
 • Imagine document Chimie organică

  Chimie organică

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  Compozite nestructurale armate cu pulberi anorganice Scopul lucrãrii Obţinerea unui material compozit din rãşinã epoxidicã (matricea polimerã) şi pulbere de cretã (material de umpluturã). Introducere Incorporarea pulberilor anorganice în matricea polimerã poate urmãri îmbunãtãţirea...

  17 pagini doc
 • Imagine document Laboratoare Chimie

  Laboratoare Chimie

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ÎN LABORATORUL DE CHIMIE 1.1. ACCIDENTE POSIBILE ŞI MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII Pentru experimentele de chimie se utilizează de cele mai multe ori substanţe chimice agresive (toxice, inflamabile, explozive) şi vase confecţionate din...

  39 pagini pdf
 • Imagine document Distilare Fracționară

  Distilare Fracționară

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  1. Scopul : separarea in fracţii a amesteculuui de heptan - xilen şi determinarea compoziţiei fiecărei fracţii obţinute în prima şi a doua distilare, folosind digrama “Indecele de refracţie - compoziţie”. 2. Principalele noţiuni teoretice: Prin procedeul distilării simple nu se separă...

  7 pagini doc
 • Imagine document Cristalizarea și Sublimarea

  Cristalizarea și Sublimarea

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  1. Tema: Cristalizarea. 2. Scop: Purificarea substanţelor, prin separarea unei substanţe solide din soluţii suprasaturate sau din topituri la solidificare. 3. Utilaje şi materiale: păhar cu volumul de 100ml, 1g acid benzoic cu impurităţi, instalaţia pentru filtrarea soluţiilor...

  6 pagini doc
 • Imagine document Distilarea simplă

  Distilarea simplă

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  Scopul lucrării Separarea şi purificarea substanţelor lichide de impurităţi puţin volatile sau cu particole solide folosind distilarea simplă. Noţiuni teoretice Distilarea este un procedeu de separare sau purificare a subsanţelor lichide. Punctul de fierbere a unui lichid se numeşte...

  5 pagini docx
 • Imagine document Cromotografia

  Cromotografia

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  1. Scopul lucrării De a face cunoştinţă cu metoda de identificare şi separare a substanţelor - cromatografia. De a efectua separarea unui amestec de substanţe prin metoda cromatografiei pe hârtie 2. Noţiuni teoretice Cromatografia reprezintă o metodă de separare a unui amestec de...

  6 pagini doc
 • Imagine document Alchilarea benzenului cu propenă în prezența clorurii de aluminiu, în sistemul gaz-lichid

  Alchilarea benzenului cu propenă în prezența clorurii de aluminiu, în sistemul gaz-lichid

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  Introducere Reactia de alchilare a benzenului cu propena se foloseste pentru obtinerea izopropilenului un produs important pentru industria petrochimica. Dezvoltarea industriei petrochimice a deschis noi posibilitati de valorificare a izopropilbenzenului. Astfel prin dehidrogenarea...

  6 pagini doc
 • Imagine document Determinarea masei moleculare medii ponderale a unei fracțiuni de polistiren, prin metoda viscozimetrică

  Determinarea masei moleculare medii ponderale a unei fracțiuni de polistiren, prin metoda viscozimetrică

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  Introducere. Scopul lucrarii Un polimer contine macromolecule cu mase moleculare foarte diferite. Deoarece proprietatile sale depind in mare masura de valoarea masei moleculare medii si de distributia acesteia, pentru determinarea distributiei a masei moleculare, polimerul se separa in...

  7 pagini docx
 • Imagine document Rășini fenol-formaldehidice

  Rășini fenol-formaldehidice

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  Introducere Rasinile fenol-formaldehidice sunt produsi macromoleculari rezultati prin policondensarea fenolului cu formaldehida. Proprietatile lor depind de conditiile de obtinere si pot fi modificate prin impreganrea pe suporturi diverse. In functie de raportul molar...

  3 pagini docx
 • Imagine document Cristalizarea și Sublimarea

  Cristalizarea și Sublimarea

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  1.Denumirea lucrării Sublimarea acidului benzoic 1. Modul de lucru Se ia 1 g de acid benzoic cu impurităţi, se mărunţeşte bine, se pune într-un strat uniform pe fundul unui creuzet de porţelan. Creuzetul se acoperă cu o hîrtie de filtru găurită, peste care se pune o pîlnie de sticlă...

  6 pagini doc
 • Imagine document Mierea

  Mierea

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  Întrucât la nivel mondial există tot mai mulţi oameni care se îndreaptă câtre un stil de viaţă sănătos, ceea ce implică şi o alimentaţie naturală, am pledat pentru această lucrare cu toată convingerea, pentru a evidenţia încă o dată, atât de valoroasa alimentaţie pe bază de miere şi...

  32 pagini doc
 • Imagine document Analiza calitativă a glucidelor și proteinelor

  Analiza calitativă a glucidelor și proteinelor

  Laborator / Chimie Organică / Facultate

  Pînă în prezent au fost studiate mai mult de 3000 enzime diferite. Enzimele se clasifică după tipul reacţiilor pe care le catalizează şi după substraturile asupra cărora acţionează. Denumirea enzimelor este alcătuită din trei părţi. Prima parte indică denumirea substratului asupra...

  13 pagini docx
Sus!