3726 de documente din domeniul Contabilitate

Materie sau Domeniu

Contabilitate3726 Limba și Literatura Română3409 Istorie1828 Geografie4371 Limba Engleză1550 Biologie2096 Informatică693 Economie14842 Fizică1567 Chimie479
Religie1447 Limba Franceză429 Psihologie3042 Limba Germană335 Alte materii304 Medicină2600 Matematică715 Turism și Alimentație201 Filosofie 770 Mecanică1822 Ecologie2062 Educatie Muzicală106 Marketing5858 Drept7340 Astronomie160 Industrie Alimentară87 Agricultură73 Electric72 Arte68 TIC (Tehnologia Informației și Comunicării)53 Socio-umane45 Limba Spaniolă43 Anatomie224 Limba Italiană29 Automatică712 Învățământ Vocațional28 Comerț1097 Educatie Fizică și Sport25 Educatie Antreprenorială24 Agronomie1703 Economia Intreprinderii24 Electronica și Automatizări22 Construcţii și Lucrări Publice22 Desen19 Textile Pielărie19 Managementul Calității16 Tehnologii14 Electromecanică13 Management7015 Stiințe Politice2020 Studiul Calității Produselor și Serviciilor12 Educatie Plastică11 Discipline Psihologice și Pedagogice10 Educatie Tehnologică9 Discipline Opționale9 Consiliere și Orientare8 Administrație7 Limba Latină7 Instrumente și Tehnici de Laborator6 Electrotehnica Aplicată6 Statistică633 Chimie Industrială5 Fabricarea Produselor din Lemn5 Elemente de Tehnologie Generală5 Jurnalism4 Finanțe Bănci4 Învățământ Special4 Desen Tehnic3 Cultură Civică3 Studiul Calității Mediului2 Estetica și Igiena Corpului Omenesc2 Materiale de Construcții2 Mecanică Aplicată1 Silvicultură1 Materii Prime și Materiale1 Finanțe3800 Calculatoare2782 Industria Alimentară2776 Turism2383 Sociologie1845 Bănci1715 Comunicare1699 Construcții1591 Electronică1548 Pedagogie1496 Engleză1300 Alte domenii1274 Știința Administrației1217 Electrotehnică1207 Chimie Generală1155 Istorie Universală947 Drept Civil876 Limbaje de Programare766 Transporturi720 Asigurări696 Psihopedagogie630 Energetică602 Drept Comercial596 Istoria Românilor561 Limba Română539 Merceologie506 Mass Media449 Educație Fizică435 Chimie Organică397 Farmacie358 Franceză337 Medicină Veterinară320 Științele Comunicării295 Filologie289 Negociere267 Rețele263 Sisteme de Operare233 Știința Materialelor229 Organe de mașini222 Burse222 Tranzacții Internaționale210 Artă209 Chimie Anorganică197 Inteligența Artificială197 Metalurgie și Siderurgie194 Grafică Computerizată153 Criminologie151 Administrație Publică141 Birotică137 Inginerie Aerospatială125 Antropologie116 Optică101 Litere94 Muzică88 Instalații83 Istoria Artelor76 Creștinism70 Limbi Străine67 Stomatologie56 Germană55 Dinamică54 Logică54 Spaniolă45 Arte Plastice39 Rezistența Materialelor28 Geodezie27 Probabilități24 Arhitectură23 Antreprenoriat13 Telecomunicații12 Geologie12 Pictură10 Audit9 Cibernetică6

Documente / Contabilitate

 • Imagine document Bazele contabilității

  Bazele contabilității

  Curs / Contabilitate / Facultate

  BAZELE CONTABILITATII 1 Contabilitatea si sistemul informational economic Elementele definitorii proprii oricarei stiinte sunt ,ca si in cazul contabilitatii domeniul ce formeaza obiectul de cercetare si metoda de cercetare folosita pentru ai demonstra independenta si...

  31 pagini pdf
 • Imagine document Contabilitate internațională

  Contabilitate internațională

  Curs / Contabilitate / Facultate

  UNIT 1 – INTRODUCTION INTO THE UNIVERSE OF ACCOUNTING 1. THE CONCEPT OF ACCOUNTING 2. ACCOUNTING – LANGUAGE FOR COMMUNICATING IN BUSINESS 2) THE CONCEPT OF ACCOUNTING The universe of accounting: past, present and future The concept of accounting • THE PERSPECTIVES OF ACCOUNTING...

  36 pagini doc
 • Imagine document Analiza bonității financiare a întreprinderii

  Analiza bonității financiare a întreprinderii

  Referat / Contabilitate / Facultate

  OBIECTIVE: - Urmareste masurarea capacitatea de plata a intreprinderii - Evidentierea starii financiare a intreprinderii in legatura cu capacitatea intreprinderii de achitare a datoriilor la diferite termene. In mod mai analitic, capacitatea de plata (bonitatea financiara) se poate...

  7 pagini doc
 • Imagine document Riscul de piață

  Riscul de piață

  Referat / Contabilitate / Facultate

  RISCUL DE PIATA Metode de măsurare a riscului – VaR (eng.) VaR este o metodă folosită cu precădere de către trezorierii corporaţiilor şi managerii fondurilor de investiţii şi are ca scop sintetizarea riscului total al unui portofoliu de active financiare într-un singur număr....

  13 pagini doc
 • Imagine document Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

  Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

  Referat / Contabilitate / Facultate

  ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un procedeu de autocontrol, prin care datele contabile sunt aduse periodic la nivelul realitatii În sistemul de organizare a contabilitatii pe baza de norme...

  62 pagini doc
 • Imagine document Organisme Implicate în Procesul de Normalizare și Convergență Contabilă

  Organisme Implicate în Procesul de Normalizare și Convergență Contabilă

  Seminar / Contabilitate / Facultate

  1. Ce este IASB? Când şi de ce a apărut acest organism? Care sunt principalele etape în evoluţia sa şi care sunt factorii care au influenţat transformările? Care este structura sa actuala? Care este diferenţa IASB/IASC? Comparabilitatea situaţiilor financiare întocmite şi prezentate de...

  10 pagini doc
 • Imagine document Contabilitatea Împrumuturilor din Emisiuni de Obligațiuni

  Contabilitatea Împrumuturilor din Emisiuni de Obligațiuni

  Seminar / Contabilitate / Facultate

  Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1. O entitate contractează un împrumut extern garantat de bănci prin emisiunea unui pachet de 2.000 de obligaţiuni, care se vând la valoarea nominală de 4 euro/bucată, la cursul de 4,1 lei/euro (la care are loc şi încasarea...

  3 pagini doc
 • Imagine document Contabilitatea Veniturilor

  Contabilitatea Veniturilor

  Referat / Contabilitate / Facultate

  INTRODUCERE Cunoaşterea şi informarea sunt atribute esenţiale ale oricărui act decizional. Este unanim recunoscut ca cea mai mare parte dintre informaţiile utilizate în procesele manageriale sunt de natura contabilă, iar intre acestea ponderea cea mai mare o deţin informaţiile...

  32 pagini doc
 • Imagine document Gestiunea Financiară a Întreprinderii

  Gestiunea Financiară a Întreprinderii

  Curs / Contabilitate / Facultate

  Întreprinderile evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar le impun în acelaşi timp şi anumite constrângeri. Aceste oportunităţi şi constrângeri generate de mediul financiar permit, de altfel, definirea obiectivului gestiunii...

  123 pagini doc
 • Imagine document Contabilitate

  Contabilitate

  Curs / Contabilitate / Facultate

  1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate tiparită a apărut în 1944 la Veneţia şi aparţine matematicianului Luca Pacioli. Acesta a realizat o descriere amănunţită a contabilităţii în...

  21 pagini doc
 • Imagine document Principii Contabile General Acceptate în România

  Principii Contabile General Acceptate în România

  Referat / Contabilitate / Facultate

  Introducere Contabilitatea este stiinta care se ocupa cu masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii si a rezultatelor obtinute de catre persoanele fizice si juridice din activitatile economice. Scopul acesteia este de a...

  9 pagini docx Cuprins
 • Imagine document Gestiune financiară

  Gestiune financiară

  Tema de casa / Contabilitate / Facultate

  Rezolvati urmatoarele cerinte: 1. Se cunosc urmatoarele date cu privire la situatia unei firme: Indicatori (mii lei) Firma X 1. Active imobilizate 3.000 2. Active circulante 12.000 3. Capitaluri proprii 6.000 4. Datorii cu termen de plata sub 1 an 5.500 5. Datorii cu termen de...

  3 pagini doc
 • Imagine document Intocmirea, prezentarea și analiza situațiilor financiare anuale

  Intocmirea, prezentarea și analiza situațiilor financiare anuale

  Licența / Contabilitate / Facultate

  Contabilitatea a aparut din nevoia diferitelor categorii de utilizatori de a folosi informatiile financiare, economice in diferite scopuri, pentru satisfacerea nevoilor proprii. Asa cum nevoia de informare evolueaza si se cer cat mai multe evidente, detalii, analize, situatii cat mai...

  54 pagini doc Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Contabilitatea salariilor

  Contabilitatea salariilor

  Licența / Contabilitate / Facultate

  Pentru buna desfasurare a unei activitati economice este primordial in a tine cont si de resursa umana de care dispune societatea umana, aceasta, pe langa capital si natura. In baza liberei initiative, agentul economic, este liber sa cheltuiasca, utilizeze, produca si sa economiseasca...

  137 pagini docx Cuprins Bibliografie
 • Imagine document Organizarea contabilității cheltuielilor

  Organizarea contabilității cheltuielilor

  Atestat / Contabilitate / Liceu

  In prezentarea contului de profit si pierdere sunt conturate doua modele de expunere a cheltuielilor si veniturilor: unul ia in considerare natura economica a acestora, celalalt pleaca de la functiile sau activitatile unei interprinderi (deci de la destinatia veniturilor si...

  23 pagini doc Cuprins Bibliografie

Sus!