22 de seminarii pentru Facultate din domeniul Electrotehnică

Seminarii / Electrotehnică / Facultate

 • Imagine document Stabilizatoarele de Tensiune

  Stabilizatoarele de Tensiune

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Pentru functionarea normala a dispozitivelor electrice este nevoie ca ultimele sa fie asigurate cu U de alimentare stabile. Factorii care duc la aparitia oscilatiilor U de alimentare sunt : 1. Varierea U de alimentare din reteaua industriala. 2. Schimbarea frecventei U de alimentere....

  7 pagini doc
 • Imagine document Măsurări electrice și electronice

  Măsurări electrice și electronice

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  96. Voltmetre electrodinamice Constau dintr-un miliampermetru (mA) ce au conectate in serie : bobinele fixe, bobina mobilă si una sau mai multe rezistente adiţionale din manganin conform figurii 6. Compensarea influentei temperaturii asupra valorii măsurate ( manifestate mai puternic...

  68 pagini doc
 • Imagine document Materiale Electrotehnice

  Materiale Electrotehnice

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Aplicaţii numerice 2004 – 2005 Aplicaţii numerice 1. Proprietăţi generale ale corpurilor. Problema 1.1.4. Să se calculeze variaţia procentuală a volumului unui cristal din fier prin trecerea sa din starea Fe în starea Fe. Se cunosc: = 1,241 Å şi = 1,27 Å. Soluţie: Se ştie că...

  34 pagini doc
 • Imagine document Seminar dinamica sistemelor electromecanice

  Seminar dinamica sistemelor electromecanice

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Problema 1 Filtru discret implementat mai jos are functia de transfer H(z) =1/(1+ 0.9⋅ z−1) si respectiv ecuatia cu diferente y[n] = x[n]− 0.9y[n −1]. Exemplu de sistem discret Fiind un sistem discret s-au folosit urmatorii parametri de simulare: tipul pasului de simulare discret iar...

  6 pagini doc
 • Imagine document Determinarea raportului de transformare la transformatorul trifazat și mașina asincronă cu rotor bobinat

  Determinarea raportului de transformare la transformatorul trifazat și mașina asincronă cu rotor bobinat

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  1. Determinarea raportului de transformare la transformatorul trifazat Raportul de transformare al transformatoarelor trebuie sa se determine foarte exact pentru a se putea aprecia dca acestea pot functiona in paralel. Verificarea raportului de transformare se face pentru toate...

  8 pagini doc
 • Imagine document Curent Continuu. Conexiunea în Paralel și Serie

  Curent Continuu. Conexiunea în Paralel și Serie

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Capitolul 1 Circuitele electrice de curent continuu 1.1 Circuite ramificate şi neramificate simple Problema 1: În circuitul, schema căruia este reprezentată în fig. 1.1, FEM a sursei E=37,5V, rezistenţa interioară Rint=0,6 Ω. Rezistenţa la consumatori:R1=2,4Ω, R2=4,8Ω, R3=7,2 Ω. Să...

  25 pagini doc
 • Imagine document Motorul de Curent Continuu

  Motorul de Curent Continuu

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Motorul de curent continuu prezinta o deosebita importanta in actionarile de reglaj de viteza avand o tot mai larga dezvoltare atat ca fabricatie cat si ca utilizare. Aceste motoare sunt din ce in ce mai utilizate in tractiunea electrica, actionarea masinilor unelte in metalurgie,...

  11 pagini ppt
 • Imagine document Alimentarea cu Energie Electrică

  Alimentarea cu Energie Electrică

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  1. Consumatori şi receptoare electrice ale întreprinderilor, clasificarea lor. Consumatori electrici – totalitatea unor receptoare electrice care sînt legate printr-un regim unic în procesul de producere (secţie, atelier, uzină etc.). Receptor electric – dispozitivul care transformă...

  70 pagini doc
 • Imagine document Caracteristica Semnalelor Primare de Comunicație

  Caracteristica Semnalelor Primare de Comunicație

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Studierea spectrului energetic al vorbirii ne indică că vorbirea reprezintă un proces, spectrul de frecvenţă a căruia se află în limitele de 50 100Hz până la 8000 10000Hz. Este stabilit că calitatea vorbirii se păstrează satisfăcătoare la limitarea spectrului cu frecvenţa de la 300...

  7 pagini doc
 • Imagine document Principiile de Construire ale Semnalelor de Transmisiuni Multiplex - Nivele de Transmisiune al Semnalelor

  Principiile de Construire ale Semnalelor de Transmisiuni Multiplex - Nivele de Transmisiune al Semnalelor

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Sistem de transmisiuni multiplex se numeşte un ansamblu de mijloace tehnice care asigură prin intermediul unui circuit fizic să organizăm două şi mai multe canale de comunicaţii. După metoda de divizare a canalelor se deosebesc sisteme de transmisiuni cu divizarea canalelor în timp....

  7 pagini doc
 • Imagine document Circuite Electrice - Probleme

  Circuite Electrice - Probleme

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  E.1 Probleme Cir El c.c.: Kirchhoff, Putere şi Energie Q.1 Determine the current i in the following circuit. 2 3 2 i 3 4 5 8 6 All units in V, A,Ω 4 9 5 Q.2 Determine the current i and the voltage v in the following circuit for R = 2Ω and R = 50KΩ. Adascalitei, Probleme...

  27 pagini pdf
 • Imagine document Captorii și vectorii utilizați în teledetecție

  Captorii și vectorii utilizați în teledetecție

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Este o stiinta aplicata care are ca obiect măsurarea exactă şi determinarea în spaţiu şi în timp a obiectelor fixe sau mobile, precum şi reprezentarea lor grafică numerică sau fotografică pe baza unor fotografii speciale numite FOTOGRAME. Măsurarea planimetrică şi altimetrică a...

  40 pagini ppt
 • Imagine document Echipamente Electrice

  Echipamente Electrice

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Rolul unui întreruptor este cel de a stabili circulaţia liberă a curentului electric într-o latura a unei reţele, în condiţii de funcţionare normale – adică este aparat de comutaţie şi de a întrerupe curentul, atunci când intensitatea sa devine excesivă într-o reţea ce conţine un defect...

  93 pagini doc
 • Imagine document Electrotehnică

  Electrotehnică

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Problema nr. 1: Pentru circuitul de c.c. cu schema din figura de mai jos valorile parametrilor elementelor de circuit sunt: E1 =10 V; 5 E = 8 V; 3 2 A g I = ; 1 R = 4 Ħ; 2 R = 2 Ħ; 4 R = 2 Ħ; 5 R = 2 Ħ. Se cer: a) Valorile curen.ilor prin laturile circuitului ?, 1,5 kI = k = ; b)...

  7 pagini pdf
 • Imagine document Problemă

  Problemă

  Seminar / Electrotehnică / Facultate

  Se consideră schema din figură, în care o staţie coborâtoare de 2x20 MVA este alimentată de o linie 110 kV lungă de 30 km, cu conductoare de oţel- aluminiu cu = 0,029 mm2/m şi cu fazele aşezate în linie, distanţa între fazele vecine fiind de 3175 mm. Perditanţa liniei se neglijează....

  9 pagini doc
 • 1(current)
 • 2
 • »
Sus!