5 teme de casa pentru Facultate din domeniul Contabilitate

Teme de casa / Contabilitate / Facultate

 • Imagine document Exerciții

  Exerciții

  Tema de casa / Contabilitate / Facultate

  Sa se intocmesca bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat dupa metoda integrarii globale avand in vedere urmatoarele date SC Alfa SRL detine 90% din capitalul societatii Beta iar la 31.12.2006 societatile Alfa si Beta prezinta urmatoarea situatie : - bilatul...

  3 pagini doc
 • Imagine document Contabilitate

  Contabilitate

  Tema de casa / Contabilitate / Facultate

  La inceputul exercitiului financiar N - societatea comerciala ,,MDM TEL NET SRL" prezenta urmatorul bilant simplificat: Denumirea conturilor de activ Sume Denumirea contului de pasiv Sume Mijloace de transport 150.000 Capital social 100.000 Materii prime 15.000 Rezerve legale 20.000...

  8 pagini doc
 • Imagine document Contabilitate

  Contabilitate

  Tema de casa / Contabilitate / Facultate

  La 30 noiembrie 2008, societatea GeoRo SRL, care actioneaza in sectorul produselor de panificatie, prezinta urmatoarele elemente patrimoniale:capital subscris nevarsat 14.050, cecuri de incasat 52.500,contributia angajatorului la asigurarile medicale 3.100, cheltuieli de constituire...

  5 pagini doc
 • Imagine document Contabilitate

  Contabilitate

  Tema de casa / Contabilitate / Facultate

  Contabilitateaactivitate specializatain masurarea si evaluarea,conoasterea gestiuni si controlul activelor,datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute Legea nr.82/1991-republicata. Contabilitatea - este un limbaj universal al afacerilor are Sintaxa(vocabular...

  13 pagini doc
 • Imagine document Gestiune financiară

  Gestiune financiară

  Tema de casa / Contabilitate / Facultate

  Rezolvati urmatoarele cerinte: 1. Se cunosc urmatoarele date cu privire la situatia unei firme: Indicatori (mii lei) Firma X 1. Active imobilizate 3.000 2. Active circulante 12.000 3. Capitaluri proprii 6.000 4. Datorii cu termen de plata sub 1 an 5.500 5. Datorii cu termen de...

  3 pagini doc
Sus!