Reforma administrației publice

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Introducere

Începând din anii 1990 societatea romăneasca se afla intr-un continuu proces de schimbare și dezvoltare pe plan economic, social, politic, civic. În aceasta transformare a societații românești nu se poate face abstracție de sistemul administrației publice, de necesitatea introducerii unei dimensiuni europene în acest domeniu, în conformitate cu valorile acestui spațiu administrativ.

Administrația publica locala a cunoscut mari transformari din punct de vedere structural, instituțional, incepand cu anul 1990, prin consacrarea principiilor constituționale:

- Principiul descentralizării,

- Principiul autonomiei locale,

- Principiul deconcentrării serviciilor publice

Înainte de 1989, Partidul Comunist (care nu a fost niciodată ales în urma unui vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat), deținea monopolul asupra resurselor și asupra modului de redistribuire a acestora în societate. Administrația publică era în principal un instrument de control.

Agenda publică era, în realitate, ordinea de zi a Partidului Comunist(sistemul era bazat pe un partid unic) si era pusă în aplicare prin intermediul instituțiilor de stat și administrație. Mandatul administrației publice era în totalitate supus monopolului politic, astfel, aceasta fiind responsabilă doar în fața liderilor politici.Nu exista posibilitatea negocierii între stat și societatea civilă.

Și astăzi, puterea politica încearcă să dețina puterea și să decidă ce este mai bine pentru interesele membrilor acestora,corupția si birocrația ridicăndu-se la cote alarmante.

După cum spunea, în lucrarea sa,prof.univ. dr. Ioan Alexandru - Tratat de administrație publică “În zilele noastre, puterea politică a statului democratic esteși ea limitatădin mai multe cauze. Mai întâi, guvernele ca expresie a puterii politice suntținute să respecteși să ținăseama de birocrația diferitelor administrații careau avantajul cădureazămai mult decât guvernele si cunosc mai bine dosarele. Apoi guverneletrebuie săse înțeleagăcu liderii sindicaliși săîncheie fel de fel de “pacte sociale”. În caz contrar atât birocrația câtși sindicatele pot obstrucționa reformele pe care nu le agrează(ceea ce seșiîntâmplăla noi). Mai mult, în unele cazuri trebuie săse înțeleagăși cu aleșii locali (al căror roleste uneori asemănător cu al vechilor feudali) precumși cu diverseleși multiplele grupuri de presiune (formalizate sau informale)și în fine - în statul democratic - trebuie săse înțeleagășicu opoziția care în funcție de pozițiași ponderea din parlament estecapabilă săparalizezeinițiativele executivului.Pe de altăparte atât în interiorulțării câtși în relațiile externe guvernele suntținute să respecte legislația comunităților cărora le aparțin (este cazul membrilor U.E.) precumși normele cuprinse in tratatele si conventiile de drept international.’

‘Această stare de lucruri a generat o falsă impresie și anume că rolul statului în lume a scăzut și că multe din funcțiile acestuia au fost înstrăinate. În mare parte ideea necesității diminuării rolului statului folosește celor care profita de pe urma slăbirii puterii și defavorizează în mare măsură majoritatea. Cel puțin în acest moment realitatea este alta, si anume statulși-a dezvoltat administrația, birocrația, pe măsurăceși-aasumat funcții din ce în ce mai numeroase în sânul unei societăți pe care sfârșește prin a odomina lipsind-o uneori de orice posibilitate de acțiune autonomă.

Se cautăpermanent soluții pentru a degaja statul din strânsoarea birocrațieiși pentru a-ireda rolul său inițial pur politic. “

CAPITOLUL I

Noțiunea de administrație publică

Administrația publică locală este înfaptuită prin intermediul unitaților administrativ-teritoriale care potrivit legii sunt: comuna, orașul, care uneori prin lege poate fi declarat municipiu, si județul. Aceste unitați administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină si patrimoniu propriu, subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală si ale conturilor deschise la unitațile teritoriale de trezorerie, precum si la unitațile bancare.

Trăsături ale administrației publice

a) administrația publică, concepută ca sistem de organe ale statului, este alcatuită din Presedintele Romăniei, Guvernul, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, serviciile lor deconcentrate in județe, prefectul si autoritațile administrației publice locale;

b) administrația publică, ca activitate, are mai multe componente: se realizeaza numai de către autoritați executive și administrative intitulate autoritați ale administrației publice; se aduce la îndeplinire legea, se organizeaza sau realizeaza efectiv serviciile publice; se realizeaza în regimul de putere publică, ce face să prevaleze interesul public în fața interesului particular.

Evoluția istorică a administrației publice locale s-a concretizat prin dezvoltarea acesteia pe baza principiului deconcentrării serviciilor publice și respectiv descentralizării, cu recunoașterea autonomiei locale.

Privită prin prisma prevederilor constituționale, corelate cu dispozițiile Legii 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, organizarea și funcționarea administrației piblice locale are la bază următoarele principii:

- principiul autonomiei locale

- principiul deconcentrării serviciilor publice

- principiul descentralizării

- principiul legalității

- eligibilitatea Autoritatilor Publice Locale

- consultarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit

Bibliografie:

Tratat de Administratție Publică - Prof.Univ.Dr. Ioan Alexandru, Ed.Universul Juridic 2008

Legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

Legea 195/2006-Legea cadru a descentralizarii

Drept administrativ român - Tiberiu Pavelescu, Gabriel Moinescu, Bucuresti.2004

Legea 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Romăniei și a Ministerelor

Legea 195/2006 - Legea Cadru a descentralizarii

Institutul European din Romania - Studii de impact III - Reforma administrației publice în contextul integrării europene

Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Reforma administartiei publice.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2018
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
10 pagini
Imagini extrase:
10 imagini
Nr cuvinte:
4 104 cuvinte
Nr caractere:
24 470 caractere
Marime:
45.38KB (arhivat)
Publicat de:
Florentina T.
Nivel studiu:
Master
Tip document:
Referat
Domeniu:
Științe Politice
Predat:
Facultatea de Administratie Publica , Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti
Specializare:
Master
Materie:
Științe Politice
An de studiu:
I
Nota primită:
Nota 9
Sus!