Rolul jocurilor de mișcare în cadrul activități motrice obligatorie în învățământul liceal de masă

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Motto: „Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”- Mc. Dougall

Definiția jocurilor de mișcare

Jocul - este o activitate complexă, predominant motric și emoțională, desfășurată spontan după reguli prestabilite, în scop recreativ, sportiv și totodată de adaptare la realitatea socială (Stănescu, 2012).

Jocurile sunt activități de tip ludic, cu implicații deosebite asupra dezvoltării personalității. Folosite foarte mult și în forme de organizare ale timpului liber, ele sunt activitaăți totale, atractive, naturale și cu mari valențe recretative și compensatorii (Cârstea, 1999).

Caracteristicile jocurilor de mișcare:

- acțiunea participanților, care să le permită o largă inițiativă creatoare în alegerea mijloacelor pentru atingerea scopului propus;

- pregătirea materialelor pentru jocuri ca și reamenajarea lor, se recomandă să aparțină elevilor;

- jocul trebuie să corespundă particularităților somatice-funcționale și psihice ale elevilor. Daca jocul este prea simplu, interesul elevilor scade, ei participând din obligație, iar dacă jocul este prea complicat, depășind posibilitatea elevilor de al înțelege, reacția elevilor vă fi identică;

- jocurile se vor alege în funcție de scopul instructiv-educativ urmărit;

- se va ține cont de condițiile materiale și climatice în desfășurarea jocului;

- formarea grupelor/echipelor se face în așa fel încât să fie aproximativ egale ca valoare, pentru a fi competitive;

- explicarea și demonstrarea jocului se cer a fi scurte, dar complete, prezentând conținutul jocului, scopul urmărit, calitățile solicitate, regulile de desfășurare etc;

- dozarea se cere să fie în concordanță cu veriga lecției în care se folosesc și cu obiectivele operetaționale psihomotrice pe care le îndeplinesc (Stănescu, 2012).

Principala clasificare a jocurilor în domeniul nostru, după G. Cârstea (1999):

- jocuri de mișcare (sau dinamice);

- jocuri pregătitoare pentru jocurile sportive;

- jocuri sportive.

Bineînțeles există și alte clasificări, cum ar fi:

a) “După participarea marilor funcții ale organismului:

- jocuri de explorare - experimentare;

- jocuri simbolice;

- jocuri cu reguli (inclusiv cele care se adresează prioritar motricității).

b) După modul de organizare a participanților:

- jocuri cu împărțire pe echipe sau grape;

- jocuri fără împărțire pe echipe sau grupe (jocuri "frontale").

c) După locul în care se efectuează:

- jocuri în aer liber/ afară;

- jocuri în interior (sală sau alte spații).

d) După "mediul" în care se desfășoară:

- jocuri pe suprafață uscată (teren, sală etc.);

- jocuri pe zăpadă;

- jocuri pe gheață;

- jocuri în apă;

- jocuri în aer.

e) După zona geografică în care se desfășoară:

- jocuri la mare;

- jocuri la munte.

(Această clasificare, după opinia personală, implică aproape toate celelalte

clasificări anterioare, ca și clasificarea care urmează).

f) După cadrul "organizatoric" în care se efectuează:

- jocuri în lecție;

- jocuri în "recreația organizată";

- jocuri în tabere;

- jocuri în stațiuni balneo-climaterice și de odihnă;

- jocuri în activitatea independentă.

g) După materialele folosite:

- jocuri cu obiecte;

- jocuri fără obiecte.

h) După obiectivele instructiv-educative vizate:

- jocuri pentru educarea și captarea atenției;

- jocuri pentru dezvoltarea/educarea calităților motrice;

- jocuri pentru însușirea (mai ales "consolidare și perfecționare") deprinderilor și

priceperilor motrice; pot fi și jocuri pentru verificarea însușirii deprinderilor și

priceperilor motrice” (Câsrtea, 1999, p. 129).

Bibliografie:

Andrieș, V. (2011). Jocuri dinamice pentru toate anotimpurile. Iași: PIM.

Cârstea, G. (1999). Teoria și metodica educației fizice și sportului. București: AN-DA.

Dida, C. (fără an). JOCUL DE MIȘCARE CA MIJLOC DE REALIZARE AL ACTIVITATII DE EDUCAȚIE FIZICA. Preluat pe data de 28, octombrie 2020, de pe academia.edu: https://www.academia.edu/15113802/JOCUL_DE_MI%C5%9ECARE_CA_MIJLOC_DE_REALIZARE_AL_ACTIVITATII_DE_EDUCA%C5%A2IE_FIZICA

Nistor, M. (fără an). Locul și rolul jocurilor de mișcare în lecția de educație fizică. Preluat pe data de 28 octombrie, 2020 , de pe staticlb.didactic.ro: https://staticlb.didactic.ro/uploads/assets/116/30/36//joculdemiscare.pdf

Stănescu, M. (2012). Didactica educației fizice. București: UNEFS.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Rolul jocurilor de miscare in cadrul activitati motrice obligatorie in invatamantul liceal de masa.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2020
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
9 pagini
Imagini extrase:
9 imagini
Nr cuvinte:
2 284 cuvinte
Nr caractere:
11 544 caractere
Marime:
30.83KB (arhivat)
Publicat de:
Karacsony R.
Nivel studiu:
Master
Tip document:
Referat
Domeniu:
Educație Fizică
Predat:
Facultatea de Educatie Fizica si Sport , Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
Materie:
Educație Fizică
An de studiu:
II
Sus!