Sisteme Distribuite de Asistare a Tranzacțiilor Bursiere

Previzualizare teză de doctorat:

Cuprins teză de doctorat:

Capitolul I - Concepte, premise, cadru economic 4
Introducere 4
1. Concepte generale privind sistemele distribuite 6
1.1 Concepte cu privire la hardware distribuit 8
1.2 Concepte cu privire la software distribuit 10
2. Bursa de valori si rolul acesteia 14
2.1 Elementele fluxului de capital 15
2.1.1 Societatile pe actiuni inregistrate la bursa 15
2.1.2 Bursa de valori 15
2.1.3 Investitorii 15
2.1.4 Intermediarii 16
2.1.5 Organizatiile de facilitare a platilor 16
2.2 Descrierea functionala a fluxului de capital 16
2.3 Misiunea bursei de valori 17
2.3.1 Obiectivul macroeconomic: distribuirea capitalului 17
2.3.2 Obiectivul microeconomic: formarea pretului 18
2.3.3 Obiectivul legislativ: protectia participantilor 20
2.3.4 Obiectivul operational: siguranta in functionare si increderea investitorilor 20
2.3.5 Obiectivul social: tratarea in maniera onesta si egalitara a participantilor 22
Capitolul II - Elemente preliminare cu privire la activitatea bursiera 23
3. Metodologia de tranzactionare a ordinelor la bursa de valori 23
3.1 Maniera de rutare a ordinelor catre bursa 23
3.2 Tipurile de ordine care se pot plasa la bursa 25
3.3 Limitele intre care poate varia pretul unei actiuni 27
3.4 Modul de formare a pretului actiunilor la Bursa din Tokyo 28
4. Sistemul informatic al unui broker - aspecte preliminare 30
4.1 Cerinte si exigente 30
4.2 Fluxul general de date 33
5. Componentele functionale ale unui sistem informatic de asistare a tranzactiilor bursiere 36
5.1 Sistemul de gestiune a conexiunilor cu clientii (interfata clienti) 36
5.2 Sistemul de gestiune a ordinelor 37
5.3 Liniile de conectare la institutiile bursiere 38
5.4 Sistemul de generare a contractelor 40
5.5 Sistemul de confirmari catre clienti 41
5.6 Sistemul de facilitare a platilor (clearing) 42
Capitolul III - Arhitecturi si platforme de comunicatie intr-o abordare distribuita 44
6. Abordari si solutii arhitecturale privind OMS (Trading System) 44
6.1 Abordari arhitecturale 44
6.2 Modele de API 47
6.3 Solutii arhitecturale 49
6.3.1 Arhitecturi de sisteme cu module puternic interdependente (arhitecturi statice) 50
6.3.2 Arhitecturi cu sisteme deschise - componente bransabile dinamic (arhitecturi dinamice) __ 51
7. Exploatarea concurentei in sistemele de asistare a tranzactiilor bursiere 57
7.1 Intaietatea in descoperirea informatiei si previziunea tendintelor de evolutie a pietei 57
7.2 Calitatea si promptitudinea furnizarii rezultatelor analizelor pietei 58
7.3 Echilibru dintre performanta si complexitate 58
7.3.1 Scurta introducere in taxonomia sistemelor de calcul 59
7.3.2 Cum se poate ajunge la paralelism in sistemele de tranzactii bursiere- 65
7.4 Identificarea activitatilor concurente si exploatarea paralelismului in cadrul sistemelor de tranzactii bursiere 68
7.5 Tehnici de prelucrare paralela in cadrul sistemelor distribuite de asistare a tranzactiilor bursiere _ 70
7.5.1 Exploatarea simultaneitatii in fluxurile de date 70
7.5.2 Paralelismul la nivelul structurii sistemului 72
7.5.3 Paralelism la nivel de aplicatie 75
7.6 Tendinte si directii de aplicare a procesarii paralele in cadrul tranzactiilor bursiere 80
Capitolul IV - Platforma de comunicatie pentru sisteme distribuite de asistare a tranzactiilor bursiere ___ 84
8. Modelul arhitectural al platformei de comunicatie XQuark 84
8.1 Prezentarea arhitecturii platformei XQuark si functionalitatea furnizata de aceasta 84
8.2 Interfata pusa la dispozitia aplicatiilor client 87
8.3 Mesaje vehiculate 88
8.4 Identificatorii de aplicatii utilizati pentru traficul in retea 89
8.5 Monitorizarea starii sistemului (System Map) 90
8.6 Trimiterea si receptionarea mesajelor in reteaua sistemului distribuit de trading 91
8.7 Componentele interne ale platformei de comunicatie XQuark 92
8.7.1 Firul de executie NetworkListener 93
8.7.2 Firul de executie LocalListener 94
8.7.3 Multiplele fire de executie folosite pentru gestiunea comunicarii 94
8.8 Utilizarea XQuark ca platforma unica de comunicatie in cadrul sistemului distribuit de trading _ 96
8.9 Asupra strategiei folosite la nivelul socketilor TCP 101
Capitolul V - Algoritmi pentru optimizarea prelucrarii tranzactiilor bursiere 105
9. Asupra algoritmului de imperechere a ordinelor (order matching engine) 105
9.1 Cerinte ce trebuie satisfacute de un automat bursier 106
9.2 Arhitectura interna a simulatorului de bursa 108
10. Alocarea rezultatelor tranzactiilor bursiere si generarea contractelor (allocation engine) 113
10.1 Optimizarea alocarii rezultatelor tranzactiilor bursiere 116
11. Concluzii finale 127
Anexa A 128
Anexa B 130
Anexa C 134
2
Anexa D 136
Anexa E 137
Anexa F 143
Bibliografie 164

Extras din teză de doctorat:

In conditiile unei nevoi continuu crescande de schimb de informatii intre diversi agenti economici, institutii guvernamentale, persoane individuale, oameni in general, tehnologia informatica joaca un rol crucial in acest proces de globalizare accelerata prin care trece omenirea de mai bine de o decada. Realizarea unei punti virtuale pentru schimbul de informatii si transferul datelor este datorata in proportie covarsitoare progreselor inregistrate in informatica in ultimele decenii. Faptul ca acum putem incheia tranzactii de vanzare/cumparare de bunuri, titluri de valoare (bond-uri de trezorerie, emise de municipalitati sau de companii), actiuni ale unor companii aflate pe diferite continente sunt manifestari intrinseci ale unei evolutii in cursul careia, tehnologia informatica a fost motorul unor transformari fundamentale in mecanismul traditional de functionare a economiilor nationale, si maniera in care acestea sunt integrate in sistemul economic mondial [SCH].

De la acest context generic, daca ne apropiem de domeniul tehnologiei informatice utilizate in lumea financiara si, mai ales, daca aceasta lume financiara este delimitata la sfera tranzactiilor realizate la marile burse de valori, atunci dimensiunea importantei transferului de date la distanta in conditii de maxima securitate ajunge la nivelurile cele mai inalte la care poate fi provocata tehnologia informatica. Este domeniul unde stiinta economica se impleteste in asemenea masura cu stiinta calculatoarelor incat intregul mecanism de functionare a economiei de piata - in care bursa de valori este un angrenaj esential in canalizarea capitalului in societate - este fundamentat pe o infrastructura informatica. Nu numai ca nu s-ar mai putea realiza altfel imensa nevoie actuala de a aduce laolalta cererea cu oferta, dar insasi notiunea generica de cerere-oferta capata noi dimensiuni, noi forme, manifestari ale unor noi relatii economice, intre noi agenti economici, care nu ar fi putut fi concepute altfel.

Nevoia tot mai mare de a realiza tranzactii bursiere si posibilitatile tehnologice de care dispun agentii economici in conditiile actuale au determinat revolutionarea intregului proces de plasare a unui ordin de vanzare/cumparare de actiuni, de primire a rezultatelor realizarii acestuia la bursa si de desfasurare a activitatii de decontare intre partile participante.

In aceasta teza de doctorat imi propun sa identific rolul unui sistem informatic pentru asistarea tranzactiilor bursiere, componentele si modalitatile de abordare a transmisiei de date in sfera activitatii bursiere, exigentele care stau la baza oricarei virtuale solutii informatice. De asemenea, voi analiza impactul manierei de transmitere a datelor asupra intregii arhitecturi a unui sistem de asistare a tranzactiilor bursiere; voi propune si detalia aspectele arhitecturale si de implementare a unei platforme de facilitare a transferului de date inter-aplicatii intr-un sistem informatic distribuit.

Accentul va cadea asupra aspectelor functionale ale unui astfel de sistem informatic, in cadrul unei institutii abilitate sa realizeze aceste tranzactii bursiere, si anume o casa de brokeraj, prin intermediul careia se mediaza transferul de date necesar, in mod ultimativ, facilitarii transferului efectiv de fonduri (capital) intre agentii economici participanti la activitarea bursiera.

Teza este structurata in cinci capitole: primele doua capitole contin informatii cu privire la cadrul economic, notiunile si conceptele informatice care vor servi ulterior la prezentarea

4

ideilor si rezultatelor originale ale cercetarii doctorale, ele constituind in mod esential o sinteza a stadiului cunoasterii in domeniul de cercetare care face obiectului tezei; capitolul al treilea este un capitol de legatura, care face tranzitia de la prezentarea cadrului general si a notiunilor utilizate, din primele doua capitole, catre prezentarea rezultatelor originale ale activitatii doctorale, prezentate in capitolele patru si cinci; in capitolele patru si cinci sunt expuse rezultatele originale ale activitatii de cercetare doctorale, prezentandu-se ideile care stau la baza proiectarii si implementarii unei platforme de comunicatie pentru sisteme distribuite, precum si algoritmi originali pentru realizarea imperecherii ordinelor de vanzare/cumparare la bursa si alocarea echitabila a rezultatelor activitatii bursiere in conturile agentilor participanti.

In primul capitol - Concepte, premise, cadru economic - voi introduce conceptele si notiunile fundamentale cu privire la sistemele informatice distribuite, cu privire la bursa de valori si rolul acesteia in procesul de fluidizare a capitalului social. Capitolul al doilea il dedic analizei in detaliu a activitatii de trading, asa cum este aceasta perceputa si realizata de sistemul informatic al unei firme de brokeraj. Aprofundez in acest capitol maniera de plasare a ordinelor investitorilor la bursa, functionalitatea componentelor unui sistem informatic destinat facilitarii tranzactiilor bursiere si exigentele pe care aceste componente trebuie sa le satisfaca pentru a-si indeplini rolul pe care in joaca in cadrul sistemului distribuit de asistare a trading-ului.

In Capitolul III prezint cateva din abordarile arhitecturale utilizate in acest domeniu, analizandu-le avantajele si dezavantajele functionale si propun o arhitectura de sistem bazata pe o platforma de comunicatie care sa sustina principiile unui sistem informatic distribuit. Conturez, de asemenea, in acest capitol, cerintele care vor sta la baza unui Order Request Broker (ORB), care va fi propus in aceasta teza si prezentat in Capitolul IV. Capitolul IV este in intregime consacrat platformei de comunicatie pentru un sistem distribuit pe care o propun in aceasta teza, si anume platforma XQuark. In Capitolul V, pe baza notiunilor introduse in Capitolul II, voi propune si prezenta doi algoritmi originali, si anume: un algoritm de imperechere a ordinelor de vanzare/cumparare la bursa, algoritm care sta la baza unui simulator bursier (order matching engine) si un algoritm pentru optimizarea alocarii rezultatelor activitatii bursiere in conturile investitorilor, algoritm ce este incapsulat in motorul de alocare HEAL.

5

Bibliografie:

BAK] [BEN]

[BLO] [BUR]

[BUT] [CAR] [CEN]

[CHV] [COO]

[COP] [ELL] [FLYN] [FOT]

[FOW] [GAM]

[GEI]

[GHI] [GLO]

[GOS]

Baker P. George, Smith George David

Bensignor Rick (editor)

Bloch Joshua

Burrough Bryan, Heryar

John

Butenhof David

Carroll Martin D., Ellis Margaret A.

Cenusa Gheorghe, Raischi Constantin, Toma Marin, Sacui Ion

Chvatal Vasek

Cook J. William, Cunningham H. William, Pulleyblank R. William, Schrijver Alexander Coplien James O.

Ellis Margaret A., Stroustrup Bjarne

Flynn M.J.

Fota Constantin, Rosu-Hamzescu Ion, Ilinca George, Marginean Marilena Fowler Martin

Gamma Erich, Helm Richard, Johnson Ralph, Vlissides John Geisst R. Charles

Ghilic-Micu Bogdan

Glover Fred, Laguna Manuel

Gosling James, Arnold Ken

The New Financial Capitalists - Cambridge University Press, New York, 1998

New Thinking in Technical Analysis (Trading Models from the Masters) - Bloomberg Press, Princeton, 2000

Effective Java - Addison-Wesley, Boston, 2001 Barbarians at the Gate - Harper Collins Publishers, 1995

Programming with POSIX Threads - Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1997

Designing and Coding Reusable C++ - Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1995

Matematici pentru Economisti - Editura CISON, Bucuresti, 2000

Linear Programming - W.H. Freeman and Company, New York,

1983

Combinatorial Optimization - John Wiley & Sons, Inc., New

York, 1998

Advanced C++ Programming - Styles and Idioms - Addison-Wesley Publishing Company, 1992

The annotated C++ Reference Manual - AT&T Labs., Addison-Wesley Publishing Company, 1990

Very High-Speed Computing Systems - Proceedings of the IEEE, 54 (12), December 1966, p1901-1909

Bursa la Dispozitia Intreprinzatorului - Editura MONDO-EC, Craiova, 1992

Refactoting (Improving the Design of Existing Code) - Addison-Wesley, Boston, 1999

Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software - Addison-Wesley Longman, Inc., 1995

Deals of the Century (Wall Street, Mergers, and the Making of Modern America) - John Wiley & Sons, Inc., Honokem New Jersey, 2004

Bursa de Valori - Editura Economica, Bucuresti, 1997 Tabu Search - Kluwer Academic Publishers, Boston, 1997

The Java Programing Language - Second Edition, SUN Microsystems, Inc., California, 1998

164

[GOS] Gosling James, Joy Bill, Steele Guy, Bracha Gilad

[GRA] Graff G. Mark, van Wyk R. Kenneth

[HAN] Handler W.

[HAR] Harris Larry

[HEN] Henning Michi, Vinoski Steve

[HEN-PAT] Hennessy I. & Patterson D.

[HIL] Hill R. John, Pruitt George, Hill Lundy

[HOCK-JESS] Hockney R.W. & Jesshope C.R.

[HOL] Holub Allen

[HUL] Hull Jhon C.

[JOS] Josuttis M. Nicolai

[KAT] Katz Jeffrey Owen, McCormick L. Donna

[KERI] Kerievsky Joshua

[KERN] Kernighan Brian W., Ritchie Dennis M.

[KLE] Kleiman Steve, Shah Devang, Smaalders Bart

[KNUART3] Knuth E. Donald

[KNUART4.2] Knuth E. Donald

[KNUART4.3] Knuth E. Donald

[KNUART4.4] Knuth E. Donald

[KRE] Kreher L. Donald, Stinson R. Douglas

The Java Language Specification, Third Edition - Addison-Wesley, Boston, 2005

Secure Coding (Principles and Practices) - O'Reilly, Cambridge, 2003

Innovative Computer Architecture - how to increase parallelism but not complexity, p1-41 in Parallel Processing Systems, An Advance Course - Evans D.J. ed, Cambridge University Press, Cambridge, 1982

Trading and Exchanges - Oxford University Press, New York,

2003

Advanced CORBA Programming with C++ - Addison Wesley

Longman, Inc., 1999

Computer Architecture a Quantitative Approach - Morgan Kaufmann, Palo Alto, 1990

The Ultimate Trading Guide - John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000

Parallel Computers 2 - Adam Hilger/IOP Publishing, Bristol,

1988

Taming Java Threads - Apress, Berkeley, 2000

Options, Futures and Other Derivatives - Third Edition, Prentice Hall International, Inc., 1997

The C++ Standard Library - Addison Wesley Longman, Inc., Reading, Massachusetts, 1999

The Encyclopedia of Trading Strategies - McGraw-Hill, NewYork, 2000

Refactoring to Patterns - Addison-Wesley, Boston, 2005 The C Programming Language - Prentice Hall, 1978

Programming with Threads - Prentice Hall, 1996

The Art of Computer Programming - volume 3, Sorting and Searching - Addison-Wesley Publishing Company, 1973

The Art of Computer Programming - volume 4, fascicle 2, Generating All Tuples and Permutation - Addison-Wesley Publishing Company, Pearson Education, Inc., Upper Saddle Rever, NJ, 2005

The Art of Computer Programming - volume 4, fascicle 3, Generating All Combinations and Partitions - Addison-Wesley Publishing Company, Pearson Education, Inc., Upper Saddle Rever, NJ, 2005

The Art of Computer Programming - volume 4, fascicle 4, Generating All Trees, History of Combinatorial Generation -Addison-Wesley Publishing Company, Pearson Education, Inc., Upper Saddle Rever, NJ, 2006

Combinatorial Algorithms (Generation, Enumeration, ans Search) - CRC Press LLC, New York, 1999

Descarcă teză de doctorat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Sisteme Distribuite de Asistare a Tranzactiilor Bursiere.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
10/10 (6 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
164 pagini
Imagini extrase:
175 imagini
Nr cuvinte:
58 502 cuvinte
Nr caractere:
313 714 caractere
Marime:
1.50MB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Doctorat
Tip document:
Teză de doctorat
Domeniu:
Economie
Tag-uri:
simulator bursier, cont, investitor
Predat:
la doctorat
Materie:
Economie
Profesorului:
Tutuianu Ion
Sus!