International Standard Book Description ISBD

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Catalogarea publicațiilor este o tehnică standard care urmărește realizarea descrierii documentelor ce aparțin unei colecții și care presupune analiza formală și de conținut a acestora. În dicționarele de specialitate este definită ca „proces de elaborare a descrierilor catalografice ale documentelor și orânduirea lor conform unor principii standardizate, la care se adaugă administrarea catalogului“ .

Conform afirmațiilor Constanței Dumitrășconiu, ne putem referi la cinci tipuri de catalogare: catalogare originală, catalogare partajată, catalogare prin copiere, catalogare în publicare sau la sursă și catalogare centralizată. Catalogarea trebuie să se facă respectându-se unele reguli/standarde international valabile (ISBD, FRBR, MARC) și naționale sub formă de coduri și reguli orientate către utilizatori.

Când ne referim la descrierea bibliografică internațională standard (ISBD), ne referim la „totalitatea regulilor standardizate care prezintă elementele și succesi unea elementelor descrierii bibliografice a oricărui document precum și simbolurile grafice care separă aceste elemente” .

Structura înregistrării, după standardele ISBD, cuprinde 9 zone de informații:

ZONA CONȚINUT

0 - Forma conținutului și tipul de suport

1 - Titlu și mențiuni de responsabilitate

2 - Ediție

3 - Materialul sau tipul specific de resursă.

4 - Date de publicare

5 - Descriere material

6 - Colecție, serie și resursă

7 - Note

8 - Identificatorul resursei/numărului standard și a posibilităților de procurare

Catalogarea publicațiilor monografice:

Un astfel de standard internațional este ISBD(M). INTERNATIONAL STANDARD BOOK DESCRIPTION. „Este un complex de norme și reguli destinate redactării notiței bibliografice complete a unei monografii, în scopul înregistrării și regăsirii informațiilor privitoare la carte și la conținutul acesteia“.

Orice zonă are subzone, un sistem de punctuatie și un simbol de intrare (. - ). Ordinea elementelor bibliografice a fost stabilită conform stas-ului 12629/2-8

Sursele de informare principale ISBD se stabilesc pentru fiecare zonă în parte: pentru zona 1- pagina de titlu sau substituientul acestuia; pentru zona 2- pagina de titlu sau verso și căsuța tipografică (colofon); pentru zona 4- pagina de titlu și substituentul acesteia; pentru zonele 5 și 6- documentul însuși (paginația și colecția se iau de pe document);

Scurtă descriere a zonelor de informații cu exemplificări:

Zona 0, a formei conținutului și a tipului de support. „Scopul zonei formei conținutului și a tipului de suport este de a indica, chiar de la începutul înregistrării bibliografice, atât forma (formele) în care este exprimat conținutul unei resurse, cât și tipul (tipurile) purtătorului folosit(e) la comunicarea acelui conținut, astfel încât să faciliteze utilizatorilor catalogului identificarea și selectarea resurselor adecvate cerințelor acestora. Termenul care descrie tipul de suport este precedat de spațiu, două puncte, spațiu ( : ). În cazul în care un tip de suport conține mai multe forme de conținut, după primul termen care descrie forma de conținut, următorii sunt precedați de punct urmat de spațiu (. ). În cazul în care o resursă conține tipuri de suporturi diferite și forme ale conținutului diferite, fiecare termen care descrie tipul de suport sau forma conținutului este precedat de spațiu, semnul plus, spațiu ( + ).” .

Zona 1 este zona titlului și a mențiunilor de responsabilitate care cuprinde:

- Titlul propriu-zis evidențiat pe publicație prin fonturi speciale, face de regulă referire la conținutul lucrării, și trebuie transcris așa cum apare pe pagina de titlu.

-Titlul paralel este varianta într-o limbă străină a titlului propriu-zis, de care se va lega cu spațiu egal spațiu.

-Informațiile la titlu cunoscute sub numele de subtitluri și se introduc prin spațiu două puncte spațiu _:_

- Mențiunea de responsabilitate, persoanele sau colectivitățile care au contribuit la apariția lu-crării; ne referim la traducători, editori, prefațatori sau ilustratori. Mențiunile de respon-sabilitate principale se introduc prin spațiu bară oblică spațiu _ / _ iar mențiunile de respon-sabilitate secundare care sunt introduse prin spațiu punct și virgulă spațiu _ ;_.

Bibliografie:

1. REGNEALĂ, Mircea. Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării. Constanța: Ex Ponto, 2001, Vol 1 : A-L. p. 107.

2. BORCAN, Ioana; DUMITRĂȘCONIU, Constața. Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M). Ediția a II-a, Bucuresti : Editura Imprimex, 1994, p. 1.

3. Catalogarea Publicațiilor Monografice (rclis.org). accesat la 30.05.22, ora 23:30.

4. Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci, Linii directoare pentru aplicarea descrierlor bibliografice internaționale standardizate la descrierea părților componente, Republicare revizuită a ediției din 1988 publicată de Autoritatea Bibliografică Universală IFLA și Programul Internațional MARC, p.35 și 843. (ifla.org), accesat la 01.06.2022

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • International Standard Book Description ISBD.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
5 pagini
Imagini extrase:
5 imagini
Nr cuvinte:
1 593 cuvinte
Nr caractere:
9 263 caractere
Marime:
35.42KB (arhivat)
Publicat de:
Carmen A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Științele Comunicării
Predat:
la facultate
Materie:
Științele Comunicării
Sus!