Studiile analitice - caracteristicile generale ale ipotezei

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Prin cele două ramuri ale sale, epidemiologia studiază distribuția frecvenței bolii (prin epidemiologia descriptivă) și determinanții frecvenței bolii (prin epidemiologia analitică).

Studiile analitice reprezintă metodă de cercetare utilizată pentru pentru a testa ipoteze, pentru a măsura eficacitatea unui tratament sau a unei intervenții sau pentru a descrie tiparele unei populații. Acestea pot fi clasificate ca fiind observaționale sau experimentale [1].

Studii observaționale:

Acestea sunt studii în care cercetătorul pur și simplu observă și măsoară variabilele de interes, dar nu manipulează niciuna dintre ele. Acestea sunt reprezentate de studiile caz-maror și studiile de cohortă.

Studii experimentale:

În această situație cercetătorul manipulează una sau mai multe variabile și măsoară efectul asupra unei alte variabile. Cel mai riguros tip de studiu experimental este studiul randomizat controlat (RCT).

Este demn de remarcat faptul că ambele tipuri de studii au propriile puncte forte și limitări și ambele sunt importante pentru avansarea cunoștințelor științifice. În timp ce studiile experimentale oferă un nivel mai ridicat de dovezi privind relațiile cauză-efect, studiile observaționale pot furniza informații valoroase despre factorii asociați cu un anumit rezultat și pot fi, de asemenea, mai puțin costisitoare și mai puțin consumatoare de timp.

1. Cohortă

În studiile de tip cohortă indivizii sunt grupați după expunerea la factorul de risc: un grup de indivizi expuși și un grup de indivizi neexpuși. Aceste grupuri sunt apoi urmărite în timp și evaluate pentru a vedea cine dezvoltă boala. Rata de incidență a bolii în grupul expus este apoi comparată cu cea din grupul neexpus, măsurând astfel riscul relativ (RR). Deoarece selectăm subiecții doar în funcție de expunere, putem studia mai multe rezultate de sănătate în același timp. Prin selectarea adecvată a grupurilor de persoane expuse, putem studia expuneri relativ rare. Se pot colecta informații detaliate despre factorii de confuzie, permițând controlul acestora fie în analiză, fie în proiectare. [2] Dezavantajul studiilor de cohortă este că acestea pot dura mult timp și, în general, sunt costisitoare. Pentru bolile rare, numărul de subiecți care trebuie studiați este adesea atât de mare (deoarece există o majoritate uriașă care probabil nu prezintă boala), încât face ca studiul de cohortă să fie nepractic sau nefezabil. [3]

2. Caz-control

Studiile de tip caz-control sunt foarte utile pentru bolile rare (sau alte evenimente rare de sănătate) în cazul în care studiile de cohortă ar fi fie dificile, fie imposibile (prea mari) pentru a colecta suficiente evenimente. În studiile de tip caz-control subiecții sunt grupați după prezența bolii: comparând cazurile de boală cu controalele sănătoase din aceeași populație. Cercetătorii pornesc de la un rezultat (eveniment/boală) și abordează fie o manieră retrospectivă (măsurând expunerea anterioară), fie una prospectivă (ce necesită supravegherea expunerii). Aceste studii pot fi utilizate pentru a evalua multe expuneri diferite și sunt relativ rapid de realizat. Slăbiciunile lor ar fi că pot examina doar un singur rezultat, iar dacă datele sunt colectate retrospectiv, prin urmare sunt relativ nesigure. Fiabilitatea studiului depinde de alegerea controalelor. Rezultatele sunt raportul de cote.

Bibliografie:

[1] Băicuș C. Tipuri de studii în cercetarea epidimiologică. Metodologia cercetării, 2012

[2] Spinei Laura. Sudiile de cohortă. Metode de cercetare și analiză astării de sănătate, 2012. Tipografia Centrală

[3] Breslow NE. Case-control studies Handbook of Epidemiology. Springer, 2005 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-26577-1_7

[4] Omair, A. Selecting the appropriate study design for your research: Descriptive study designs. Journal of Health Specialties. 2015 https://www.cogentica.com/descriptive-analytical-research/

[5] Azoicăi Doina. Epidemiologia. Suport de Curs Asistența Primară a Stării de sănătate, 2021-2022

[6] Prisăcaru V, Paraschiv Angela, Cotelea A et al. Epidimiologie: Manual de lucrări practice. Univ de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Chișinău. 2017

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Studiile analitice - caracteristicile generale ale ipotezei.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
7 pagini
Imagini extrase:
7 imagini
Nr cuvinte:
1 833 cuvinte
Nr caractere:
9 730 caractere
Marime:
27.64KB (arhivat)
Publicat de:
Alexandra M.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Statistică
Predat:
Facultatea de Medicina , Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi
Specializare:
Medicina Generala
Materie:
Statistică
An de studiu:
III
Nota primită:
Nota 10
Sus!