Intocmirea, conținutul informațional și circuitul documentelor în cadrul organizației publice

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

I. Organizarea si functionarea Consiliului Judetean Vrancea 3
1.1. Acte normative care reglementeaza activitatea consiliilor judetene 3
1.2. Obiectivul de activitate 4
1.3. Organigrama 6
1.4. Relatiile functionale externe 6
II. Intocmirea,continutul informational si circuitul documentelor in cadrul organizatiei
publice 7
III. Concluzii si propuneri 16
BIBLIOGRAFIE 17

Extras din referat:

Capitolul I

Organizarea si functionarea Consiliului Judetean Vrancea

1.1 ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA

CONSILIILOR JUDETENE sunt:

o LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administratia publica locala.

o LEGEA nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

o LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

o LEGEA nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

o LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila.

o LEGEA nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala.

o HOTARAREA nr. 36 din 29 ianuarie 1996 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a drumurilor publice.

o HOTARAREA nr. 521 din 12 septembrie 1997 pentru aprobarea normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane.

o HOTARAREA nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

o HOTARAREA nr. 457 din 2 iunie 2000 pentru aprobarea normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata.

o HOTARAREA nr. 753 din 18 iulie 2002 privind unele masuri in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala.

o HOTARAREA nr. 1018 din 10 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului in vederea garantarii respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat in plasament sau incredintare.

o ORDONANTA nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.

o ORDINUL nr. 18/3989/416/142 din 26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap.

o ORDINUL nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi.

o ORDINUL nr. 304/385/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.

o ORDINUL nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in situaii de conflict armat.

o ORDINUL nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.

o ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

1.2.Obiectul de activitate

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Vrancea

1.Constituirea si componenta Consiliului Judetean Vrancea

Art.1 (1) Consiliul Judetean Vrancea, este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

(2) Consiliul Judetean Vrancea se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in consultarea problemelor locale de interes deosebit.

(3) Consiliul Judetean Vrancea este ales si functioneaza in conditiile legilor in vigoare.

(4) Consiliul Judetean Vrancea este compus din 32 de consilieri judeteni alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

(5) Consiliul judetean se completeaza cu presedintele consiliului judetean care are drept de vot si conduce sedintele consiliului judetean Vrancea.

Atributiile consiliului judetean

Art.24 (1) Consiliul judetean Vrancea, in calitate de autoritate a administratiei publice locale, constituita la nivelul judetului Vrancea, indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului;

c) atributii privind gestionarea patrimoniului judetului;

(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a), consiliul judetean:

a) alege, din randul consilierilor judeteni, 2 vicepresedinti;

b) hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, in conditiile legii;

c) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), consiliul judetean:

a) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, bugetul propriu al judetului, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

b) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele judetului, in conditiile legii;

c) stabileste impozite si taxe judetene, in conditiile legii;

1.3.Organigrama

1.4.Relatiile functionale externe

Relatiile externe sunt:

1. relatiile functionale cu compartimentele aparatului propriu, cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane fizice si juridice, legate de domeniul cooperarii internationale si integrarii europene.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Intocmirea, Continutul Informational si Circuitul Documentelor in Cadrul Organizatiei Publice.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (4 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
17 pagini
Imagini extrase:
17 imagini
Nr cuvinte:
2 228 cuvinte
Nr caractere:
15 616 caractere
Marime:
352.05KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Management
Tag-uri:
informatie, document, organizatie
Predat:
la facultate
Materie:
Management
Sus!