Folclor literar românesc

Previzualizare referat:

Extras din referat:

În studierea folclorului trebuie avute în vedere mai ales începuturile culturii, deoarece, înainte de textele scrise a existat creația orală care s-a transmis din generație în generație prin viu grai, indiferent de împrejurările existente. În aceste condiții, folclorul se referă în primul rând la preistoria culturală a unui popor.

Din punct de vedere etimologic, cuvântul folclor provine din limba engleză: folk (popor) și lore (înțelepciune, știință). Astfel, prin folclor se înțelege știința despre creația sau înțelepciunea poporului. De la termenul folclor au derivat alte cuvinte: folcloric (ceva care aparține folclorului), folclorist (persoana care studiază folclorul) și folcloristică (știința care se ocupă cu studiul folclorului). Pornind de la aceste noțiuni, se poate afirma că folclorul se referă la totalitatea producțiilor artistice, literare, muzicale, plastice create de popor, care au fost transmise la început pe cale orală, având trăsături specifice. Folclorul are un pronunțat caracter național, reflectând ideile, sentimentele și concepțiile unui popor, reprezentând atât principala modalitate de manifestare artistică din trecut, cât și un izvor de inspirație pentru creatorii din prezent.

Cartea scrisă de către Pop și Ruxăndoiu are douăsprezece capitole care tratează diferite teme. În Introducere, cei doi cercetători lingviști subliniază importanța cercetării folclorului literar în primul rând ca bază de pornire a limbii literare ce se folosește în zilele noastre. Se subliniază importanța folclorului literar prin faptul că “Înainte de a exista o literatură românească scrisă a existat o literatură orală, conservată de masele largi populare, o literatură care încifra, într-un limbaj artistic propriu, idealurile și aspirațiile neamului românesc.” De altfel ei consideră că literatura populară stă la baza creației literaturii culte moderne.

În primul capitol, Perspective în exegeza folclorului, evoluția orientării teoretice și metodologice, ne este prezentat raționamentul fundamental pentru care definirea folclorului poate să fie destul de dificilă, în principal datorită diverselor curente care au circulat de-a lungul timpului printre cercetători. Ce trebuie totuși reținut este că folclor nu înseamnă exclusiv literatură populară ci și muzică, dans, forme ale teatrului popular. Tot în acest capitol ne este prezentat atât un istoric al folclorului, atât la nivel european cât și la nivel local cât și direcțiile de cercetare de-a lungul timpului. Subiectele basmelor și ale legendelor sunt considerate a fi similare la toate civilizațiile ca urmare a parcurgerii acelorași pași in dezvoltarea lor.

Capitol doi tratează delimitări între termenii de cultură populară și folclor. Terminologia diferita în funcție de perioade sau de școala care o propune, fiind diferită în concepția școlii de proveniență germană, engleză, franceză sau italiană. În cursul timpului s-a încetățenit un cuvânt luat din engleză și anume termenul de folclor. Astfel direcțiile de cercetare pot fi definite în funcție de încercările de definire ale folclorului: folclorul ca știință a tradiției conservate oral , folclorul ca totalitate a faptelor care țin de particularitățile unui grup etnic , folclorul ca etnopsihologie . În acest capitol se discută și diferențele între cultura populară și cultura aristocrată, ambele fiind definite de absolut tot ce se datorează omului în mediul ambiant, și anume totalitatea valorilor conștiente ce ne înconjoară, ca achiziție umană labilă și dinamică, fiind astfel un fenomen social definitoriu omului. Cultura populară poate fi astfel împărțită în cultură materială și cultură spirituală, folclorul făcând parte din cultura spirituală.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Folclor literar romanesc.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2023
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
7 pagini
Imagini extrase:
7 imagini
Nr cuvinte:
2 783 cuvinte
Nr caractere:
15 320 caractere
Marime:
29.61KB (arhivat)
Publicat de:
Simona Lazar
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Istoria Românilor
Predat:
la facultate
Materie:
Istoria Românilor
Nota primită:
Nota 10
Sus!