Tipuri de supraveghere

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

INTRODUCERE 3
Capitolul 1. Supravegherea bancară 5
Capitolul 2. Supravegherea piețelor de capital 7
2.1 Supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare 8
2.2 Supravegherea prudențială a instituțiilor de piață 8
Capitolul 3. Supravegherea pieței de asigurări 10
Capitolul. 4 Supravegherea pieței pensiilor private 13
Capitolul 5. Concluzii 15
Bibliografie 17

Extras din referat:

INTRODUCERE

Ultimele decenii au fost caracterizate de un proces amplu de dezvoltare a inovației financiare și a sistemului financiar, care a determinat apariția unor piețe noi, crearea de noi produse financiare sau transformări în domeniul reglementării și supravegherii. Datorită acestor transformări, domeniul financiar a fost caracterizat de un proces de reglementare, apoi dereglementare, re-reglementare și autoreglementare. Diversitatea și complexitatea instrumentelor financiare existente pe piața financiară, au condus la apariția preocupărilor autorităților de supraveghere.

Totodată, criza financiară declanșată în anul 2007 a conturat aspectele problematice specifice supravegherii din sectorul financiar, atât la nivel național, cât și global. Se observă faptul că la nivel național, cadrul de supraveghere nu a fost corelat cu procesul de globalizare și tendințele actuale de pe piețele financiare internaționale.

Conceptul de supraveghere înseamnă existența unei autorități specializate care are ca atribuții monitorizarea și controlul domeniului financiar din sfera sa de jurisdicție, dar si analiza modului de respectare și îndeplinire a normelor.

Existența unui cadru de supraveghere adecvat pentru piețele financiare contribuie la sustenabilitatea stabilității financiare, la limitarea dispersiei riscurilor, prevenirea potențialelor crize financiare și a ,,bulelor speculative". Autoritățile specializate în activitatea de supraveghere a sectorului financiar urmăresc protejarea actorilor pieței și a investițiilor efectuate, informarea acestora, buna derulare a activităților etc.

Datorita actualelor tendințe de globalizare și internaționalizare a piețelor financiare, dar si a crizelor financiare, autoritățile sunt preocupate de conturarea unui model de supraveghere adecvat, care să rezolve problemele existente și să impulsioneze dezvoltarea economică.

Modul de organizare a activității de supraveghere este diferit de la o țară la alta și depinde de nivelul de dezvoltare economică, de concepții, de competitivitatea sectoarelor de piață, de gradul de internaționalizare.

Astfel, în unele țări cadrul de supraveghere poate fi caracterizat de o organizare foarte dispersată sau concentrată. La nivel global se observă orientarea către un model de supraveghere ce implică existența unei singure entități responsabile.

Capitolul 1. Supravegherea bancară

„Sectorul bancar este unul din pilonii de bază ai economiei. Prin urmare, fortificarea acestuia reprezintă o premisă valoroasă pentru prosperitatea și stabilitatea economiei naționale. În același timp, sectorul bancar poate deveni puternic și competitiv doar cu condiția asigurării supravegherii bancare prudențiale eficiente„

„Supravegherea bancară prudențială, dar și supravegherea sectorului financiar în general, necesită a fi perfecționate prin reconsiderarea și eficientizarea cadrului instituțional, a instrumentelor și tehnicilor de supraveghere. „

La fel de important este elaborarea și aplicarea metodelor de evaluare a performanței din sectorul bancar, în scopul identificării eventualelor lacune și, respectiv, adaptării reușite a supravegherii bancare la noile provocări.

„Totodată, practicile utilizate de către supraveghetorii bancari la nivel internațional necesită a fi perfecționate permanent, pentru a corespunde noilor condiții economice și a facilita evitarea potențialelor crize, garantând stabilitatea și viabilitatea sistemului bancar. Astfel, supravegherea bancară prudențială eficientă va fi perpetuu un subiect de o importanță majoră, fiind mereu în centrul atenției specialiștilor, experților și cercetătorilor din domeniu.„

„De-a lungul timpului, agitațiile deponenților, falimentele bancare masive și pierderile uriașe din economia mondială au convins politicienii și bancherii că „supravegherea bancară prudențială eficientă” este o necesitate imperioasă, fiind o condiție indispensabilă pentru a stabiliza și a spori securitatea sistemului bancar, ceea ce poate, ulterior, contribui la dezvoltarea economică a întregii țări.„

„Supravegherea bancară prudențială este o acțiune întreprinsă de o autoritate desemnată în acest scop, pentru a monitoriza performanța financiară a băncilor, inclusiv a tranzacțiilor acestora și conformitatea băncilor cu normele și reglementările existente în domeniu cu scopul evitării falimentelor bancare. „

Bibliografie:

1. Autoritatea de Supraveghere Financiară (asfromania.ro);

2. ”Implicațiile mecanismului unic de supraveghere asupra funcțiilor BCE și activității instituțiilor de credit„ Teodora Cristina BARBU;

3. ”Reglementarea și supravegherea pieței financiare nebancare”, GeORGHESCU Florin (2005);

4. ”SUPRAVEGHEREA FINANCIARĂ UNITARĂ ÎN PAS CU GLOBALIZAREA”, Ioana Pop-Radu;

5. ”SUPRAVEGHEREA BANCARĂ PRUDENȚIALĂ EFICIENTĂ ÎN CONTEXTUL SISTEMELOR FINANCIARE PROCICLICE”, MĂRGĂRINT ELENA;

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Tipuri de supraveghere.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
16 pagini
Imagini extrase:
16 imagini
Nr cuvinte:
3 629 cuvinte
Nr caractere:
22 038 caractere
Marime:
54.81KB (arhivat)
Publicat de:
Kovacs A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Finanțe
Predat:
la facultate
Materie:
Finanțe
Profesorului:
Mociar Coroiu Sorina
Sus!