Curtea de Conturi

Previzualizare referat:

Extras din referat:

In cazul verificarii conturilor anuale de executie in vederea descarcarii de

gestiune, controlorii financiari vor parcurge in mod obligatoriu etapele prevazute

si obiectivele stabilite prin Legea 94 / 1992 republicata, Normele de Control

Ulterior precum si tematicele transmise. Se va incheia un raport de control in

care vor fi consemnate constatarile parcurgerii etapelor prevazute si realizate in

controlul efectuat. In cazul in care se constata abateri de la prevederile legale

care au general producerea de prejudicii se intocmeste proces verbal de

constatare, care este anexat raportului de control.

La intocmirea actelor de control se vor avea in vedere reguli generale si

specifice dupa cum urmeaza:

a) Reguli generale de intocmire a actelor de control

In preambulul actelor de control se vor inscrie in mod obligatoriu

urmatoarele date cu caracter general:

- numele si prenumele controlorilor financiari care au efectuat controlul;

- structura organizatorica a Curtii de Conturi din care fac parte;

- numarul si data delegatiei de control;

- denumirea persoanei juridice controlate, adresa acesteia si principalele

elemente de ordin cantitativ si calitativ ce o caracterizeaza;

- perioada supusa controlului si ultima data cand aceasta a fost controlata;

- obiectivele de baza ale controlului;

- ordonatorii de credite si conducatorii compartimentului financiar contabil

a persoanei juridice controlate in perioada supusa controlului si in perioada efectuarii controlului, cu precizarea intervalelor de timp in care au asigurat conducerea;

- perioada in care s-a efectuat controlul.

In cuprinsul actelor de control intocmite se vor inscrie toate obiectivele,

documentele si intervalele de timp care au fost verificate.

b) Reguli specifice de intocmire a raportului de control

Raportui de control este documentul in care controlorii financiari desemnati sa verifice conturile prezinta constatarile si concluziile lor si formuleaza propuneri cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate in legatura cu situatia conturilor respective.

Constatarile si concluziile vor fi prezentate in ordine cronologica dupa

verificarea tuturor obiectivelor prevazute la art. 25 din Legea nr. 94 / 1992,

republicata in anul 2000. Propunerile vor fi formulate in functie de natura constatarilor si in concordanta cu competentele Curtii de Conturi. Masurile ce pot fi propuse de controlorii financiari potrivit Legii 94/1992 republicata, sunt fie descarcarea de gestiune fie nedescarcarea de gestiune insotita de propuneri de masuri.

Se propune descarcarea de gestiune in cazul in care ordonatorul de credite verificat a respectat prevederile legale si elementele constitutive se refera la:

- bilantul contabil si contul de executie supuse controlului sunt exacte si

conforme cu realitatea exprimata prin rezultatele inventarierii generale a

patrimoniului efectuata la termenele si in conditiile prevazute de lege;

- nu au fost constatate prejudicii sau abateri cu caracter financiar contabil

neeliminate;

- nu au fost savarsite fapte care, potrivit legii penale, constitute

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Curtea de Conturi.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Nu
Nota:
8/10 (6 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
31 pagini
Imagini extrase:
31 imagini
Nr cuvinte:
7 991 cuvinte
Nr caractere:
48 109 caractere
Marime:
26.36KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Finanțe
Tag-uri:
rezultate, patrimoniu, bilant contabil
Predat:
la facultate
Materie:
Finanțe
Sus!