Sistemul de negociere al pieței extrabursiere

Previzualizare referat:

Extras din referat:

La Bursa Electronica RASDAQ se tranzactioneaza actiuni sub forma dematerializata, emise de societati comerciale necotate la Bursa de Valori Bucuresti, inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare si al caror emitent are contract de furnizare de servicii cu o societate de registru independent.

Pentru asigurarea protectiei investitorilor si mentinerea unei piete ordonate,

tranzactionarea actiunilor are loc pe categorii de listare, iar modul de formare a pretului

este supus unor reguli precise.

Actiunile unui emitent sunt tranzactionate la una dintre cele trei categorii de listare, in functie de cerintele indeplinite de societatea comerciala emitenta. Pentru listarea actiunilor la categoria I, trebuie sa fie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele cerinte:

- emitentul sa inregistreze profit pentru cel putin un exercitiu financiar din ultimele doua;

- emitentul sa inregistreze o cifra de afaceri de cel putin 9 milioane de euro;

- emitentul sa detina o valoare totala a activelor de cel putin 4,5 milioane de euro;

- suma actiunilor detinatorilor a mai putin de 5% din numarul total de actiuni ale emitentului depaseste 15% din numarul total de actiuni sau valoarea medie de piata a acestor actiuni este de cel putin 150.000 de euro;

- capitalul social sau capitalizarea medie a pietei in ultimele doua

trimestre calendaristice este de cel putin un milion de euro;

- pentru societatile deja listate, numarul de zile din cadrul ultimelor patru trimestre calendaristice in care s-au inregistrat tranzactii este cel putin jumatate din numarul total de zile de tranzactionare din perioada respectiva. Pentru ca actiunile unui emitent sa fie listate la categoria a Il-a, este necesar sa se indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- emitentul sa inregistreze o cifra de afaceri de cel putin 2,5 milioane de euro;

- suma actiunilor celor care detin un procent mai mic de 5% din numarul total de actiuni ale emitentului sa depaseasca 10% din numarul total de actiuni sau valoarea medie de piata a acestor actiuni sa fie de cel putin 50.000 de euro;

- capitalul social sau capitalizarea medie a pietei in ultimele doua trimestre calendaristice sa fie de cel putin 0,5 milioane de euro;

- pentru societatile deja listate, numarul de zile din cadrul ultimelor patru trimestre calendaristice in care s-au inregistrat tranzactii sa fie cel putin o patrime din numarul total de zile de tranzactionare din perioada respectiva.

Emitentii care intentioneaza sa-si listeze actiunile la categoria I sau a Il-a trebuie sa-si exprime in scris acordul cu privire la aceasta.

La categoria de baza sunt listate actiunile tuturor emitentilor inscrisi pe piata

RASDAQ care nu indeplinesc condtNiile sau nu accepta tranzactionarea la primele doua

categorii.

Mentinerea actiunilor la categoria I si a Il-a presupune in primul rand respectarea in

mod continuu a conditiilor pentru admiterea la categoria respectiva. Totodata, emitentul

trebuie sa respecte obligatiile de raportare, astfel incat cerintele de transparenta sa fie

indeplinite. Mentinerea la una dintre primele doua categorii de listare este posibila atat timp cat nu se initiaza o procedura de lichidare sau reorganizare judiciara, ori care va

determina incetarea existentei respectivului emitent sau schimbarea statutului in societate de tip inchis.

Gradul de indeplinire a conditiilor pentru listarea sau mentinerea actiunilor la

categoria I si a Il-a se evalueaza periodic de catre BER. in vederea mentinerii unei piete ordonate, transparente si echitabile, BER, cu avizul inspectorului general al pietei RASDAQ, poate decide suspendarea listarii actiunilor pentru unul sau mai multi emitenti in urmatoarele situatii, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

- societatea emitenta listata in categoria I sau a Il-a nu-si indeplineste obligatiile de informare; in cazul in care piata este informata in legatura cu convocarea AGA

care are inscrisa pe ordinea de zi modificarea capitalului social, modificarea numarului de actiuni emise, repartizarea profitului, divizarea, fuziunea sau alte puncte care pot influenta pretul acttunilor si interesul investitorilor - in scopul transmiterii acestei informatii catre participantii la piata;

- in cazul convocari AGA a unei societati listate in categoria I sau a II-a, incepand cu data stabilita pentru desfasurarea AGA - in scopul de a oferi emitentului posibilitatea informarii privind hotararile luate si transmiterii acestei informari, prin sistem, participantilor la piata;

- la solicitarea emitentului, in vederea efectuarii unor comunicari importante privind activitatea acestuia;

- in orice alta situatie stabilita de BER ca fiind un caz de nerespectare a reglementarilor in vigoare sau care ar putea afecta pretul actiunilor si interesele investitorilor, dupa obtinerea acordului CNVM.

Suspendarea, precum si reluarea activitatii de tranzactionare vor fi notificate

imediat, prin intermediul sistemului, participantilor la piata, societatii emitente si

CNVM.

Emitentii listati la categoria I si a Il-a au obligatia sa intocmeasca si sa transmita

pietei rapoarte curente in maximum 24 de ore de la aparitia unor evenimente importante,

cum ar fi: convocarea si emiterea hotararilor adunarilor generale ale actionarilor;

convocarea si formularea deciziilor consiliilor de administratie adoptate in cadrul

exercitiului atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor; incheierea unor acte juridice intre emitent si administratorii

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Sistemul de negociere al pietei extrabursiere.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
3 pagini
Imagini extrase:
3 imagini
Nr cuvinte:
1 328 cuvinte
Nr caractere:
7 343 caractere
Marime:
14.96KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Economie
Tag-uri:
negociere, Economie
Predat:
la facultate
Materie:
Economie
Sus!