Întocmirea Situatiilor Financiare Anuale

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Conform Reglementarilor contabile amortizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, entitatile au obligativitatea de a intocmi situatii financiare anuale. Situatiile financiare anuale au scopul de a oferi utilizatorilor informatiei contabile o imagine fidela a situatiei patrimoniului, a performantei economice si a pozitiei financiare a entitatii pentru exercitiul financiar la care se refera.

Situatiile financiare ale unei entitati reprezinta cel mai important mijloc, prin care informatia contabila este pusa la dispozitia factorilor decizionali.

Exercitiul financiar coincide de obicei anului calendaristic. Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru anumite persoane juridice: - societatile infiintate in cursul anului; - sucursalele cu sediul in Romania ale persoanelor juridice straine; - filialele consolidate ale unei societati-mama care are alt exercitiu financiar; - societatile aflate in lichidare- perioada lichidarii constituie un singur exercitiu financiar, indiferent de durata ei.

Contabilitatea si raportarile financiare se realizeaza in limba romana si se exprima in moneda nationala RON. Operatiile exprimate in valuta se inregistreaza atat in moneda nationala, cat si in valuta. Responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare anuale revine conducerii unitatii si se exprima printr-o declaratie scrisa atasata acestora.

Situatiile financiare anuale se intocmesc in functie de marimea entitatii astfel: daca entitatea depaseste la sfarsitul exercitiului limitele a doua dintre urmatoarele criterii: -total active: 3. 650. 000 euro; -cifra de afaceri neta: 7. 300. 000. euro; -numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50 situatiile financiare anuale de intocmit trebuie sa cuprinda: -bilantul -document cu rolul de a prezenta o imagine fidela a pozitiei financiare; -contul de profit si pierdere cu rolul de a prezenta performantele financiare; -situatia modificarilor capitalului propriu -situatia fluxurilor de trezorerie cu rolul de a prezenta o imagine fidela a fluxurilor de trezorerie; -notele explicative cu rolul de a prezenta celelalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Situatiile financiare anuale intocmite de catre acest tip de entitati trebuiesc obligatoriu auditate.

Celelalte entitati vor intocmi situatii financiare cu urmatorul continut: -bilant prescurtat -cont de profit si pierdere -note explicative la situatiile financiare anuale. Aceste entitati pot intocmi optional si celelalte doua situatii, respectiv modificarea capitalului propriu si fluxurile de trezorerie.

O entitate care depaseste sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei criterii aminite mai sus, trece de la intocmirea unui tip de situatii financiare la celalalt numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.

Situatiile financiare ...

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Intocmirea Situatiilor Financiare Anuale
    • Referat.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (3 voturi)
Anul redactarii:
2007
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
10 imagini
Nr cuvinte:
2 922 cuvinte
Nr caractere:
17 050 caractere
Marime:
18.37KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Gimnaziu
Tip document:
Referat
Materie:
Economie
Predat:
la gimnaziu
Sus!