Teoria Cercetării

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Tema: Analiza Mediului din comuna Cocieri.

Satul Cocieri este situat în partea stângă a râului Nistru, localizat în apropierea unui mal a acestuia. Este înconjurat de trei localități, în partea de sud-est este amplasat satul Corjova, în parte de nord-est este situat satul Roghi și în partea nord- veste este localizat satul Molovata- Nouă. Comuna Cocieri fiind amplasată în apropierea albiei râului Nistru, are parte de un ecosistem acvatic care hrănește locuitorii acestui sat și permite implementarea în activitatea de pescuit a oamenilor. Pe lîngă acestea, în apropierea localității sunt situate fîșii de pădure care sunt extinse în drept cu malul râului Nistru. Mediul creat de către aceste păduri permite localizarea și dezvoltarea anumitor specii de animale. Toate acestea au nevoie de anumite condiții pentru ași menține cantitatea speciilor care sau sitaut în aceste medii. Oamenilor deseori le este greu să țină cont de aceste condiții cînd este nevoie de o dezvoltare antropică nouă. Noi, oamenii mergem la niște riscuri care mai devreme sau maitârziu o să afecteze grav starea noastră vitală.

Impactul activităților antropice asupra mediului.

Niciodată în istoria planetei noastre activitățile umane nu au avut un impact mai mare asupra mediului. Mulți oameni de știință și grupuri de mediu consideră că cele mai importante probleme de mediu rezultă astăzi din arderea combustibililor fosili pentru energie, ceea ce duce la poluarea pământului și a apei, daune ecosistemului și, mai ales, schimbări climatice. Activitatea antropică are o influență majoră asupra factorilor de mediu și poate avea atât un impact negativ (poluare, defrișare, desțelenire, chimizare etc.), afectând condițiile de trai ale ființelor umane, contribuind la reducerea productivității agricole, a diversității biologice etc., cât și unul pozitiv (acțiuni de împădurire, construcții hidrotehnice antierozionale, recultivarea terenurilor degradate etc.), ameliorând terenurile afectate sau conservând obiectele unicate ale naturii etc. În acest context, cunoașterea și cercetarea calității mediului, a tendințelor evoluției ei sub impactul antropic este actuală pentru formularea și organizarea măsurilor eficiente de protecție a lui, în general, și, în special, la nivel regional și local. În procesul evaluării impactului antropic este necesar să se identifice nu doar sursele de impact, dar și efectele lor, tendințele și dinamica schimbărilor produse în mediu. Este necesar de a cunoaște atât sursele de poluare, cât și spectrul poluanților și a dinamicii lor, care determină condițiile de viață pentru ființa umană. Cunoașterea acestora la nivel global, regional și local reprezintă o cerință pentru elaborarea măsurilor eficiente de prevenire, combatere a poluării și degradării mediului și, respectiv, asigurarea unui nivel mai înalt al calității vieții.

Dea lungul istoriei sale, omul a cunoscut o evoluție ascendentă, înregistrând în mod continu noi și noi descoperiri. Tendința de dezvoltare tot mai accentuată capătă un caracter negativ, ca urmare a creșterii productivității activității economice tot mai ridicate, a tehnologiilor utilizate.

Impactul omului asupra mediului poate duce la:

- Defrișarea pădurilor care este folosit ca scop de construcție, de folosire a lemnului în industrie, duc la scăderea sporită a animalelor și plantelor;

- Poluarea aerului a apărut odata cu omul, dar sa dezvoltat și sa diversificat pe masură a evoluției societății umane;

- Cu toate că reprezintă o sursă de hrană și sport, vânatul și pescuitul în excess duc la dispariția speciilor de animale și pești;

Cu toate că omul este unica ființa care este în stare să cauzeze impacturi negative asupra naturii, omul la fel este în stare să ajute și să apere mediul nostru:

- Datorită omului au fost create rezervații naturale cu scopul de a proteja speciile de plante și animale pe cale de dispariție;

- Reciclarea a fost creată pentru colectarea separată a gunoiului( sticla, plastic, hârtie ).etc.

Cele mai vulnerabile puncte de poluare și consecințele acestora.

Bibliografie:

https://stratos.ro/ce-este-poluarea-aerului-si-cum-o-putem-combate/#4_Masuri_de_prevenire_si_reducere_a_poluarii_aerului

https://stratos.ro/poluarea-solului-care-sunt-sursele-ce-efecte-are-si-cum-poate-fi-combatuta/#41_Masuri_de_prevenire_si_combatere_pentru_cetateni

https://stratos.ro/efectele-poluarii-aerului-care-sunt-acestea-ce-reglementari-exista-si-cum-pot-fi-combatute-consecintele-negative/#4_Masuri_de_diminuare_a_efectelor_poluarii_aerului_pentru_companii etc.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Teoria Cercetarii.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
4 pagini
Imagini extrase:
4 imagini
Nr cuvinte:
1 822 cuvinte
Nr caractere:
10 545 caractere
Marime:
77.41KB (arhivat)
Publicat de:
Sava Olga
Nivel studiu:
Gimnaziu
Tip document:
Referat
Materie:
Ecologie
Predat:
la gimnaziu
Sus!