Poluarea solurilor

Previzualizare referat:

Extras din referat:

INTRODUCERE

Solul este un strat natural, situat la suprafața scoarței terestre, cu proprietăți și funcții specifice, produs prin acțiunea îndelungată a factorilor climatici și biotici asupra rocilor de suprafață, la care se adaugă acțiunea antropică.

Cauzele care conduc la poluare sunt diverse, o importanță deosebită reprezentând-o agenții chimici, deșeurile industriale și agricole, precum și produsele agrochimice aplicate necorespunzător. La nivel național o problemă majoră sunt poluanții rezultați din produsele petroliere.

SITUATIA SOLURILOR POLUATE LA NIVEL EUROPEAN

Strategia UE privind solul pentru 2030 urmărește să garanteze că, până în 2050:

- toate ecosistemele solului din UE sunt sănătoase

- poluarea solului este redusă la niveluri care nu mai sunt dăunătoare pentru sănătatea sau ecosistemele oamenilor;

- protejarea solurilor, gestionarea durabilă a acestora și refacerea solurilor degradate este un standard comun.

Obiectivele pe termen mediu până în 2030 sunt:

- combaterea deșertificării, refacerea solurilor degradate

- reducerea pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50 %, a nivelului general de utilizare și de risc al pesticidelor chimice cu 50%

- înregistrarea unor progrese semnificative în ceea ce privește reabilitarea siturilor contaminate.

SITUATIA SOLURILOR POLUATE LA NIVEL NATIONAL

În perioada 1999 - 2009, cantitatea de îngrășăminte naturale utilizate pe terenurile tarii noastre a scăzut cu 16%. În anul 2009, numai 6,05% din terenurile cultivabile au fost fertilizate cu îngrășăminte naturale, ceea ce, indică faptul că este necesară o echilibrare a balanței nutritive a acestor terenuri.

Strategia națională pentru gestionarea siturilor contaminate

Conceptul Sursă - Cale- Receptor cuprinde 3 componente și anume:

- Sursa de contaminare, respectiv o substanță biologică, chimică sau radiologică;

- Calea de transfer prin care o substanță poate ajunge la receptor.

- Receptorul care poate fi afectat de un poluant;

Metodologia de gestionare a siturilor potențial contaminate/ contaminate se împarte în două faze consecutive, fiecare cu procesele sale:

- Faza 1, Inventariere și investigare

- Faza 2, Acțiuni de remediere

CADRUL LEGISLATIV

În cadrul legislației române se regăsesc mai multe Legi ce fac referință la protecția și calitatea solurilor și a subsolurilor, dar si reglementări în privința solurilor poluate. Acestea sunt: REGLEMENTĂRILE din 3 noiembrie 1997 privind evaluarea poluarii mediului, HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului, LEGEA Nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminat, ORDINUL nr.1.423/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate și OUG Nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

REGLEMENTĂRILE din 3 noiembrie 1997 stabilește procedurile și normele tehnice privind identificarea prejudiciilor aduse mediului, în scopul determinării responsabilităților pentru remedierea acestora.

OUG Nr. 68 din 28 iunie 2007 reprezintă o completare a cadrului legal existent cu un act normativ care să asigure o reglementare unitară și distinctă a prejudiciului de mediu în contextul aderării României la Uniunea Europeană.

HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 19 noiembrie 2007 reglementează modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora și stabilirii responsabilităților pentru refacerea mediului geologic.

LEGEA Nr. 74/2019 din 25 aprilie 2019 protejează sănătatea umană și mediul prin reglementarea măsurilor pentru îmbunătățirea calității mediului afectat de poluarea solului, în cazul în care poluanții prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și mediu.

ORDINUL nr.1.423/3.687/2020 are ca scop aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Metodologia are ca obiectiv general abordarea coerentă a acțiunilor de prevenire a contaminării mediului geologic. Aceasta implică identificarea, inventarierea, investigarea preliminară, investigarea detaliată și evaluarea riscului asociate siturilor în cauză.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Poluarea solurilor.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2023
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
5 pagini
Imagini extrase:
5 imagini
Nr cuvinte:
1 588 cuvinte
Nr caractere:
9 093 caractere
Marime:
24.27KB (arhivat)
Publicat de:
Sanziana-Maria Hera
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Ecologie
Predat:
la facultate
Materie:
Ecologie
Sus!