Subiecții contravenției și subiecții răspunderii contravenționale potrivit legislației contravenționale naționale

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

Lista abrevierilor 3
1.Noțiunea de contravenție și considerații generale privind subiecții contravenției 4
2. Subiecții răspunderii contravenționale 5
3.Răspunderea contravențională. Principiile răspunderii contravenționale 8
4.Subiect al contravenției conform CC al RM din 2009 si CCA al RM din 1985 10

Extras din referat:

1.Noțiunea de contravenție și considerații generale privind subiecții contravenției

CC al RM definește în Art. 10 că contravenție este fapta - acțiunea sau inacțiunea - ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracțiunea, săvîrșită cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod și este pasibilă de sancțiune contravențională.

O altă explicație a contravenției este fapta generatoare de răspundere contravențională.

Contravenția este fapta ilicită acțiunea sau inacțiunea considerată cu un grad de pericol social mai scăzut decât infracțiunea dar din considerentele proprii afirmăm că pericolozitatea contravenției daca nu este mai mare decât cea a infracțiunei cel puțin este la un nivel egal în conformitate cu pericolul social al faptei.În urma nesancționarii a făptuitorlui cu capacitate juridică deplina pentru contravenția comisă, el deja este predispus la comiterea unei noi fapte care poate fi calificată ca infracțiune și putem atenționa că o contravenție necurmată,neprevenită imediat dupa apariția sa, ea în o mare parte de cazuri duce la ceea că subiectul de raspundere contravențională deja este subiect de răspundere penală.

Subiect al contravenției în doctrina dreptului contravențional este considerat - un element necesar pentru existența componenței de contravenție,deoarece survenirea răspunderii contravenționale nu este posibilă fara existența persoanei care a săvârșit contravenția,din cele relatate mai sus menționăm că calitatea de subiect al răspunderii contravenționale o dobândesc numai acei care săvârșesc fapte ilicite.

Sunt pasibile de raspundere contravențională persoanele fizice și juridice acest fapt este reglementat in Art.16 și Art.17 al CC al RM. Potrivit autorului Mircea N. Costin:,,Subiect al răspunerii juridice este persoana fizică sau juridica împotriva căreia se exercită constrîngerea statală prin aplicarea sancțiunilor juridice”.

În calitate de subiect de drept al contravențieipot fi doar oamenii,individual,ca persoane fizice, sau în cadrul organizat al unor grupuri sociale, ca persoane juridice.Calitatea de subiect de drept nu poate fi însă identificată cu cea de subiect al răspunderii juridice constatând faptul că nu toți subiecții de drept sunt și subiecți ai răspunderii juridice contravenționale ei obțin acest statut din momentul comiterii faptei ilicite.

2. Subiecții răspunderii contravenționale

Clasificare subiecților contravenției :

Subiect activ general al răspunderii contravenționale;

Subiect activ special al răspundereii contravenționale;

Subiect pasiv al contravenției

Subiect al răspunderii contravenționale poate fi doar subiectul activ.

Pentru ca o persoană să poată fi subiectul activ general al unei contravenției,ea trebuie să îndeplinească următorele condiții:

-în momentul săvârșirii contravenției,să aibă împlinită virsta de 18 ani,doar în anumite fapte expres prevăzute de legea contavențională raspunderea este de la 16 ani. Se consideră că o persoana atinge o anumită vârstă la orele 24:00 a zilei următoare după cea de naștere;

-să fie responsabil, adică să întelegă și să judece caracterul faptelor sale prevăzând consecințelelor,starea psihologică ce determină înțelegerea urmărilor acțiunilor sau inacțiunilor sale;

-să dispună de libertatea de voință și acțiune prin alte cuvinte să nu fie influiențat fizic sau psihic de către o altă persoană pentru a comite o contravenție,putem spune că să ii apartină deciziile și libertatea de a întreprinde o acțiune din propria inițiativă;

Subiect activ special este persoana fizică care a comis o faptă sanctionată de legea contravențională și pe lânga prezența condițiilor generale ca subiect al raspunderii contravenționale a îndeplinit și condițiile speciale cum ar fi detinerea unui permis de conducere sau de deținerea armei individuale.

Subiectul pasiv al contravenției este persoana fizică sau juridică căria ia fost comis un prejudiciu este persoana vătămată căreia eau fost lezate drepturile în urma faptei prejudiciabile contravenționale,spre deosebire de subiectul activ al contravenției este că victima nu trebuie sa îndeplinească nici o conditie generală decât aceea de a i se fi cauzat o vătămare materială sau morală prin contravenție .Drepturile și obligațiile victimei sunt prevăzute în Art.387din CC al RM.

Bibliografie:

1. Codul Contravențional al Republicii Moldova

2. Hotcă Mihai Adrian, Drept contravențional, partea generală, București,2003

3. Guțuleac Victor. Tratat de drept contravențional. Chișinău:F.E.-P. ,,Tipogr.Centrală,”2009

4. Mircea N. Costin.Noțiunea de conduită ilicită și criteriile de determinare.În:Revista Română de Drept,1970

5. Note de Curs Drept Ccontravențional (Ciclul I) Victor Mocanu, Valeriu Munteanu.Chișinău 2013

6. Victor Guțuleac și Elena Comarnițcaia,Drept contravențional, Note de curs Ediția a II - a, revizuită și actualizată ,Chișinău 2016,Tipografi ,,Baștina Radog

7. Codul cu privire la contravențiile administrative 1985 al Republicii Moldova(abrogat)

8. Borodac A. Manual de Drept penal.Partea general. Chișinău: 2005

9. red. șt. Victor Guțileac / Răspunderea contravențională ca formă distinctă a răspunderii juridice,simpoz.șt(2;2011;Chișinău).Materilele simpozionului științific studențesc interuniversitar, ediția a II-a,consacrat aniversării a 20-a de la fondarea ULIM,din 28 noiembrie 2011/ Chișinău ULIM 2012 (Primex-Com SRL). 306 p.

10. Guțuleac V. Drept contravențional.Chișinău: ULIM (,,Bons Offices,,), 2006

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Subiectii contraventiei si subiectii raspunderii contraventionale potrivit legislatiei contraventionale nationale.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2019
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
11 pagini
Imagini extrase:
11 imagini
Nr cuvinte:
2 692 cuvinte
Nr caractere:
14 595 caractere
Marime:
39.91KB (arhivat)
Publicat de:
Артур К.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Predat:
la facultate din Chisinau , Moldova
Specializare:
Drept
Materie:
Drept
An de studiu:
II
Profesorului:
Guțuleac Victor
Nota primită:
Nota 8
Sus!