Obiectul probațiunii

Previzualizare referat:

Extras din referat:

A) Notiunea de obiect al probatiunii

Prin obiect al probatiunii se inteiege ansamblul faptelor si imprejurarilor de fapt ce trebuie dovedite in vederea solutionarii cauzei penale.

In obiectul probatiunii se includ numai faptele si imprejurarile de fapt: normele juridice nu trebuie dovedite, intrucat se prezuma ca ele sunt cunoscute de catre organele judiciare si participanti la procesul penal. La aceasta regula, exista insa si uneie exceptii (tn cazul art. 6 C. pen., art. 520 C.proc.pen.). De exemplu, in aceste situatii, existenta si continutul unei norme de drept strain trebuie dovedite, deoarece nu se poate pretinde cunoasterea legilor straine. Cunoasterea obiectului probatiunii are deosebita importanta pentru solutionarea leqala si temeinica a cauzelor penale. deoarece ne indica tot ce trebuie dovedit , fixand limitele cercetarii, pentru organele judiciare.

Obiectul probatiunii poate fi generic sau abstract, atunci cand exista categorii de fapte sau imprejurari de fapt ce trebuie dovedite in orice cauza penala si concret, atunci cand faptele sau Imprejurarile de fapt ce trebuie dovedite sunt specifice unor anumite cauze penale. Obiectui generic al probatiunii presupune cunoasterea ?i stabilirea, de catre organele judiciare, a urmatoarelor aspecte:

in primul rand, a existentei tuturor elementelor care alcatuiesc continutul juridic si

constitutiv ai infractiunii (situatia premisa, elementeie laturii objective si subjective,

eventualul mobil sau scop);

- imprejurarile care confirma sau inlatura caracterui penal al faptei ori eventualele cauze

justificative ;

- eventualele cauze care inlatura raspundere penala;

- circumstantele care agraveaza sau atenueaza raspunderea penala a faptuitorului;

- urmarile infractiunii (cunoasterea acestora poate fi necesara pentru incadrarea juridica a faptei si pentru stabilirea cuantumului despa-gubirilor);

- date referitoare la parti (cunoasterea datelor ce caracterizeaza per-soana inculpatului -

atitudinea sa dupa savarsirea faptei, anteceden-tele penaie etc. - fiind un criteria pentru

individualizarea pedepsei);

- factorii care au determinat, inlesnit sau favorizat comiterea infractiunii.

Obietuli concret variaza in functie de specificul fiecarei infractiuni (de exemplu, in cazul infractiunii de bancruta frauduioasa, va trebui sa se faca dovada starii de incapacitate de plata; in cazul infractiunii de delapidare, va fi necesar sa se dovedeasca calitatea de gestionar sau administrator al subiectului activ).

Data fiind dinamica desfasurarii procesului penai, obiectul probatiunii poate fi modificat, prin restrangerea sau prin extinderea invinuirii281, legea permitand dovedirea unor fapte si imprejurari si dupa pronuntarea unei hotarari definitive .

B) Faptele si imprejurarile care formeaza obiectul probatiunii

Faptele si Tmprejurarile ce trebuie dovedite, in cursul procesului penal, se pot refers atatia fondul cauzei - invinuirea formulata impotriva unei persoane -, cat sj la normala desfasurare a procesului.

Intre faptele care se refera la fondul cauzei se disting doua categorii: faptele principale si faptele probatorii:

- faptele principale (res probandae) reprezinta chiar obiectul procesului penal: existenta sau inexistenta infractiunii; identificarea faptuitorului; dovedirea vinovatiei sau nevinovatiei faptuitorului; stabilirea raspunderii penale a acestuia.

Faptele principale, prin cantitatea si calitatea informatiiior pe care le furnizeaza pot conduce, singure, la rezoivarea cauzei penale.

- faptele probatorii (res probantes) sunt acelea prin intermediul carora se pot stabili, pe cale indirecta, faptele principale. Prin informafiile pe care le contin, faptele probatorii, numite si probe indirecte sau indicii, pot conduce, prin coroborare cu alte dovezi, directe sau indirecte, la constatarea existentei sau inexistentei infractiunii (spre ex., existenta unor relatii confiictuale intre autor si victima, existenta la locul faptei a unor obiecte apartinand inculpatului).

Faptele si imprejurarile referitoare !a normala desfasurare a procesului penal pot conduce la luarea unor masuri de care depinde infaptuirea justitiei, in conditii de operativitate (spre exemplu, dispunerea masurii preventive a retinerii sau arestarii preventive, in conditiile art. 143 alin. 1; in cazul inculpatului retinut, care din cauza starii sanatatii ori din cauza de forta majora sau stare de necesitate, nu poate fi adus in

fata judecatorului, propunerea de arestare va fi examinata in lipsa inculpatului, in prezenta aparatorului, caruia i se da cuvantul pentru a formula concluzii - art. 1491 pet. 6; etc.).

a) Faptele similare, auxiliare si negative

Cu privire la aceste fapte, in literatura de specialitate, s-au exprimat opinii diferite referitor la includerea lor in obiectul probatiunii. Unii autori au apreciat ca faptele auxiliare, similare si negative pot forma object al probatiunii, in masura in care ele pot aduce informatii de natura sa clanfice unele aspecte ale cauzei penale. Alte opinii au

fost in sensul ca faptele similare pot constitui object principal al probatiunii daca fac parte din infractiunea continuata sau de obicei. care face obiectul urmaririi sau al judecatii, ori daca au format obiectul unei condamnari definitive pentru a se aplica recidiva. Nu se poate insa trage o concluzie privitor la vinovatia inculpatului in savarsirea infractiunii urrnarite, din fmprejurarea ca, anterior, in trecut, a comis o alta fapta similara (face exceptie acelasi mod de comitere a

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Obiectul probatiunii.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (3 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
7 pagini
Imagini extrase:
7 imagini
Nr cuvinte:
3 047 cuvinte
Nr caractere:
18 180 caractere
Marime:
17.67KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Tag-uri:
fapte, probatiune
Predat:
la facultate
Materie:
Drept
Sus!