Modificarea contractului individual de munca

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

- DEFINITIA DREPTULUI MUNCII 3
- OBIECTUL DREPTULUI MUNCII 3
- CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 4
- MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 4
- CONCLUZII 7
- BIBLIOGRAFIE 8

Extras din referat:

DEFINIȚIA DREPTULUI MUNCII

Dreptul muncii este prezentat ca fiind o ramură de drept care cuprinde norme juridice ce sunt folosite în relațiile de muncă individuală și colectivă, ce apar între salariați și angajatori în urma prestării muncii.

Munca reprezintă o activitate umană prin care oamenii își folosesc aptitudinile personale pentru a-și satisface necesitățiile. Munca poate să fie intelectuală și/sau manuală.

Conform Codului Muncii, „prin angajator se înțelege o persoană fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă în baza unui contract individual de muncă” . Coform articolului 10 din Codul Muncii prin salariat se înțelege o persoană fizică care prestează o muncă pentru un angajator, în schimbul unei remunerații demunite salariu.

OBIECTUL DREPTULUI MUNCII

Obiectul muncii este format din raporturi juridice de muncă care se nasc din contractul individual de muncă. Aceste raporturi sunt reprezentate de relații stabilite de lege care apar între o persoană fizică (salariat) și o persoană fizică/juridică (angajator), în urma prestării unei munci de către salariat.

Prin totalitatea normelor juridice sunt stabilite relațiile apărute în momentul în care se încheie, execută, modifică și încetează raporturile juridice de muncă, înscrise în contractul individual de muncă.

Munca independentă nu este încadrată în obiectul dreptului muncii, în special, exercitarea profesiunilor libere, cum ar fi: notarii, medicii, avocații etc.

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Conform legii, înțelegerea care se formează între un salariat și un angajator, reprezintă contractul individual de muncă. Prin contractul de muna salariatul este obligat să presteze anumite servicii și să respecte regulamentul intern, iar angajatorul este obligat să ii ofere salariatului condițiile de muncă specificate în Codul Muncii, dar și să acorde la timp salariul.

Contractul de muncă se încheie doar în forma scrisă, cu acordul ambelor părți, înaintea începerii activității salariatului. Angajatorul este cel obligat sa încheie contractul individual de muncă în formă scrisă. Tot înaintea începerii activității, contractul se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), după care este transmis ITM-ului. Angajatorului ii revine sarcina ca înaintea începerii activității salariatului, să îi înmâneze acestuia un exemplar din contractul individual de muncă.

Munca în baza unui contract individual de muncă constituie vechimea în muncă. Vechimea scade dacă salariatul are absențe nemotivate și/sau concedii fară plată.

Un exemplar din contractul individual de muncă al fiecărui angajat este obligatoriu să se păstreze la locul unde salariații respectivi își prestează activitatea.

Munca nedeclarată este reprezentată de următoarele situații:

- atunci când o persoană începe activitatea fără a încheia anterior un contract individual de muncă în formă scrisă

- atunci când o persoană este primită la muncă fără a transmite anterior, cu cel târziu o zi, a raportului de muncă în REVISAL

- atunci când se primește la muncă o persoană care are contractul suspendat

MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Contractul de muncă se modifică numai cu acordul părților prin încheierea unui act adițional. Acest acord intervine asupra completării ulterioare asupra contractului de muncă.

Acest act adițional reprezintă autorizarea oricărei modificări ce apare în contractul de munca, doar dacă prezintă semnătura angajatului și a angajatorului. Ca și excepție de la această regulă o face modificarea unilaterală de către angajator prin detașarea sau delegarea salariatului într-un alt loc de muncă înafară de cel înscris în contractul individual de muncă al acestuia.

Delegarea se face pe o perioadă temporară, la inițiativa angajatorului, astfel încât angajatul să îndeplinească anumite sarcini sau lucrări care corespund cu atribuțiile acestuia doar ca sunt efectuate înafara locului său de muncă. Delegarea se poate încheia pe o perioadă de maxim 60 zile calendaristice în 12 luni, putând a fi prelungită, cu acordul salariatului, pentru perioade succesive de cel mult 60 zile. Delegarea este obligatorie pentru salariat, iar dacă acesta refuza, angajatul poate să fie sancționat dișciplinar.

Detașarea reprezintă schimbarea temporară a locului de muncă, tot la inițiativa angajatorului, la un alt angajator, în vederea efectuării unor lucrări în interesul acestuia. În cazul detașării, contractul individual de muncă se suspendă,iar angajatul va părăsi temporar locul de muncă. Detașarea poate fi încheiată pe o perioadă de cel mult 1 an și poate fi prelungită, doar cu acordul salariatului, din 6 în 6 luni.

Bibliografie:

- Codul Muncii, Legea 53/2003;

- Suport curs “inspector resurse umane”- Bestcor 2018

- Euroavocatura.ro

- Legislatiamuncii.manager.ro

- https://www.portal-resurseumane.ro/legislatia-muncii-130/ce-cuprinde-revisal-13827.html

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Modificarea contractului individual de munca.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2020
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
8 pagini
Imagini extrase:
8 imagini
Nr cuvinte:
1 612 cuvinte
Nr caractere:
9 189 caractere
Marime:
100.59KB (arhivat)
Publicat de:
Ovidiu L.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Predat:
la facultate
Materie:
Drept
Sus!