Circulația juridică a terenurilor

Previzualizare referat:

Extras din referat:

In temeiul legii nr. 247/2005, la titlul X se prevede ca instrainarile realizate sub orice forma, nu valideaza titlurile de proprietate ale instrainatorilor si dobanditorilor, daca acestea erau lovite de nulitate, ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor.

Relatiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc intre particulari - persoane fizice si persoane juridice de tip privat , intre persoanele juridice de tip public , precum si intre acestea din urma si particulari . De aceea , unele norme juridice cu privire la terenuri apartin dreptului public , iar altele apartin dreptului privat .

In functie de destinatie , terenurile se clasifica astfel :

- terenuri cu destinatie agricola , care se impart in :

- terenuri agricole productive : terenuri arabile , viile , livezile , pasunile ,

fanetele , pepinierele viticole , pomicole .

- terenuri cu vegetatie forestiera , amenajari piscicole.

- terenuri cu destinatie forestiera , din care fac parte .

- terenurile impadurite

- terenurile destinate impaduririlor ,

- terenurile neproductive - rape , bolovanisuri , daca acestea sunt cuprinse

in amenajamentele silvice .

- terenuri aflate permanent sub ape : albiile cursurilor de ape , fundul

apelor maritime interioare si al marii teritoriale .

- terenuri din intravilan , aferente localitatilor urbane si rurale pe care sunt

amplasate constructiile , alte amenajari ale localitatilor

-terenuri cu destinatie speciala , din care fac parte : terenuri folosite pentru transporturi ,

terenuri folosite pentru constructii si instalatii hidrotehnice , de transport

al energiei electrice si gazelor naturale , exploatari miniere si petroliere ,

plajele, rezervatiile , monumentele naturii , ansamblurile si siturile

istorice si altele asemenea.

Terenurile cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Pentru ca cetatenii sa poata avea dreptul la terenuri, exista in acest sens dreptul

de proprietate.

Dreptul de proprietate este acel drept real care confera titularului sau posesia , folosinta si dispozitia asupra unui bun , exclusiv si perpetuu, in putere proprie si in interes propriu , cu respectarea normelor juridice in vigoare .

Dupa forma dreptului de proprietate asupra terenurilor , terenurile se clasifica in:

- terenuri aflate in proprietate privata

Terenurile proprietate privata, indiferent de destinatia si titularul lor, sunt si raman in circuitul civil. Ele pot fi instrainate si dobandite liber prin oricare din modurile prevazute de lege.

- terenuri aflate in proprietate publica .

Terenurile cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

In cazul in care prin acte juridice intre vii se constituie un drept real

asupra unui teren cu sau fara constructie, indiferent de destinatia sau intinderea

acestora si aceste terenuri pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice, incheiate in forma autentica.

Terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice , destinate cercetarii si producerii semintelor si materialului saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa , apartin domeniului public al statului si raman in administrarea acestora.

Conform legilor fondului funciar, existenta unui litigiu privitor la un teren cu sau fara constructii nu impiedica instrainarea acestuia si nici constituirea altor drepturi reale sau de creanta, cu exceptia litigiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privata si legalitatea titlului de proprietate

Titlul de proprietate se emite de catre Comisia judeteana de aplicare a Legii fondului funciar , pe baza documentelor inaintate de catre comisiile locale , dupa validarea propunerilor inaintate de catre comisii .

Titlul de proprietate , pentru cetatenii in viata , se emite persoanelor indreptatite ( sot , sotie ) , iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor , in care se nominalizeaza toti solicitantii indreptatiti , urmand ca pentru iesirea din indiviziune , acestia sa procedeze potrivit dreptului comun.

Articolul 1310 Cod civil consacra principiul liberei circulatii a bunurilor susceptibile de a forma obiectul dreptului de proprietate . Tot articolul

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Circulatia juridica a terenurilor.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Nu
Nota:
7/10 (4 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
3 pagini
Imagini extrase:
3 imagini
Nr cuvinte:
1 088 cuvinte
Nr caractere:
5 969 caractere
Marime:
11.01KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Tag-uri:
terenuri, proprietate
Predat:
la facultate
Materie:
Drept
Profesorului:
Adrian Circa
Sus!