Atribuțiile și actele primarului

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

I.Introducere .. 3
II.Atribuțiile și actele primarului .. 4
II.1. Atribuțiile primarului 4
II.2. Actele primarului ... 5
III. Concluzie 6
IV. Bibliografie . 6

Extras din referat:

I.Introducere

Prin definiție, primarul este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a municipalității. Noțiunea de primar provine din latină, primarius, și se traduce prin primul, principalul. În Roma Antică, însă, noțiunea de “primar” nu desemna o funcție, aceasta ajungând în uz mai ales în anturajul conducătorilor barbari ce s-au succedat la conducerea Imperiului Roman de Apus.

La nivel internațional, noțiunea de primar capătă diverse forme și semnificații, după cum urmează:

- În Germania și Țările de Jos nu era recunoscută noțiunea de “primar”, cel care guverna un oraș fiind cunoscut sub denumirea de magistru al cetățenilor;

- În Franța, primarul era cunoscut sub denumirea de maire;

- În Belgia, unde se vorbește limba franceză, noțiunea este bourgmestre;

- În Ungaria Medievală, această asociație de conducere a unui oraș, sat, localitate, era sub instituția pólgîrmester-ului care s-a păstrat până în prezent și care a iradiat și la răsărit de Carpați, lucru care face ca în dreptul medieval român întâistătătorul unei cetăți să se numescă pârcălab, care era ajutat de consilieri numiți pârgari; - În Statele Unite ale Americii, primarii sunt aleși de obicei de către cetățenii localității pentru un mandat stabil, aceștia împărțind puterea de obicei cu corpul legislativ local, cum ar fi consiliul municipal. Primarii pot fi și conducătorii consiliului local, fiind uneori aleși ca primari de către consiliu și nu de cetățeni, în timp ce sarcinile uzuale ale orașului sunt delegate unui profesionist manager de oraș.

Primarii sunt autorități executive prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe, astfel cum rezultă din art. 23 alin. (1) al Legii organice a administrației publice locale nr. 215/2001.

4

II.Atribuțiile și actele primarului

II.1. Atribuțiile primarului

Primarul ocupă un loc principal în cadrul administrației publice locale, fiind șeful acesteia și, totodată, și al aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce și îl controlează.1 Acesta este în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție, reprezentantul comunei sau orașului. Atribuțiile primarului sunt evidențiate în mod concret în Legea privind administrația locală nr. 215/2001 care a fost completată, însă, de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, multe din articolele legii nr. 215/2001 fiind abrogate. În cel din urmă este definit rolul primarului și anume faptul că acesta “asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii.” De asemenea, acesta prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind starea economică și socială a comunei sau orașului, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local; el întocmește proiectul bugetului local, exercita funcția de ordonator principal de credite, verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul local.2 Dacă ne referim la Legea nr. 215/2001 conform art. 62, calitatea de primar este incompatibilă cu funcția de prefect și de subprefect, cu statutul de funcționar public în aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale și centrale, cu funcția de manager sau membru în consiliul de administrație al regiilor autonome și, de asemenea, cu calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat și cele asimilate acestora.

Bibliografie:

- Legea 215/2001 privind administrația publică locală

- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Atributiile si actele primarului.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
6 pagini
Imagini extrase:
6 imagini
Nr cuvinte:
1 375 cuvinte
Nr caractere:
8 756 caractere
Marime:
244.51KB (arhivat)
Publicat de:
Dana D.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Predat:
la facultate
Materie:
Drept
An de studiu:
II
Nota primită:
Nota 10
Sus!