Fondul de comerț

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

1. Definiția și delimitările fondului de comerț
2. Teorii juridice ale fondului de comerț
3. Elementele componente ale fondului de comerț
a) Bunuri corporale
b) Bunuri necorporale
4. Actele juridice aplicabile fondului de comerț
5. Protecția fondului de comerț
Bibliografie

Extras din referat:

Dreptul comercial, ca și disciplină de studiu juridică, a fost creat din necesitatea de a reglementa prin norme de drept activitatea economică existentă în societate, și anume comerțul.

Etimologic, noțiunea de comerț provine din latinescul commercium, care în traducere înseamnă „operațiuni cu mărfuri”, aceste operațiuni fiind este întreprinse de un comerciant. Din punct de vedere economic, prin comerț înțelegem schimbul de mărfuri de la producători la consumatori. În sens juridic, comerțul cuprinde o gamă largă de activități în care, pe lângă schimbul de mărfuri propriu zis, mai sunt cuprinse activitățile specifice producerii de bunuri pe care le realizează comercianții, precum și sfera de prestări de servicii.

Analizând cele trei sensuri ale noțiunii de comerț, putem deduce faptul că în patrimoniul comercianților există un ansamblu de bunuri ce sunt afectate de activitatea acestora. În literatura de specialitate acest ansamblu poartă denumirea de fond de comerț.

1. Definiția și delimitările fondului de comerț

Așa cum am menționat anterior, fondul de comerț este, în primul rând, un ansamblu de bunuri. Bunurile din cadrul unei întreprinderi comerciale pot fi mobile sau imobile, corporale sau necorporale.

În al doilea rând, ansamblul de bunuri este afectat de către comercianți în vederea desfășurării de activități comerciale.

În al treilea rând, scopul principal al comercianților este acela de a obține profit din activitatea desfășurată, dar și de a atrage clienți.

Așadar, fondul de comerț se definește ca un ansamblu de bunuri mobile și imobile, corporale și necorporale, pe care un comerciant le afectează desfășurării activității sale comerciale, în scopul atragerii clientelei și, implicit, obținerii de profit.

Fondul de comerț trebuie delimitat de noțiunea de patrimoniu și de cea de întreprindere.

a) Patrimoniul

Spre deosebire de fondul de comerț, care se referă la bunurile mobile și imobile ale firmei, patrimoniul se referă, din punct de vedere economic, la drepturile și obligațiile comercianților. Concret, în fondul de comerț nu sunt incluse datoriile și nici creanțele comercianților, chiar dacă acestea fac parte din patrimoniu.

Astfel, se poate spune că fondul de comerț este o parte componentă a patrimoniului. Deosebirea fundamentală dintre patrimoniu și fondul de comerț constă în faptul că cel din urmă nu conține drepturi și obligații, ci doar bunuri afectate activității desfășurate de profesionistul comerciant, în timp ce patrimoniul cuprinde drepturile și datoriile care aparțin acestuia și care pot fi cuantificate în bani.

b) Întreprinderea

Există opinii diferite în literatura de specialitate: unii autori consideră că fondul de comerț și întreprinderea sunt echivalente, ele fiind două fațete ale aceleiași instituții, în timp ce, în opinia altor autori, diferențierea dintre aceste două noțiuni trebuie punctată.

Sfera de cuprindere a întreprinderii este mai amplă, în ea regăsind-se și concepte precum munca și capitalul social. Juridic, capitalul social al unei întreprinderi reprezintă totalitatea aporturilor în numerar și în natură a asociaților care participă la constituirea acesteia. Economic, capitatul social face referire la patrimoniul întreprinderii.

c) Sediul social

Sediul social al unei firme este un alt element ce trebuie diferențiat de fondul de comerț. Acesta nu este decât clădirea unde comercianții își desfășoară activitatea, nereprezentând totalitatea bunurilor afectate în exercitarea acțiunilor economice, fiind astfel, un element al fondului de comerț.

Bibliografie:

Cărpenaru Stanciu D. (2016), Tratat de drept comercial Român, ediția a V-a actualizată, editura Universul Juridic, București

Deak Francisc (2017), Tratat de drept civil, contracte speciale, ediția a V-a , editura Universul Juridic, București

Didea Ionel (2015), Drept Comercial, editura Univers Juridic, București

Filip Liviu (2019), Suport curs drept comercial, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iași

Mîzgă Ioan (2011), Drept comercial, suport de curs, Universitatea Hyperion, București

Piperea Gheorghe (2008), Drept comercial, editura C.H. Beck, vol. I, București

Roșca Nicolae (2004), Dreptul afacerilor, vol. I, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Rusu Vladislav, Ghenadie Focșa (2006), Curs de drept comercial, Academia de Studii Economice din Moldova

Schiau Ioan (2009), Drept Comercial, editura Hamangiu, București

Nemeș Vasile (2012), Drept comercial, editura Hamangiu, București

Teodorescu, Luiza Melania (2021-2022), Suport de curs drept comercial, Universitatea “Titu Maiorescu” București

Legislație

Codul Civil

Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe

Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

Legea 26/1990 privind registrul comerțului

Legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

O.U.G. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare

Resurse web

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/fondul-de-comert-a4157/

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Fondul de comert.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2023
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
2 928 cuvinte
Nr caractere:
16 929 caractere
Marime:
48.04KB (arhivat)
Publicat de:
Louisa Cristina Stan
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept Comercial
Predat:
Facultatea de Stiinte Economice - Bucuresti , Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti
Specializare:
Finanțe și Bănci
Materie:
Drept Comercial
An de studiu:
II
Nota primită:
Nota 10
Sus!