Proprietatea afectată unui scop și fiducia

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Proprietatea afectat unui scop si fiducia

Proprietatea afectata unui scop este acea proprietate care este afectata, fie exclusiv, fie de preferinta unui scop care a fost determinat de proprietarul anterior; proprietarul actual suporta restrictiile in dreptul sau, iar la nevoie el va fi obligat sa cedeze proprietatea altei persoane (ex: fundatia). Dar aceeptand dobandirea ei, el s-a obligat sa se conformeze afectatiei dorite de autorul sau.

Institutia tip in care proprietatea afectat unui scop isi are locul cel mai potrivit este fundatia. Ea este- asa cum o defineste legea-un subiect de drept infiintat de una sau mai multe personae, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unei colectivitati [art. 15 alin. (1) din O.G. nr. 262000 ].

Dar mai pot fi intalnite si alte cazuri. De pilda, o liberalitate cu sarcina. Sarcina greveaza proprietatea donatarului sau legatarului, fara insa sa-I suspende sau sa-I ameninte existenta. Daca ea nu este respectata, beneficiarul sarcinii va avea o actiune in executarea sarcinii, insa donatorul sau mostenitorii o actiune in revocarea liberalitatii (neretroactiva).

Deci societatea respectiva este singura proprietara a imoblilului, iar asa-zisii dobanditori ai dreptului de a ocupa o parte a imobilului pe o perioada determinata nu sunt titulari decat asupra partilor sociale sau actiunilor ; ei au, asadar, un drept de natura mobiliara. Gestitunea unui asemenea imobil apartine societatii.

Proprietatea societatii nu se intinde numai asupra constructiilor divizate in unitati de locuit, ci adesea si asupra terenurilor oferite spre folosinta comuna ( teren de tenis, piscini, etc. ). Titularii folosintei nu au nimic in proprietate ; ei nu sunt, deci, nici proprietari, nici coproprietari, ci simplii locatari.

In literatura noastra juridica s-a afirmat existenta unei noi modalitati a dreptului de proprietate : proprietatea periodica. Ea a fost definita ca T o modalitate a dreptului de proprietate in cadrul careia fiecare titular exercita in nume propriu si in interes propriu prerogativele dreptului sau de proprietate pe perioade determinate, care se repeta succesiv si perpetuu, la intervale regulate, presupunand cel putin doi titulari care pot fi persoane fizice sau juridice, inclusiv statul, intre care nu exista nici un raport juridic.

Acest drept nu se confunda cu proprietatea comuna, pentru ca in cadrul proprietatii in sistem time sharing fiecare titular exercita singur dreptul de proprietate ; exista mai multi proprietari asupra aceluiasi bun, si nu mai multi coproprietari ai aceluiasi bun. Apoi, in cadrul acestei proprietati, obiectul dreptului ramane nefractionat in materialitatea sa ; ea nu cunoaste cota-parte, ci transa de timp in care fiecare titular exercita prerogativele dreptului sau. Proprietatea in acest sistem are un caracter permanent sau obligatoriu, problema iesirii din indiviziune neputandu-se.

Problema fiduciei

Aceasta proprietate ia nastere dintr-un act unilateral sau convetie prin care o personaa numita fiduciant (sau constituant), transmite unei persoane de incredere numita fiduciar, proprietatea temporara a anumitor bunuri, cu sarcina pentru ea de a o transmite la randul ei fiduciantului sau unui tert determinant dupa ce i-a avut folosinta convenita.

Fiduciarul are atributele unui proprietar (usus, fructus, abusus). El va trebui sa dea dreptului de proprietate o folosinta conforma scopului pentru care el a primit proprietatea.

Obligatiile care ii sunt impuse fiduciarului in interesul altuia si totodata caracterul temporar al fiduciei limiteaza mult prerogativele proprietarului. Bunurile care fac obiectul fiduciei nu se amesteca cu celelalte bunuri ale fiduciarului; ele formeaza o masa particulara, separata, care constituie patrimoniul fiduciar.

Fiducia-gestiune - fiduciantul apate incredinta unui tert, in care are incredere intreprinderea sa, portofoliul sau de valori mobiliare, etc., cu scopul de a fi gestionate de catre fiduciar si cu sarcina pentru acesta din urma de a-i preda fructele si de a remite proprietatea, la implinirea unui termen, fie fiduciantului insusi, fie unui beneficiar desemnat de acesta.

Fiducia-garantie - fiducia permite debitorului sa remita creditorului sau un bun sau o masa de bunuri cu sarcina pentru acesta de a le transfera primului in caz de rambursare a datoriei.

Bibliografie:

O. Ungureanu, C. Muntean, Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008.

E. Chelaru, Drept civil. Drepturi reale principale, editia a III-a, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2009.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Proprietatea afectata unui scop si fiducia.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (6 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
8 pagini
Imagini extrase:
8 imagini
Nr cuvinte:
2 064 cuvinte
Nr caractere:
11 648 caractere
Marime:
17.42KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept Civil
Tag-uri:
proprietate, scop, drept, proprietar, restrictie, act, juridic
Predat:
la facultate
Materie:
Drept Civil
Sus!