Misiuni referitoare la situațiile financiare - Ținerea și examinarea contabilității

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Standardul profesional nr 21

Misiunea de ținere a contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare este destinată, de regulă, întreprinderilor mici și mijlocii.

Definirea întreprinderilor în mici, mijlocii și mari utilizează, de cele mai multe ori, criterii ținând seama de dimensiunea lor comensurabilă în:

- cifra de afaceri,

- valoarea activelor,

- numărul de salariați etc.

Această misiune este încredințată, de regulă, de către cel ce gestionează patrimoniul întreprinderii, profesionistului contabil, pentru a ține în totalitate sau în parte contabilitatea sa.

Destinatarul acestei misiuni este cel care gestionează patrimoniul

întreprinderii, căruia în final i se prezintă situațiile financiare, urmând ca acesta să

valorifice informațiile financiare respective în interiorul sau în exteriorul întreprinderii.Având în vedere faptul că informația contabilă este în mod esențial destinată utilizării externe întreprinderii, ea trebuie să folosească un limbaj comun tuturor utilizatorilor.Pentru aceasta, contabilitatea și profesia contabilă sunt normalizate.

Acțiunea de normalizare cunoaște două direcții principale:

- prima, destinată contabilității propriu zise, prin existența normelor tehnice contabile emise de un organism profesional abilitat, sau a reglementărilor contabile emise de autoritatea administrativă desemnată de lege (în România,conform legii contabilității, Ministerul Finanțelor); exemplu, OMF nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

-a doua, destinată profesioniștilor contabili, prin existența normelor profesionale emise de autoritatea profesională desemnată prin lege (CECCAR)care reprezintă ansamblul regulilor de urmat de către toți profesioniștii membrii ai Corpului

Etapele misiunii de ținere a contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

Succesiunea etapelor misiunii este următoarea:

1.Cunoașterea activităților întreprinderii cliente și contractarea lucrărilor;

2.Organizarea și programarea misiunii;

3.Organizarea sau aprecierea organizării contabilității;

4.Controlul regularității și sincerității contabilității;

5.Lucrările de închidere a exercițiului financiar;

6.Lucrările de control ale închiderii exercițiului financiar;

7.Întocmirea raportului de misiune.

Etapele misiunii prezentate mai sus pleacă de la “cunoașterea întreprinderii” până la emiterea “raportului de misiune”.

Cunoașterea activităților întreprinderii cliente și contractarea lucrărilor:

Norme generale de baza

Acceptarea și menținerea misiunilor (NORMA 115)Profesionistul contabil, înainte de a accepta o misiune, trebuie să aprecieze posibilitatea de a îndeplini, ținând seama de regulile etice și profesionale ale profesiei și în mod deosebit de regulile de independență și incompatibilitate. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă permit sau nu menținerea lor.

Contractarea lucrărilor (NORMA 122)Relațiile liber - profesioniștilor contabili cu clienții lor se stabilesc prin contract scris de prestări servicii, semnat de ambele părți.

Obiective

-Cunoașterea globală a întreprinderii clientului și a mediului său înconjurător;

-Identificarea riscurilor;

-Definirea necesităților întreprinderii în materie contabilă;

-Aprecierea posibilității realizării misiunii în cadrul cabinetului și acceptarea misiunii;

-Respectarea regulilor deontologice în cadrul preluării misiunii de la un coleg;

-Determinarea naturii și întinderii misiunii și stabilirea unui proiect de buget și contract de prestări de servicii;

Stabilirea primelor elemente de consultanță necesare întreprinderii.

1.1Cunoașterea globală a întreprinderii cliente și a mediului său înconjurător

1.1.1.Demersul inainte de a se accepta misiunea și în vederea definirii naturii acesteia, profesionistul contabil este necesar să stabilească anumiți parametri ai întreprinderii pentru a o putea înțelege.Această cunoaștere globală a întreprinderii, a activităților sale și a mediului său înconjurător este importantă în cadrul misiunii de ținere a contabilității, întocmirii și prezentării situațiilor financiare, întrucât ea constituie unul din elementele care permit profesionistului contabil efectuarea raționamentului său profesional asupra coerenței și credibilității situațiilor financiare anuale.

1.1.2.Tehnici de cunoaștere a întreprinderii

Vizitarea întreprinderii, care permite profesionistului contabil:

-aprecierea “climatului” general al întreprinderii ;

-de a cunoaște activitatea întreprinderii: mono sau pluri- activitate, starea bunurilor/ mijloacelor (localuri, utilaje etc);

-aprecierea calității organizării contabilității: sisteme contabile, sisteme informatice, sisteme de arhivare etc.;

-modalitatea colectării documentelor justificative necesare.

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Misiuni referitoare la situatiile financiare - Tinerea si examinarea contabilitatii.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2017
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
16 pagini
Imagini extrase:
16 imagini
Nr cuvinte:
5 345 cuvinte
Nr caractere:
32 658 caractere
Marime:
35.95KB (arhivat)
Publicat de:
Rafaela F.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Contabilitate
Predat:
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune , Academia de Studii Economice din Bucuresti
Materie:
Contabilitate
An de studiu:
III
Nota primită:
Nota 10
Sus!