Detectarea patogenilor din apă

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

Introducere 3
Legătură apă-consumator 4-5
Surse de poluare a apelor 6-7
Detectarea patogenilor 8-12
Cerinţele apei 13-17
Top 5 bacterii din apă potabilă 18-19
Concluzii 20
Referinţe bibliografice 21

Extras din referat:

Accesul la apă potabilă este esenţial pentru sănătate, constituie un drept fundamental al omului şi reprezintă o componentă a politicii în slujba sănătăţii publice. În decembrie 2003 Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat perioada 2005-2015 ca Decada Internaţională „Apă pentru Viaţă” (WHO, 2008).

Cantitatea şi calitatea apei disponibile consumului uman sunt elemente de cuantificare a calităţii vieţii, iar utilizarea raţională a resurselor ţinând cont de capacitatea de suport a ecosistemelor în care trăim constituie indicatori de durabilitate ai societăţii. Gestionarea corectă şi protecţia surselor de apă, aplicarea celor mai eficiente metode de tratare şi managementul distribuţiei sunt termenii cheie ai strategiilor ce se doresc a fi implementate pe întreg Globul. Preocupările actuale de îmbunătăţire a proceselor şi tehnologiilor în vederea creşterii productivităţii sunt evidente în sectorul apei, la fel ca şi în industria alimentară, cu scopul de a oferi cel mai indispensabil produs de consum unei populaţii aflate în continuă creştere.

Legătură apă-consumator

Istoria umanităţii este presărată cu nenumărate epidemii devastatoare de origine hidrică, cum sunt cele de holeră şi febră tifoidă, iar rolul apei în transmiterea agenţilor infecţioşi a fost recunoscut de foarte multă vreme, înainte chiar de descoperirea micoorganismelor. Deşi ONU a declarat perioada 2005-2015 deceniul internaţional de acţiune „Apa, sursa vieţii” şi a invitat toate ţările lumii să acorde mai multă importanţă problemelor legate de apă, situaţia rămâne încă dezastruoasă în multe ţări din lume. Statisticile arată că la ora actuală, pe plan mondial 40% din populaţie încă nu beneficiază de condiţii optime de salubritate şi peste 25% nu dispune de apă potabilă sigură. În consecinţă, în lume mor anual peste 2 milioane de oameni, în special copii mai mici de 5 ani, doar din cauza bolilor diareice asociate lipsei de apă potabilă, numărul de îmbolnăviri fiind estimat la circa 900.000.000, ceea ce arată foarte clar că patologia hidrică reprezintă o prolemă gravă de sănătate publică.

Apa potabilă nu este doar un lichid destinat hidratării, ci interacţionează cu toate componentele industriale, agricole, economice, sociale şi culturale ce caracterizează societatea umană. Însă importanţa supremă a accesului la o apă potabilă sigură este legată de sănătatea omului. Apa potabilă constituie un vehicul foarte important în diseminarea microorganismelor ce interacţionează cu organismului uman. Analizele de rutină efectuate în monitorizarea calităţii vizează masa apei şi nu pot surprinde diversitatea speciilor ce populează acest ecosistem, nici complexitatea şi fluctuaţia proceselor care se desfăşoară aici. Biofilmul, în schimb, poate constitui o sursă adecvată pentru investigarea microbiotei acvatice, găzduind o mare concentraţie dar şi o varietate de microorganisme, ce pot supravieţui timp îndelungat, protejate în matricea polimerică.

O analiză atentă a relaţiei dintre apă şi sănătatea publică scoate în evidenţă trei constrângeri care apar frecvent în relaţia apă-consumator:

Prima, de ordin cantitativ, se referă la creşterea impresionantă a consumului de apă, mult mai rapidă decât sporul demografic, în timp ce în numeroase zone de pe glob resursele de apă sunt limitate. Această situaţie a condus adesea chiar la izbucnirea unor conflicte interstatale generate de accesul la sursele de apă dulce. 2

Creşterea consumului de apă a condus la o altă constrângere, cea legată de calitatea apei. După utilizare apele rezultate revin în rezervoarele naturale contribuind la degradarea acestora. Între eficienţa sistemelor de sanitaţie sau a măsurilor de control a surselor de poluare şi contaminarea mediului acvatic natural există o legătură strânsă.

A treia problemă majoră decurge din dificultatea de a proba legătura dintre apă şi îmbolnăvire. Atunci când relaţia este una directă (apă ingerată, apă recreaţională, apă aerosolizată etc.), ea este mai uşor de dovedit. Deseori însă legătura este una indirectă, cum este cazul apariţiei îmbolnăvirii în urma consumului de alimente contaminate prin intermediul apelor poluate, caz în care relaţia cu factorul hidric poate fi pierdută din vedere.

Surse de poluare a apei

Poluarea apei = orice modificare a compoziţiei sau calităţii ei, astfel încât aceasta să devină mai puţin adecvată tuturor, sau anumitor, utilizări ale sale.

Bibliografie:

- file:///C:/Users/Ione/Downloads/batinascasfarkas_rezumat_ro%20(2).pdf

- http://adevarul.ro/locale/iasi/top-5-bacterii-apa-potabila-cei-mai-periculosi-agenti-patogeni-responsabili-boli-deosebit-grave-1_57baec875ab6550cb8fe6085/index.html

- http://greenly.ro/apa/cum-determinam-apa-contaminata

- https://mgs1wordpresscom.files.wordpress.com/2016/02/curs-7-8-patol-hidr-infectioasa-medicina-2016.pdf

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Detectarea patogenilor din apa.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
9/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2017
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
21 pagini
Imagini extrase:
21 imagini
Nr cuvinte:
3 820 cuvinte
Nr caractere:
21 595 caractere
Marime:
322.26KB (arhivat)
Publicat de:
Ivan Farkas
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Biologie
Predat:
Facultatea de Biotehnologii , Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
Specializare:
Biotehnologii Industriale
Materie:
Biologie
An de studiu:
IV
Profesorului:
Sef lucr.dr. Mira Turtoi
Nota primită:
Nota 9
Sus!