Descrierea generală a procedurii de brevetare

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Brevetul de inventie este un un document prin care se acorda un set de drepturi exclusive de catre o tara unui inventator sau unui imputernicit ales de inventator pentru o perioada fixa de timp in schimbul divulgarii inventiei.

In Romania exista OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci , unde se fac demersurile necesare pentru brevetarea unei inventii noi.O inventie este noua daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.

Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire ori prin orice alt mijloc, pana la data depozitului cererii de brevet de inventie sau a prioritatii recunoscute.

Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, continutul cererilor depuse la OSIM si al cererilor internationale sau europene desemnand Romania, asa cum acestea au fost depuse, care au o data de depozit sau de prioritate recunoscuta, anterioara celei mentionate mai sus, si care au fost publicate la sau dupa aceasta data conform legii.

Nu se exclude brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse in stadiul tehnicii pentru utilizarea acesteia in cadrul unei metode pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie ori terapie, sau in cadrul oricarei metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal, daca utilizarea sa in cadrul acestei metode nu este cuprinsa in stadiul tehnicii.

Cererea de brevet trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii legate intre ele de o asemenea maniera incat sa formeze un singur concept inventiv general.

Cererea de brevet de inventie trebuie sa contina datele de identificare a solicitantului,insotita de descrierea inventiei, de revendicari si, daca este cazul, de desene explicative, toate redactate in limba romana, se depune la OSIM si constituie depozitul national reglementar.

Cererea de brevet de inventie trebuie sa contina indicatii care sa permita stabilirea identitatii inventatorului.

Depunerea cererii de brevet poate fi facuta de persoana indreptatita la acordarea brevetului, personal sau in orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

In toate procedurile in fata OSIM solicitantul este considerat a fi persoana indreptatita la acordarea brevetului.

Cererea de brevet, insotita de documentele prevazute la alineatul anterior, va fi depusa, la alegerea solicitantului, pe hartie sau sub o alta forma ai printr-un mijloc de transmitere accept de OSIM (depuse la sediul institutie sau prin posta priori-post ori recomandat)

Data de depozit este data la care au fost inregistrate la OSIM urmatoarele:

a) o cerere care sa contina solicitarea explicita sau implicita a acordarii unui brevet de inventie;Exista formulare -; tip "Cerere de brevet de inventie" (c.b.i.)care trebuie depuse in 3 ex completate in conformitate cu ghidul de pe ultima lui fila si respectand art.14 din Legea nr.64/1991privind inventiile, republicata la 21.10.2002, precum si reg.8 din Regulamentul de aplicare a acesteia. Completarea formularului se va face in limba romana, prin dactilografiere sau printare pe calculator (in cazuri deosebite poate fi completat si de mana).

Solicitantul cererii poate fi o persoana juridica sau una fizica, in primul caz fiind necesar sa adaugati la functia si numele in clar ale conducatorului unitatii, semnatura acestuia si stampila unitatii. Daca conducatorul unitatii este unul dintre inventatori el nu poate semna pentru respectiva unitate, fiind necesar sa semneze pentru unitate un adjunct, un asociat sau contabilul sef.

Solicitantii straini pot depune cereri numai prin mandatarea unui consilier in proprietate industriala printr-o procura;

b) indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre OSIM;

c) Cele trei formulare-tip ale cbi trebuie insotite la depunere, obligatoriu, de documentatia tehnica, de asemenea in 3 exemplare, dactilografiata sau printata pe calculator, pe format A4, hartie alba, pe o singura fata a filei si cuprinzand urmatoarele materiale distincte: descrierea inventiei (conform reg.13 si reg.14 din regulament), revendicarile (reg.16), desenele explicative (daca este cazul, reg.17) si rezumatul inventiei (reg.18).

Fiecare din cele 4 parti va fi inceputa pe o fila noua, ca material distinct, dar toate aceste 4 documente (sau 3 daca nu exista desene) se vor numerota cursiv, de la prima pagina a descrierii pana la fila rezumatului, jos in mijloc. Partile scrise trebuie sa aiba spatii libere de 2,5 cm pe toate laturile, 30 de randuri pe pagina si marimea caracterului literei 12 (sau asa cum ies de la masina de scris). Titlurile ( inventiei, revendicarilor si rezumatului) se scriu cu litere mari, trebuie sa fie boldate (ingrosate) si centrate pe mijlocul paginii. In cadrul textelor nu se admit randuri libere si nici numerotarea paragrafelor ci numai marcarea lor prin tabulare.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Descrierea generala a procedurii de brevetare.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Nu
Nota:
9/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
5 pagini
Imagini extrase:
5 imagini
Nr cuvinte:
1 910 cuvinte
Nr caractere:
10 770 caractere
Marime:
13.79KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Alte domenii
Tag-uri:
inventii, brevet
Predat:
la facultate
Materie:
Alte domenii
Sus!