Răspunderea juridică în administrația publică locala si centrala - Concept, principii

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

CAPITOLUL I: NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
I.Caracteristici generale ale administrației publice ...3
II.Funcțiile administrației publice în statul de drept 4
III.Administrația publică centrală de specialitate în România ..6
IV.Administrația publică locală în România .7
4.1 Serviciile publice ale administrației publice locale din România ..8
4.2 Categorii de servicii publice locale 8
CAPITOLUL II: RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
I.Noțiunea răspunderii juridice 12
II.Conceptul răspunderii juridice în administrația publică locală și centrală ...13
III.Principii ale răspunderii juridice ...13
IV.Tipuri de răspundere juridică 14
V.Alte accepțiuni ale răspunderii juridice 16
VI.Corelații între formele de răspundere juridică ..17
VII.Condițiile răspunderii juridice ..18
VIII.Clasificări ale răspunderii juridice; Opinii cu privire la criteriile de clasificare ale răspunderii juridice ...228.1 Clasificări ale răspunderii juridice ...23
8.2 Opinii cu privire la criteriile de clasificare ale răspunderii juridice 23
IX.Alte opinii cu privire la criteriile de clasificare ale răspunderii juridice ..24
CAPITOLUL III: IDENTIFICAREA DISPOZIȚIILOR CONSTITUȚIONALE ROMÂNE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
I.Dispozițiile constituționale române privind "răspunderea juridică" .25
II.Responsabilitatea și autoritatea diferitelor instituții ale statului stabilite prin Constituție ...25
2.1 Parlamentul ..26
2.2 Guvernul României ..26
2.3 Președintele țării ..27
BIBLIOGRAFIE ..28

Extras din referat:

CAPITOLUL I

NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

I.

Caracteristici generale ale administrației publice

Administrația publică are ca obiect realizarea valorilor politice care exprimă interesele generale ale societății organizate în stat și care sunt formulate în legi de către organele puterii legiuitoare, precum și executarea hotărârilor judecătorești, date în temeiul legii.

Caracterizând administrația publică drept o activitate în principal organizatorică, se desprinde poziția sa de intermediar între planul conducerii politice și planul în care se realizează valorile politice, deciziile politice.

Administrația publică, în statul de drept, reprezintă principala pârghie prin care se realizează valorile stabilite la nivelul palierului politic. Ea trebuie să fie continuă, omniprezentă, promptă și energică, deoarece reprezintă necontenit statul, atât în interior cât și în exterior. Noțiunea de administrație are mai multe accepțiuni, în limbajul curent, a administra înseamnă a conduce, a

organiza, a dirija activități publice și particulare.

Administrația constă într-o activitate rațională și eficientă de utilizare a resurselor umane, materiale și financiare în scopul obținerii unor rezultate maxime cu eforturi minime.

Complexitatea cerințelor sociale, ridică în fața administrației o serie de probleme, care trebuie rezolvate. Societatea cunoaște un proces continuu de multiplicare și diversificare a sarcinilor administrației, care impune necontenite îmbunătățiri și perfecționări în structura și activitatea administrației, prin utilizarea unor metode și tehnici moderne. Doctrina consideră că în conținutul complex al administrației se cuprind imperativele: a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona, a controla.

Noțiunea de administrație este mai largă decât aceea de administrație publică, ea cuprinzând și administrația particulară. Ca orice activitate umană, atât administrația publică cât și administrația particulară urmăresc un scop, utilizând anumite mijloace.

Spre deosebire de administrația privată, administrația publică urmărește satisfacere interesului public, a utilității publice, a binelui comun, în mod dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice.

Scopul activității administrației publice este atât satisfacerea, în mod regulat și continuu, a unor cerințe esențiale, comune întregii colectivități umane, care exced prin amploarea lor posibilitățile particularilor, cât și satisfacerea unor cerințe care, prin natura lor, sunt nerentabile și nimeni nu s-ar oferi să le asigure.

Noțiunea de administrație publică este susceptibilă de a căpăta două sensuri: unul material și unul formal.

In sens material, administrația publică reprezintă o activitate de organizare a executării și de executare în concret a legii, realizată prin acțiuni cu caracter de dispoziție sau acțiuni cu caracter de prestație, de către autoritățile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor

generale, scop care organizează și asigură buna funcționare a serviciilor publice și execută anumite prestații către populație. Prin activitățile executive cu caracter de dispoziție se organizează executarea legii, stabilindu-se reguli de conduită pentru terți. Aceste activități se realizează prin acte juridice, operațiuni administrative, fapte materiale înfăptuite de titularii funcțiilor publice din sistemul organelor administrației publice.

Administrația publică, ca activitate excede sfera organelor care alcătuiesc sistemul de organizare respectiv, aceasta putând fi regăsită și în sistemul puterii legiuitoare sau judecătorești, precum și în cel al unor organizații nestatale care organizează executarea și execută în concret legea.

În sens formal, structural sau organic administrația publică poate fi înțeleasă ca un sistem de organe (ansamblul autorităților și instituțiilor publice), cuprinzând diverse structuri administrative care realizează activitatea de organizare a executării și de executare în concret a legii.

Administrația publică, în sensul de sistem de organe ale statului, este alcătuită din: Președintele României, Guvern, ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate în județe, prefectul și autoritățile administrației publice locale.

II. Funcțiile administrației publice în statul de drept

Administrația publică fiind o activitate în principal organizatorică, aceasta are opoziție de intermediar între planul conducerii politice și planul unde se realizează valorile politice, deciziile politice. Această caracteristică nu exclude activitatea de conducere în administrația publică - ca activitate creatoare ci, dimpotrivă, o presupune la anumite dimensiuni și în cadrul unor limite.

Atribuțiile administrației publice în materie de organizare reprezintă una din cele mai importante laturi prin care administrația își realizează funcțiile sale în cadrul sistemului social.

În acest sens, Constituția României precizează în art. 101 (1) că principala atribuție a Guvernului este asigurarea realizării politicii interne și externe a țării și exercitarea conducerii generale a administrației publice, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. Legea pentru organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor nr. 90/2001, precum și Legea administrației publice locale nr. 215/2001 prevăd, de asemenea, importante atribuții de organizare pentru autoritățile administrației publice centrale de specialitate și pentru autoritățile administrației publice locale.

Bibliografie:

Bădescu M; Teoria Generală a Dreptului; Curs universitar, editura Hamangiu, București, 2022; Lect dr. Ana Elena Ranta; Drept administrativ - Suport de curs pentru licență, 2023;

Lidia Barac, Răspunderea și sancțiunea juridică, București, 1997;

A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, editia a 4-a, Editura All Beck, București, 2005

Gheorghe Boboș, Teoria generală a dreptului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999;

Liviu Pop, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Lumina Lex, 2000;

Costica Bulai, Bogdan N. Bulai, Manual de drept penal, Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2007;

Lect. univ. dr. Simona Mina, Introducere în administrația publică - Suport de curs, 2010;

Magdalena Platis, Teoria administrației publice - Suport curs, București, 2005;

Sanda Ghimpu, Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, Ed. A 2-a, Ed. AllBeck, București, 2001;

Alexandru I., Administrație publică, București, 2001;

Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;

Drept administrativ I - Suport de curs, Conferențiar Dr. Alexandrina Șerban;

Profiroiu Alina, Popescu Irina, Bazele administrației publice, Editia a treia, Editura Economică, București 2005;

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*), privind Statutul funcționarilor publici, publicată în M.O. nr. 251 din 22 martie 2004;

Legea nr. 78/8.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în M.O. nr. 219/18.05.2000;

Legea nr. 90/26.03.2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în M.O. nr. 164/02.04.2001;

Legea nr. 124/3.04.2001 privind aprobarea OUG nr. 1/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea și funcționarea Președinției României, publicată în M.O. nr. 170/04.04.2001;

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administrației publice locale, publicată în M.O. nr. 123 din 20.02.2007;

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în M.O. nr. 663/23.10.2001;

Legea nr. 326/28.06.2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, publicată în M.O. nr. 359/04.07.2001;

Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică, publicată în M.O. nr. 70/03.02.2003;

Cârstea Valentin, Drept administrativ și administrație publică, Editura Nagard, 2014;

Alexandru, Ioan, Administrația publică - teorii, realități, perspective, Editura Lumina Lex, 2007;

Costea, M., Introducere în administrația publică, Editura Economică, București, 2000;

Codul penal din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009), publicat în M.O. nr. 510/24.07.2009;

Constituția României din 31 octombrie 2003, publicată în M.O, Partea I nr. 767/31.10.2003;

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Raspunderea juridica in administratia publica locala si centrala - Concept, principii.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2024
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
29 pagini
Imagini extrase:
29 imagini
Nr cuvinte:
10 313 cuvinte
Nr caractere:
60 617 caractere
Marime:
339.43KB (arhivat)
Publicat de:
Laura Mancas
Nivel studiu:
Master
Tip document:
Referat
Domeniu:
Administrație Publică
Predat:
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din Brasov , Universitatea Spiru Haret din Bucuresti
Specializare:
Administrație Publică și Management în Context European
Materie:
Administrație Publică
Profesorului:
conf.univ.dr. Diana Anca Artene
Sus!